Головна » Статті » Старша школа » Українська мова 10 клас

Урок № 14 Тема. Складні випадки правопису великої літери.


Урок № 14
Тема.  Складні випадки правопису великої літери.
Мета:  актуалізувати,  узагальнити  та  систематизувати
знання  учнів  про  складні  випадки  правопису  ве ­
ликої літери; вдосконалювати правописні вміння
та  навички  десятикласників,  розвивати  пам’ять,
логічне  мислення;  виховувати  почуття  гордості
за  своїх  співвітчизників  та  поваги  до  видатних
людей.
обладнання:   підручник, таблиці, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
іі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
ііі .   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя  з   використанням  таблиць.
написання великої літери
З великої літери пишемо:
Правила Приклади
Прізвища, імена,
імена по батькові,
прізвиська, псевдо­
німи
Приймак, Терещенко , Пулюй , Духно , Сікор ­
ський ; Яків ,  хома , Владислав , В’ячеслав, Лідія ,
настя; Тадеївна , Прокопович, Григорівна ,
Андрійович, Євгенівна, Ілліч , Анатолійович,
Васильович, Юріївна, Кузьмівна ; Микитиха ,
Козаківна , Лелик ; Панас Мирний , Марко
Вовчок, Шолом ­Алейхем, Микола  хвильовий,
Жорж Санд, Леся Українка , Астрая , Мадонна
Правила Приклади
Власні назви міфоло­
гічних істот, богів,
божеств; назви
релігійних понять та
богослужбових книг
Посейдон,  нептун, Цербер , Цирцея , Юнона ,
Юпітер, Артеміда, Перун , Леда , Молох ,
Геракл, Велес, Пенелопа, Одіссей , Тесей,
Телемах, Прометей , Бог , Господь, Вседержи ­
тель (Творець , Спаситель  (Спас),  Месія, Він ,
Його,  ним, Йому   — у  значенні Бог ),   христос,
Син Божий, Мати Божа , Святий Дух, Дух
Святий , Аллах , Будда, Рама , Шива, Дажбог ;
Біблія, Євангеліє , Псалтир , Коран
Клички свійських
тварин
Джульбарс, Димко , Буцефал , Чорнушка , Ро ­
машка, Бубон, Галай
Назви персонажів
творів
Лускунчик, Ворон, Щука, Осел , Дід Мороз,
Мавка, Той, що греблі рве , Будяк, Троянда ,
Джміль , Вуж
Назви сторін світу,
якщо під ними
розуміються країни
чи народи; власні
географічні, топоні­
мічні й  астрономічні
назви
країни Сходу, курорти Півдня, народи Півночі ,
Західна Україна, Північна Буковина , Західна
Європа, Далекий Схід , Південне Полісся ;
Антарктида, Азія , Каспійське море, Черкаси ,
Дністер, Придністров’я , острів  ньюфаундленд,
Біловезька Пуща, Карпати , Волино ­Подільська
височина, Голосіївський ліс , Лиса гора;
 Сонце, Земля, Місяць , Меркурій , Великий Віз ,
Телець, Чумацький Шлях, Козеріг , Волосожар ,
Великий Пес, комета Галлея , Тунгуський
метеорит, Сатурн
Назви держав,
територій, населених
пунктів, вулиць,
будівель тощо
Україна , Сполучені Штати Америки, Російська
Федерація , Автономна Республіка Крим , Дале ­
кий Схід,  харківська область (харківщина);  
Бурсацький узвіз, майдан Свободи, бульвар Лесі
Українки, Личаківський цвинтар , вул . Соняч­
на, Красна площа  (але: Біла Церква , Сухий Яр ,
Ярославів Вал, Козиний Брід , Гола Пристань ,
Добрий Шлях, Кузнецький Міст, Зелений Гай );
Золоті ворота, Колізей,  хотинський замок ,
Києво ­Печерська лавра, Андріївська церква ,
Стара фортеця
Назви найвищих
державних посад,
організацій
Президент України, Генеральний прокурор
України , Генеральний секретар ООн,  Прем’єр ­
міністр України, Посол Республіки Вірменія
в  Україні, Президент Академії наук України
Продовження таблиці
Правила Приклади
Назви історичних
подій, епох, дат,
свят, релігійних
понять
Коліївщина, Жовтневий переворот , Друга
імперія , П’ята республіка, Петровська епоха
(але допетровська епоха ),  Руїна,  хмельниччина,
епоха Відродження, Велика Вітчизняна війна,
День злуки, День металурга
Назви організацій
місцевого, державно ­
го та міжнародного
рівнів, міністерств,
установ, партій,
спілок, громадських
об’єднань, товариств
харківський національний університет
ім.  В.  Каразіна, Всесвітня Рада Миру, Збройні
сили України ,  національний банк України ,
Конституційний Суд України , Міністерство
охорони здоров’я, Українська республіканська
партія,  народний рух України, Гельсінська
спілка, Міжнародна асоціація україністів
Назви підприємств,
закладів, з’їздів,
округів, договорів,
угод та ін.
харківський тракторний завод , Одеський
військовий округ, стадіон «Динамо» , «Артек» ,
готель «Столичний», Бібліотека ім. Олега
Ольжича, Парк культури ім . Лесі Українки,
Книжкова палата, Клуб письменників , Буди ­
нок учених, Палац праці , ресторан «Дніпров ­
ські зорі» ; Версальський мир, Потсдамська
угода , Програма Демократичної партії України
Назви відзнак,
нагород (пишуться
без лапок, якщо
вживаються при
родовому понятті
в  Р.  відмінку)
орден Богдана хмельницького, орден князя Ярос ­
лава Мудрого , орден «За  заслуги», орден Поша­
ни, орден Почесного легіону , орден «Мати ­
героїня» , орден незалежності
Назви художніх та
музичних творів,
часописів тощо
поема «Гайдамаки» , повість «Захар Беркут» ,
кінофільм «Тіні забутих предків» , пісня «Черво ­
на рута»; часописи «Слобідський край» , «Бере­
зіль»
Назви моделей
механізмів і   виробів
фірм
комбайн «нива», трактор «Білорусь» , автобус
«Богдан», мотоцикл «Ява» , човник «Буран»,
літак «Руслан» , цигарки «Ватра» , пиво «Ро ­
гань» , печиво «Сиваське» , цукерки «Ромашка»,
вино «Сонце в   бокалі»
Складноскорочені
назви одиничних
установ
Укртелеком,  харківкомунпромвод, Укрцукор ,
Укрінформ, Укрпрофрада , Укрнафта
Абревіатури, утворе­
ні з   початкових літер
власних і   загальних
назв
ЗУнР, УПА , ДнК, ВАПЛІТЕ , УТОС, ВАТ ,
УРП, АТС , СБУ ,  нЛО, С нД, УТ н, ТЮГ , ОО н,
СнУМ , МАГАТЕ , УАПЦ , ЧАЕС, КнДР, США ,
нАТО, ЛАЗ ­105 , Ан ­170  і А н­170
Продовження таблиці
Правила Приклади
Присвійні прикмет­
ники, утворені від
власних назв осіб
Оксанина порада, Іллева сестра, Стусові вірші,
Шевченкова поема
Прикметники, які
входять до складе ­
них особових назв
людей як прі звиська
Карл Сміливий, Володимир Великий, Данило
Галицький, Дюма Старший, Ярослав Мудрий
Прикметники,
утворені від власних
назв (найменування
окремих заходів,
спеціальних примі­
щень)
Франківські читання, Шевченківська кімната ,
Курбасівський театральний фестиваль
Власні імена, ужиті
у  формі множини,
якщо вони мають
позитивну конотацію
«Вставали Коперники і   Джорджоне» (В.  Симо­
ненко )
Назви сторін, що
фігурують у   доку­
ментах із міжгалузе ­
вої та зовнішньоеко ­
номічної діяльності,
й  самі документи
Автор, Вкладник, Підприємство , Покупець,
Постачальник, Продавець , Замовник, Банк ,
Клієнт, Сторони ; АКТ , РОЗПИСКА ,   
ЗАЯВА,  УГОДА,  ПРОТОКОЛ,  СТАТУТ
Назви хімічних
елементів
Гідроген, Купрум, Ферум
Назви сортів рослин
у  спеціальній літера­
турі
Антонівка, Білий налив , Сніговий кальвіль ,
Лісова красуня, Шпанка рання , Угорка , Рекорд
IV.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  виконати  вправи  з  під­
ручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Перепишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  уживан ­
ня великої літери.
(Н,н)ад  нами  теж  (М,м)олочний  (Ш,ш)лях,  (Н,н)ам  теж  
(П,п)ерсей  і   (А,а)ндромеда,  Як   символ  світять  у  віках.  ( Ю.  Клен)
В обідню годину на (Й,й)вана (К,к)упала сумно, сумно в  (Р,р)а ­
рожинських на  подвір’ї стало. ( П.  Куліш)
Закінчення таблиці
На  одному  з  (Д,д)дніпрових  островів  козаки  стали  (К,к)ошем,
і  з того часу почалась (З,з)запорозька (С,с)іч. ( М.  Драгоманов)
На  (В,в)оздвиження  всі  птиці  вилітають  у  (В,в)ирій,  крім  ди ­
ких гусей. ( А.  Кримський)
Очевидно,  (В,в)и  розумієте,  що  в  цю  врочисту  хвилину  я  хви ­
лююсь, бо стою не просто перед залом (Н,н)аціональної (О,о)пери,
а  якби  вийшов  я  на  найвищу  вершину  (К,к)арпатських  гір  і  по­
бачив (У,у)країну. ( Р.  Федорів)
Численні (П,п)’ятниці та (Р,р)обінзони біля своїх вовтузились
наметів і  перегукувались, як чайки. ( М.  Рильський)
2)  Спишіть, пояснюючи правила написання великої літери. Із чо­
тирма власними назвами складіть речення.
Фестиваль  «Харківське  сузір’я»,  Луганський  державний  пе ­
дагогічний інститут ім.  Т.  Шевченка, полтавські поля, фірма «Ім­
перія  взуття»,  Софійський  собор,  кінотеатр  «Познань»,  зупинка
«Стара  фортеця»,  Волинь,  Донецька  залізниця,  київські  експер ­
ти,  Чумацький  Шлях,  швейцарська  компанія  «ІЛТА ­ холдинг»,
річка Сіверський Донець, Почесна відзнака Президента України,
ніч  під  Різдво,  Щедра  кутя,  товариство  «Просвіта»,  Центральна
наукова бібліотека ім. В.  Короленка, Охтирський район, курорти
Прикарпаття.
3.   д иктант  «перевір  себе».
академік липський
Ім’я  Володимира  Іполитовича  Липського  носять  56  видів  рос­
лин  на  різних  континентах.  За  час  своєї  наукової  діяльності  він
відкрив і  науково описав 4  нових для науки роди та понад 240  но­
вих видів і  підвидів вищих рослин; зібрав небачені доти колекції
рослин  для  ботанічних  садів  Петербурга,  Києва,  Криму,  Кавказу
та середньоазійських країн. Він працював у  ботанічних садах Ту ­
реччини,  Греції,  Австрії,  Італії,  інших  країн  Європи,  Африки  та
Латинської  Америки.  І  завжди  зі  своїх  закордонних  відряджень
привозив колекції живих рослин та їхнє насіння для поповнення
ботанічних садів України й  Росії.
В.  І.   Липський народився у  родині священика на Рівненщині.
Навчався  у  Колегії  Павла  Ґалаґана  та  на  природничому  відді­
ленні  фізико­ математичного  факультету  Київського  університе ­
ту  Святого  Володимира.  Перші  ботанічні  екскурсії  здійснив  по
Україні, Бессарабії та Закаспію. За  підсумками середньоазійської
експедиції  Російське  географічне  товариство  нагородило  його
премією імені М.  Пржевальського.
У  найскрутніші  для  української  науки  часи  В.   І.   Липський
очолив  Академію  наук  України  (1922–1928),  зробивши  її  провід ­
ним науковим центром республіки.
(З календаря )
V.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V і .   д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал.
2.   Виконати вправу з  підручника (на вибір учителя).
3.   Скласти  словниковий  диктант  для  перевірки  теми  «Вжи­
вання великої літери».

Категорія: Українська мова 10 клас | Додав: uthitel (09.10.2014)
Переглядів: 3633 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: