Головна » Статті » Старша школа » Зарубіжна література 10 клас

УРОК № 1 Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій

УРОК 1

Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літе­ратурі

Мета: схарактеризувати розвиток культури та літератури XIX ст., пока­зати стильове розмаїття літератури; розвивати навички система­тизації та узагальнення матеріалу, використання міжпредметних зв'язків, уміння складати конспекти лекцій; виховувати інтерес до світової літератури, любов до книги та мистецтва взагалі. Обладнання: мала світу; «портретна галерея» письменників XIX ст., виставка їх творів; ілюстрації до найвидатніших наукових досягнень цієї доби. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Напевне, немає серед вас таких, у чиєму домі не було б худож­ньої літератури. Що означає книга для нас? Що ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письменник XIX ст. Гі де Мопассан: «Розрадьте мене; втіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів».

* Що означає художня книга для вас? Яке місце посідає вона у вашому житті? Чи не витіснили її новітні джерела інформації та розваги? (Відповіді учнів.)

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б у загальних рисах ета­пи розвитку світової літератури, її найцінніші надбання. У попередніх класах ми ознайомилися з літературою від її витоків до І половини XIX ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття.

* Як ви вважаєте, що об'єднує письменників різних епох і народів, їх твори? (Людина, її уявлення про світ і про саму себе; читач)

Розвиток стилів і напрямів у літературі важко обмежити в часі. Ось, на­приклад, романтизм — основний літературний напрям XIX ст., але він яскра­во представлений (зокрема, у ліриці) і в літературі XX ст., плавно переходить у неоромантизм. Для літератури XIX ст. характерним є шлях від романтизму до реалізму. Про це — сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда

* Пригадайте письменників-романтиків XIX ст. та їх твори. (Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»,Г. Гейне,Дж. Байрон,А. Міцке-вич, О. Пушкін, М. Лєрмонтов, М. Гоголь)

* Що є характерним для романтиків і чим це обумовлено? (Відповіді учнів.)

Однією з найяскравіших сторінок у розвитку світового літературного про­цесу, яку називають «золотим фондом світового письменства», є саме XIX сто­ліття.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Презентація книг і портретів найвидатніших письменників XIX ст.

2. Колективна робота з таблицею «Найважливіші суспільні, історичні, наукові події XIX ст.»

Учитель. Пригадайте відомості з історії, інших джерел про цей час і запов­ніть лівий стовпчик таблиці.

Суспільні, історичні, наукові події XIX ст.

Реалізм як один із основних творчих методів XIX ст. і його ознаки

Наполеонівські війни; Громадянська війна в США; об'єднання Германії; розвиток капіталізму; жорстока ринкова боротьба; соціально-демократичні рухи; великі відкриття в природознавстві — еволюційна теорія Дарвіна, закон збере­ження і перетворення енергії; розвиток науково-технічного прогресу: автомобілі, електрика тощо

Пізнання соціальних зв'язків людини і суспільства;

вірність дійсності, прагнення до досто­вірності зображення, відтворення життя «у формах самого життя»; зображення типових характерів у типових обставинах; викривальний пафос; розмаїття художніх форм; пізнавальне спрямування (зв'язок із на­уками)

3. Заповнення правого стовпчика таблиці (під керівництвом учителя)

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Учитель. Знайдіть логічно-причинні зв'язки між двома стовпчиками, зро­біть висновки.

Очікувані відповіді

•  Швидко й бурхливо змінюється суспільство, необхідно осмислювати зміни, реагувати на них. Звідси зв'язок із дійсністю.

•   Життя багатогранне, різноманітні умови в національних культурах, тому письменники використовують різні художні форми.

•  Людину розглядають як продукт історії, її поведінка є соціальне обумовле­ною, адже особистість належить до певної соціальної групи. Звідси типові характери в типових обставинах.

•   З'явилася віра в те, що література може вплинути на життя, змінити його на краще; звідси викривальний пафос.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Бесіда

Учитель. Які з наведених далі тверджень відомих людей, на вашу думку, найточніше характеризують XIX ст. й світовий літературний процес цього пе­ріоду? Відповідь обґрунтуйте.

•   «XIX ст. відрізняється від усіх століть точним і виразним зображенням люд­ського серця». (Стендаль)

• «Маркса просторіччя,

Наївне дев' ятнадцяте сторіччя ».

(О. Ольжич. «На небі хмара — вічність і світи...»)

•   «Протягом XIX ст. митці працювали «естетично змішано». Вони зводили суто естетичні елементи до мінімуму й намагалися побудувати художній твір майже цілком на відтворенні реальності. У цьому розумінні все зразко­ве мистецтво... століття було реалістичним». (X. Ортега-і-Гасет. «Дегумані­зація мистецтва»)

VII. Домашнє завдання

Для*всіх: опрацювати конспект, вступну статтю підручника, записати у ви­гляді тез важливі доповнення до теми.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про досягнення природничих наук у XIX ст.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Категорія: Зарубіжна література 10 клас | Додав: uthitel (07.09.2014)
Переглядів: 1617 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: