hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Українська література 10 клас

Тема Символічність образу Мавки – головної героїні драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Симбіоз високої духовності та буденного прагма

Тема Символічність образу Мавки – головної героїні драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша

Мета: охарактеризувати головних героїв драми Мавки та Лукаша, розкрити символізм головної героїні, красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства, дослідити суперечливість характеру Лукаша, удосконалювати навички порівняльного аналізу образів, роботи в групах і роботи з текстом;
розвивати естетичний смак, творчу уяву, уміння дискутувати, критичне мислення, соціальну компетентність;
виховувати в учнів почуття гуманізму, волелюбності, високої духовності

Я жива! Я буду вічно жити!
Я маю в серці те, що не вмирає

Леся Українка

Хід уроку

Пояснення слів, які спроектовано на дошку
Симбіоз ( гр.) – біол. Постійне або довготривале співжиття організмів різних видів. Зазвичай те, яке взаємовигідне.
Прагматизм ( гр.) – напрям сучасної філософії, згідно з яким істинним вважається не те, що відповідає об’єктивній дійсності, а те, що дає практично корисні результати.
Символ ( гр.) – предмет або слово, яке умовно виражає суть певного явища. Предмет, тварина, знак стають символами, коли їх наділяють додатковим, винятково важливим значенням.

Хід уроку
І Установчо-мотиваційний блок
Доброго дня, шановні старшокласники. Сто років «Лісова пісня» чарує читачів і глядачів. Вона ніжна, як листя верби, глибока, як весняне небо, прозора, як джерельна вода. На попередніх уроках до цього мистецького шедевру прилучились душею й ви – наймолодші читачі «Лісової пісні». Багато питань ми розв’язали. Сьогодні ж будемо говорити про центральні образи - Мавки та Лукаша. Запишіть тему уроку. Ви, мабуть, помітили слова, які не входять до вашого активного словника. Ознайомтесь із їх значенням.
ІІ Оголошення теми, мети , завдань уроку
Нам необхідно впродовж уроку з’ясувати, що символізує образ Мавки та дослідити суперечливість характеру Лукаша. Ви будете працювати в групах і виставляти бали за роботу в групах у листок самооцінки. Сподіваюсь на продуктивну роботу, а в якійсь мірі вам допоможе аутотренінг. Зверніть увагу на дошку.

ІІІ. Психологічна настанова щодо вивчення теми
Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів
1.Автотренінг
Я – людина.
Я – старшокласник.
Я – творча особистість, дослідник.
Я – думаю, аналізую, спостерігаю.
Я буду працювати на уроці.
Я хочу знати.
Впевнена, що ви добре знаєте героїв «Лісової пісні»
2. Бесіда з учнями
Як поділяються дійові особи в драмі?
(На дві групи: лісові мешканці і люди)
Зараз ми з вами пригадаємо їх

ІV. Актуалізація опорних знань
1. Вікторина «Упізнай героя»
1) Я не терплю солом’яного духу!
Я їх топлю, щоб вимити водою
Той дух ненавидний. Залоскочу
Тих натрутнів, як прийдуть! ( Русалка)
2) Чудна ти, дочко! Я ж про тебе дбаю.
Та він тебе занапастив би тільки,
Потяг би по колючому ножиську
Струмочка лісового, біле тіло
Понівечив та й кинув би самотню
Десь на безвідді. (Водяник Русалці)
3) Стій! – не квапся
То ж дядько Лев сидітиме в тій хижі,
А він нам приятель ( Лісовик )
4) Як цар морський покличе – треба слухать.
На те є служба, сам здоровий знаєш ( «Той , що греблі рве»)
5) Сестронько! Зглянься на муку!
Крапельки крові було б для рятунку доволі.
Що ж? Хіба крові не варта краса? ( Русалка Польова Мавці)
6) Будь моя кохана!
Звечора і зрана
Самоцвітні шати
Буду приношати
І віночок плести,
І в таночок вести,
І на крилах нести ( Перелесник Мавці)
7) Що лісове, то не погане, сестро, -
Усякі скарби з лісу йдуть… ( Дядько Лев)
8) А чи не годі вже того грання?
А хто ж обору мав загородити (Мати Лукаша)
9) Та, правда, ти сього не зрозумієш…
Щоб наші людські клопоти збагнути,
то треба справді вирости не в лісі ( Лукаш Мавці)
10) Он чоловіка десь повітря носить,
А ти бідуй з свекрушиськом прокляття, -
Ні жінка, ні вдова - якась покидька! (Килина матері Лукаша)
11) Не зневажай душі своєї цвіту,
Бо з нього виросло кохання наше!( Мавка Лукашу)
12. Ні! Я живу! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає ( Мавка)

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Інсценування уривку «Лісової пісні» від слів «Ох як я довго спала! до слів «Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає» (звучить мелодія сопілки)
2. Слово вчителя
Який уривок із «Лісової пісні» був представлений?
Ви щойно стали свідками зародження щирого почуття між Мавкою і Лукашем. То які ж були ці герої? Відповісти на це питання вам допоможуть творчі групи, які підготували презентації. Після їх перегляду виконайте завдання в групах
3. Презентація творчих груп (учням роздається листок само оцінювання)
І. Образ Мавки – уособлення духовності й краси
ІІ. Суперечливість образу Лукаша
Завдання для учнів у групах
І група
Скласти порівняльну характеристику образів Мавки та Лукаша
ІІ група
1. Виразно прочитайте останній монолог Мавки напам’ть.
2. Відшукайте художні засоби в ньому.
3. З’ясуйте смислове навантаження епітетів у цій частині «Лісової пісні».
ІІІ група
1. Проаналізуйте строфічну будову, віршовий розмір і характер римування «Лісової пісні» на прикладі уривків
2. Який віршовий розмір переважає в драмі-феєрії?
3. Як зміст дійових осіб впливає на зміну віршованого розміру. Свої висновки підтвердіть цитатами з твору.
Творча група учнів презентує роботи
4. Перевірка вчителем виконаних завдань
6. Бесіда з учнями
1) Що символізує образ Мавки?
2)У чому проявилася майстерність Лесі Українки під час зображення образу Мавки?
3) Розкрийте прийом контрасту у змалюванні героїв.
4) У чому виявилася суперечливість образу Лукаша?
7. Гра «Суперлінгвісти»
1 група називає максимальну кількість епітетів , що стосуються образу Мавки.
2 група називає максимальну кількість епітетів, що стосуються образу Лукаша.
3 група складає «зоряний вінок», у якому на зірочках записує ті перешкоди, які потрібно подолати головним героям, щоб бути разом.
7. Слово вчителя
Перевірка завдань
Що символізує зоряний вінок?
8. Дискусія з учнями на тему «Який образ – Мавки чи Лукаша – ви вважаєте трагічнішим?»
- Чи любив Лукаш Мавку?
- Чи справжнім було це почуття?
- Яке воно справжнє кохання?
- Коли вперше Мавка відчула себе щасливою. Що, на вашу думку, стало джерелом їхнього почуття?
- Дівчина, яка зізнається першою в коханні, варта осуду чи поваги. Простежте це на поведінці Мавки.
- Розпуста й висока моральність. Що притаманне Мавці, а що Килині? Чия поведінка вам ближча?
- Кохання і зрада… Чи можна кохати того, хто зрадив? Чи кається Мавка?
- Що дало кохання Мавці?
- Чи сприймається загибель Мавки як трагедія?
- Загибель Мавки призвела до духовного воскресіння Лукаша. Хто з них залишився жертвою їхнього кохання? Хто переміг?
- Порівняйте історії кохання Мавки і Лукаша та Івана й Марічки («Тіні забутих предків»)
- А чи була б Мавка щасливою в сьогоднішньому світі?
Висновок дітей
9. Діалог із літературним героєм
Спроектовано на дошку
Виходить одягнена Мавкою учениця
Я протиставляю:
- добро, а чи визнають його люди?
- талант: чи визнають його люди?
- душу: а чи треба її відкривати всім?
- красу: чи врятувала вона світ?
- волю, а можливо краще бути рабом?
- чистоту помислів: а зустріла байдужість людей.
- кохання. Лукаш зрадив і карається за зраду. Чи правильно це?

VІ. Узагальнення вивченого матеріалу
- Що є основою людського буття?
- Чи існує у світі справжнє кохання?
- Який колір по-вашому виражає любов?
- Що ж символізує образ Мавки?
- У чому суперечливість образу Лукаша?

VІІ. Підсумок учителя
Подивіться на плакати, розміщені на дошці, прочитайте їх і прокоментуйте вислови відомих людей.
Чи пов’язані вони з темою нашого уроку?
Можливо,у цьому світі ти лишень людина, а для когось – цілий світ (Габріель Гарсіа Маркес).
Життя – воно тому й життя, що вміє все: і страждати, і радіти (Олесь Гончар)
Повернімося до нашого епіграфа. Яку ідею вклала Леся Українка у слова Мавки?
Здайте, будь ласка, листки-самооціоцінювання із виставленими оцінками за роботу в групах.

VІІІ. Домашнє завдання
Написати твір на тему «Що мені наспівала «Лісова пісня»

Категорія: Українська література 10 клас | Додав: lyudakorniiachenko (23.01.2016) | Автор: Людмила E
Переглядів: 1477 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: