Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 61 Тема. Практикум.
 
Урок № 61
Тема.  Практикум.
Мета:  систематизувати і  поглибити знання учнів з орфо­
графії,  проаналізувати  найтиповіші  помилки; 
розвивати орфографічну, орфоепічну та пунктуа ­
ційну  пильність;  виховувати  потребу  в  удоскона­
ленні  грамотності;  формувати  норми  правильної 
літературної вимови.
обладнання:   словники, картки, диктофон.
Хід  УРоКУ
I.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
  в ступне  слово  вчителя.
Кому з  нас не доводилося довіряти паперу свої думки, спосте­
реження, розрахунки?
Учений,  що  закінчив  важливе  дослідження,  інженер,  що 
провів  складні  обчислювання,  письменник,  до  якого  прийшло 
натхнення,  негайно  беруться  за  перо,  щоб  викласти  на  папері 
результати  своєї  праці,  зробити  їх  доступними  для  інших  людей, 
зберегти для наступних поколінь.
І  гірко  уявити,  що  один  необережний  рух  руки,  чиясь  не ­
дбалість  чи  елементарна  неграмотність,  незнання  правил  може 
обірвати  нитку  викладу,  затемніти  зміст,  зруйнувати  струнку 
систему доказів   — одне слово, зіпсувати плоди напруженої роботи 
думки.
II.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  ТА   з А вдА нь  УРо КУ
  слово  вчителя.
Тому  сьогодні  ми  проведемо  заняття  з  культури  мовлення. 
Це  урок­практикум,  на  якому  повторимо  найголовніші  правила 
орфографії  та  пунктуації,  навчимося  помічати  чужі  помилки 
й  уникати власних, повправляємося у  редагуванні текстів та ство­
ренні висловлювань.
294
III.  А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
  п еревірка  домашнього  завдання.
Додому  кожна  група  отримала  завдання.  Першій  групі  було 
запропоновано  уважно  прочитати  рекламну  друковану  продук ­
цію, знайти у  ній помилки і   проаналізувати їх.
Висновки 1­ ї групи
Така  горе ­ реклама  завдає  великої  шкоди,  а   страждає  імідж 
фірми, рекламної агенції та взагалі нашої країни.
Коментар учителя
Минуло  19  років  з  того  дня,  як  Україна  стала  незалежною 
державою, а   українська мова   — державною. Згадайте, будь ласка, 
у   якому  документі  задекларований  статус  української  мови  як 
державної (Конституція, ст. 10, зачитується).
У 9  класі, «вивчаючи Русалку Дністрову» як літературне яви­
ще,  ми  з  вами  говорили,  що  запорукою  виживання  української 
нації в  Галичині на початку XIX  ст. стало відстоювання законних 
прав рідної мови.
Задумайтесь,  чи  не  потрапили  ми  нині  в   подібну  ситуацію? 
Наші державотворці повинні подавати приклад усім громадянам. 
Обстоювати права мови, перш за все, мають засоби масової інфор­
мації:  преса,  радіо,  телебачення.  Давайте  послухаємо,  як  у  нас 
справи з  усним мовленням.
Слово надається другій групі.
Висновки 2­ ї групи
(Учні читають записи, зроблені вдома.)
Наше  усне  спілкування  як  у  побутовій,  так  і   у  діловій  сфері 
теж,  на  жаль,  не  є  досконалим.  Послухаймо  учнів  третьої  групи, 
які відтворять розмову службовців фірми, у  мовленні котрих є   ба­
гато типових помилок.
Звичайно,  ця  мовленнєва  ситуація  створена  штучно,  але  такі 
випадки трапляються досить часто.
IV.     с исТ е МАТ изА ція  й   Уз АГА льнення  зн А нь
1.   с лово  вчителя.
Отже, які типи помилок ми з  вами розглянули?
—  Орфографічні;
—  орфоепічні;
—  пунктуаційні;
—  лексичні;
—  неправильне слововживання;
—  калька з  російської мови.
Скажіть, будь ласка, а  чи є  люди, які професійно займаються 
виправленням помилок у  друкованій продукції? Так, це редактор 
і  коректор.  Їх  вірним  помічником  є  словник.  І  зараз  усі  ми  спро­
буємо себе в   цій нелегкій справі.
2.   Робота  з   картками.
  y Відредагуйте текст.
Картка 1
Такий стан справ протирічить діючому законодавству. 
Збори по цьому питанню почнуться в  десять годин.
Картка 2
Вітаємо  вас,  шановний  Андрій  Миколаєвич,  з  семидесяти­
п’ятиріччям. 
Дядько і  тітка вже обидва старі.
Картка 3
Залишаючи  приміщення,  світло  обов’язково  повинно  вими­
катись. 
Сестра молодша мене на два роки.
3.   «орфографічна  дуель».
Відомого  французького  письменника  Марселя  Пруста  викли ­
кав  на  дуель  безграмотний  писака.  Даючи  свою  візитну  картку, 
він сказав Прусту:
—  Надаю вам право вибору зброї.
—  Прекрасно,—  відповів  Пруст,—  надаю  перевагу  орфогра­
фії. Ви  вбиті.
Проведемо  «орфографічну  дуель»  —  напишемо  словниковий 
диктант із взаємо ­ та самоперевіркою.
(Із  кожної групи по одному учневі виходить до дошки.)
н е   може  не  сказати ;   щодня  і   щоночі;   будь  на  якому  рівні ; 
щосили  біг;  читай ­но  швидше;  аж  ніяк  не  приємні  спогади ;  будь ­
який  будинок ;  пішов  абикуди ;  майнув  тільки  що ;  все  ж  таки  не 
з’явився; недозріле яблуко .
—  Які  у  нас  втрати?  Кого  «вбито»  (більше  половини  поми­
лок); кого «поранено» (1–3  помилки)?
296
4.   д иктант-переклад.
  y Редакторам  та  коректорам  доводиться  перекладати  з   росій ­
ської  мови  українською.  Перевіримо,  наскільки  грамотними 
ви є. Відкоригуйте переклад крилатих висловів. 
Нельзя дважды войти в  одну воду. (Не   можна двічі увійти в  ту 
саму річку.)
Полцарства за коня! (Півцарства за коня!)
Со  щитом или на щите. (Зі  щитом або на щиті.)
Почивать на лаврах. (Спочивати на лаврах.)
Рыцарь печального образа. (Лицар печального образу.)
—  Поясніть значення одного з  крилатих висловів.
5.   с лово  вчителя.
Якось Курчатов читав лекцію для студентів­фізиків про мало­
відому  тоді  ще  реакцію  поділу  ядер  урану.  Закінчуючи  лекцію, 
він  сказав:  «Нації  завжди  були  потрібні  Дон  Кіхоти.  Справа  не 
у  вітряних млинах, а  саме в  Дон Кіхотах. Істина ця  — з  бородою, 
але ця борода лише приховує молодість духу».
Отже,  переходимо  від  фізиків  до  ліриків.  Одного  дня  компа ­
нія  літераторів  завітала  до  приміського  ресторану.  Письменник 
О.  І.   Купрін проглянув меню і  замовив:
—  Шість порцій орфографічних помилок.
—  Цього  подати  не  можемо,  не  тримаємо,—  відповів  офі­
ціант.
—  Однак  у   меню  великий  вибір  помилок  на  всі  смаки,—  ска­
зав Купрін і   зачитав меню.
6.   з авдання  учням.
1)  Щоб не опинитися у  подібному становищі, грамотно оформіть 
меню. (Завдання для 1­ї групи.) Учні 2 ­ї та 3 ­ї групи складуть 
меню самостійно, підкресливши орфограми.
Бул..он курячий з   фр..кадельками.
Каша гр..чан..а.
Риба смаж..на.
Вареники із сиром, мащ..ні см..таною.
Шампін..они тушковані.
Компот ябл..чний (груш..вий).
П..ріжки з  п..ч..нкою.
2)  «Страшне перо не в  гусака». Усі знають і  люблять цю рубрику 
в  газетах,  журналах  і   на  телебаченні.  Щоб  усунути  комічний 
ефект, у   записаних на дошці фразах необхідно змінити або пе ­
реставити розділові знаки (усно).
Громадяни,  корови,  телята  й  інша  худоба  можуть  випасатися 
тільки на спеціально відведених місцях.
На  зимівлю залишено отару овець, яку доглядають троє чаба­
нів і  більше ста свиней.
В.,  в  якого  помер  брат  без  ніякого  попередження  і   заяви,  не 
з’явився на роботу.
V.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
  заключна  бесіда.
—  Скажіть,  будь  ласка,  що  корисного  ви  винесли  із  сьогод­
нішнього уроку? Над чим нам з  вами ще треба працювати?
—  Які народні вислови про мову, слово ви знаєте?
VI.  д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Дібрати  прислів’я,  приказки,  афоризми  про  мову,  мов­
лення.
2.   Скласти усний твір «Культура спілкування».
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 1525 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: