Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 4 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим за­вданням.
 
Урок № 4
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Усний  докладний переказ  тексту  художнього  стилю  з творчим  за­вданням.
Мета:  удосконалювати вміння визначати тему, головну 
думку  тексту  та  його  стильову  приналежність; 
поглиблювати  навички  докладно  переказувати 
текст зі збереженням стильових вимог; розвивати 
слухову  пам’ять,  логічне  мислення,  усне  й пи­
семне  мовлення;  збагачувати  словниковий  запас 
учнів; виховувати найкращі людські якості.
обладнання:  текст переказу.
Хід УРоКУ
і.  АКТУАлізАція  опоРниХ знАнь Учнів
Бесіда.
—  Охарактеризуйте притчу як літературний жанр.
—  Назвіть притчі, що вивчали їх на уроках літератури.
—  Які  притчі  вам  доводилося  чути  в повсякденному  житті 
й у зв’язку з чим?
—  Чи знаєте ви притчі про родину, матір та дитину?
іі. оГолоШення ТеМи, МеТи  й  зАвдАнь УРоКУ
ііі.  МоТивАція  нАвчАльної  діяльносТі ШКоляРів
IV. основний  зМісТ  РоБоТи
1. читання  тексту  переказу  вчителем.
мати
Притча
На скелі  сиділа  згорблена  молода  мати,  втупивши  погляд 
униз, в глибоке провалля, в темряву.
Вітер рвав її волосся, сонце сушило вуста, та вона того не по­
чувала. Туга відбилась у неї на виду.
Вона стисла груди руками, щоб утишити бурхливі удари тур­
ботнього серця. Іноді здригалась і аж корчилась з болю.
Так мати сиділа на скелі, втопивши очі в провалля, а біля неї 
бавилась дитина, весело щебетала, сіпала її за одіж, топталась по 
сукні, по ногах.
Мати не помічала.
Аж ось  її  постать  вирівнялась,  ніби  ствердла,  зміцніла,  лице 
набрало  суворо­енергійного  вигляду,  вона  пильно  поглянула  на 
усміхнену дитину.
Пестила  її,  тулила  до  серця,  а  від  зворушення  то  блідла, 
то  чорніла.  Піт  холодний  виступив  у неї  на  чолі.  Дитина  щось 
лебеділа,  дзвінко  сміялась.  Вислизла  з  обіймів  і  топталась  по 
сукні,  по  ногах…
Раптом мати вхопила дитину в свої міцні руки, підняла її над 
головою, заплющила очі і… з усіх сил шпурнула свою єдину дити­
ну в темне провалля.
Потім  сиділа  струнко,  затуливши  долонями  очі,  і прислуха­
лася…
Я чув:
Загуло у глибокому проваллі, а затим усе стихло. І мені здава­
лося, що тиша ця стояла довгі століття і що стоятиме довіку.
Але ні! Розлягся з провалля болісний крик, потому розпучливо­
жахливий плач.
Мати  скинула  вгору  руки,  і лице  її  просіяло  надією  і споді­
ванням.
Вона прислухалася.
Дитина поплакала і замовкла.
Ось стало чутко, як вона починає дряпатися з провалля, лізу­
чи вгору…
Я підійшов до матері і спитав:
—  Нащо ти кинула дитину в провалля?
Твердим голосом одповідала:
—  Моя  дитина…  вона  найдорожча  мені  за  життя.  Вона  ніж­
на,  чула,  ласкава,  добросердна,  а між  тим  навкруги  світ  такий 
зрадливий і жорстокий. Я бачу, я знаю, що вона погине в цьому 
життєвому  вирі,  коли  буде  пеститись  тут  біля  мене.  Я шпурну­
ла  в безодню  свою  дитину  од  невимовної  любові  до  неї…  І коли 
у неї не вистане сил звідти вилізти, коли вона у проваллі загине, 
то  й я умру,  сидячи  тут,  на  голій  скелі.  Я умру,  але  ж я  не  по­
соблятиму  їй  звідти  вилазити.  Тут  сидітиму  і ждатиму.  А коли 
вона видряпається, то вже не буде так безпечно гратися над про­
валлям,  так  весело  сміятися.  Стане  тверда  духом,  міцна  волею, 
а тоді я буду певна, що дитина моя не загине в цьому жорстокому світі…
Мати знову закрила очі долонями і прислухалася.
Я чув:
Дитина  шпарко  дряпалась  своїми  маленькими  руками,  чов­
гала ніжками в проваллі, вилазячи звідти. Піднімалась усе вище 
і вище, лізучи з темряви до світла, до вільного життя…
Мати сиділа непорушно, як кам’яна, затуливши очі долонями 
і прислухалася…
(400 сл.)  (За І. Липою)
2.  Бесіда.
—  Які  враження  та  почуття  викликав  у вас  прослуханий 
текст?
—  Визначте тему та головну думку притчі.
—  Як ви ставитеся до вчинку матері та взагалі до таких мето­
дів виховання дітей?
3. стилістичний  аналіз  тексту.
1)  Визначення комунікативної мети та адресатів.
2)  Загальна характеристика тексту: образність/її відсутність; 
емоційність/неемоційність.
3)  Визначення  мовних  засобів,  які  складають  особливості 
стилю.
4)  Висновок щодо належності тексту до певного стилю.
4.  Колективне  складання  плану.
5. словникова  робота.
1)  Поясніть лексичне значення слова «лебедіти».
2)  Доберіть синоніми до слів «провалля», «утишити», «шпур­
нула», «затим».
6.  Творче  завдання.
yВисловіть власне ставлення до прочитаного, продовжіть текст 
роздумом про материнську любов та значення й методи вихо­
вання дітей у наш час.
7. повторне  читання  вчителем  тексту.
8. самостійна  робота  над  усним  переказом.
9.  Колективна  робота.
Заслуховування  та  обговорення  чорнових  варіантів  переказу 
та творчого завдання.
V. підБиТТя  підсУМКів УРоКУ
Vі. доМАШнє  зАвдАння
Написати  твір­мініатюру  «Як  виховати  порядну  людину 
в жорстокому та зрадливому світі?».
Індивідуальне  випереджальне  завдання.  Підготувати  повідо­
млення  «Звук  мови  як  явище  акустичне  і фізіологічне:  лінгвіс­
тичне».
Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (05.09.2014)
Переглядів: 7650 | Рейтинг: 2.0/7
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: