hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 30 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно


Урок № 30
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Бесіда  (діалог)  як форма  спілкування  двох  або  більшої  кількості людей  відповідно  до  запропонованої  ситуації,  самостійне визначення теми і  змісту бесіди.
Мета:  узагальнити  та  систематизувати  відомості  про
діалогічне  мовлення,  бесіду;  розвивати  комуні ­
кативні  здібності  учнів;  формувати  комуніка ­
тивну  компетентність;  виховувати  патріотичні
по чуття.
обладнання:   підручник.
Хід  УРоКУ
I.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
II.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
  Формулювання  та  запис  очікуваних  результатів.
III.  о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   Бесіда.
(Цю  частину  уроку  можна  провести  у   вигляді  вікторини  чи
бліц­турніру.)
—  Що  таке діалог?
—  Назвіть різновиди мовлення.
—  Що  спільного і  відмінного мають монолог, діалог і   полілог?
—  Доведіть,  що  дотримання  правил  мовного  етикету  в  діало­
зі   — обов’язкова умова при спілкуванні.
—  Як  у діалогічному мовленні відбивається мовний етикет?
—  Які є  різновиди діалогу?
—  Яку роль відіграє внутрішній монолог?
—  Охарактеризуйте репліки в  усіх стилях мовлення.
—  Дайте  характеристику  синтаксичних  особливостей  діало­
гу, полілогу і   монологу.
—  Охарактеризуйте  репліки  за  метою  висловлювання,
емоційно­експресивним забарвленням, повнотою.
2.   Робота  в   парах.
  y Сформулюйте правила мовного етикету.
3.   с кладання  діалогів.
  y Складіть діалог на одну із запропонованих тем.
«Пам’ять роду».
«Історична пам’ять».
«Матеріальне і  духовне в   нашому житті».
«Пташок упізнають по співу, а  людей  — по словах».
«Народ скаже, як зав’яже».
4.   о бговорення  та  аналіз  прослуханих  діалогів.
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
1.   Робота  в   групах.
  y Складіть  невелике  лінгвістичне  повідомлення  на  тему  «Діа ­
лог»  (при  потребі  можна  скористатися  матеріалами  домаш ­
нього завдання).
2.   п резентація  результатів  групової  роботи.
3.   о питування-інтерв’ю.
(Застосовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
—  Чи  справдилися ваші очікування від уроку?
—  Що  вдалося, а   над чим ще слід попрацювати?
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Скласти  розповідь  «Культура  діалогу»  («Культура  україн ­
ського  мовлення»)  або  виконати  вправу  з   підручника  (на  вибір
учителя).

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (18.11.2014)
Переглядів: 3593 | Рейтинг: 2.0/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: