Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 6 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний пере­каз тексту публіцистичного стилю із творчим за­вданням.
 
Урок  № 6
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Докладний  пере­каз тексту публіцистичного стилю із творчим за­вданням.
Мета:  розвивати  вміння  письмово  переказувати  текст 
публіцистичного  стилю,  поглиблювати  культуру 
писемного  мовлення;  сприяти  збагаченню  слов­
ника;  удосконалювати  навички  самостійної  ро­
боти,  вміння  застосовувати  здобуті  теоретичні 
знання  на  практиці;  виховувати  активну  грома­
дянську позицію, почуття патріотизму.
обладнання:  текст переказу.
Хід УРоКУ
і. оГолоШення ТеМи, МеТи  й  зАвдАнь УРоКУ
іі.  МоТивАція  нАвчАльної  діяльносТі ШКоляРів
ііі. основний  зМісТ  РоБоТи
1. читання  тексту  переказу  вчителем.
чому ярослав мудрий став лідером нації 
на початку XXI століття?
Навесні  2008 року  на  телеканалі  «Інтер»  проходило  телешоу 
«Великі  українці».  В результаті  голосування  першим  великим 
українцем, фактично лідером нації було названо київського кня­
зя Ярослава Мудрого. Реакція українського суспільства на такий 
вибір  була  неодностайною.  Значна  частина  патріотичної  інтелі­
генції назвала цей вибір штучно влаштованим. Висували ідеї, що 
насправді переміг Степан Бандера чи Тарас Шевченко. Врешті, то 
було просто шоу, але результати засвідчили надзвичайно глибин­
ні процеси, які відбуваються в нашому суспільстві.
Перш за все слід сказати, що проведення таких акцій потрібне. 
Це не український винахід, це світовий досвід. Насамперед, таке 
голосування демонструє духовні, політичні та психологічні орієн­
тири  українського  суспільства.  Визначення  цієї  першої  десятки 
засвідчило  те,  чим  живе  наш  народ,  репрезентувало  неоднорід­
ність суспільства, суперечливі інтереси, які його характеризують, 
і принаймні дало політичні орієнтири еліті для того, як діяти далі.
Водночас  існувала  точка  зору,  що  нібито  подібна  акція  може 
викликати  розкол  у суспільстві.  Безперечно,  така  загроза  була 
цілком очевидною. Але вибір постаті Ярослава Мудрого значною 
мірою допоміг уникнути цього розколу. Переконана, шукати при­
чину  вибору  людьми  постаті  Ярослава  Мудрого  потрібно  у двох 
площинах.  Перша —  це  історична,  і друга —  етнопсихологічна. 
Вибір  постаті  Ярослава  Мудрого —  це  вираження  споконвічно­
го  і надзвичайно  сильного  прагнення  українського  народу  мати 
власну незалежну державу.
Ярослав —  постать  не  тільки  історична.  Це своєрідний  архе­
тип  українського  народу,  втілення  батька  і лідера  нації,  вира­
ження  свідомого  і підсвідомого  прагнення  України  мати  власну 
державу.
Такий вибір українців доводить дуже важливу тезу про те, що 
спадщина Київської Русі — це наша національна спадщина.
Українці обирали Ярослава Мудрого за певні здобутки не суто 
історичного  плану.  Власне,  він  одним  із  перших  у Європі  зробив 
дуже  великий  крок  до  скасування  смертної  кари  на  Русі.  В той 
час,  коли  в усіх  середньовічних  містах  існувала  посада  ката,  як 
правило, в центрі міста розташовувалося місце для страти, у Киє­
ві цього не було. Він перший увів у «Правду Руську» тезу про те, 
що смертну кару треба замінити або ув’язненням, або ж майновим 
покаранням.  Це був  великий  крок  до  демократії  та  гуманізму.
Ярослав Мудрий збудував Софійський Собор не тільки як ре­
лігійний центр. Перш за все це був культурний, політичний і ду­
ховний  центр  нової  християнізованої  Русі.  Також,  говорячи  про 
мотиви  вибору  постаті  Ярослава  Мудрого,  слід  наголосити,  що 
суттєвою мірою повинна бути переосмислена сучасна гуманітарна 
політика України.
(365 сл.)  (За О. Сліпушко)
2.  Колективна  робота.
1)  З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів.
2)  Визначення теми та головної думки висловлювання.
3)  Визначення стилю тексту, з’ясування стильових ознак.
3. індивідуальне  складання  плану  прослуханого  тексту.
4.  Робота  над  творчим  завданням.
1)  Висловіть власну думку щодо проекту «Великі українці». 
Чи справді  він  спричинив  розкол  українського  суспіль­ства?
2)  Хто, на ваш погляд, є «великим українцем»?
3)  Як ви  ставитеся  до  вибору  української  громадськості? 
Чи має право, на ваш погляд, Ярослав Мудрий бути персо­
ною номер один?
5. повторне  читання  вчителем  тексту.
6. самостійна  робота  учнів  над  переказом  у чернетках.
7.  Редагування  написаного.
8. написання  учнями  контрольного  переказу.
IV. підБиТТя  підсУМКів УРоКУ
V. доМАШнє  зАвдАння
Підготувати  цікавий  матеріал  про  людей,  що  стали  «велики­
ми українцями».
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 15023 | Рейтинг: 1.8/15
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: