hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Хімія 11 клас

Урок 9 Основні види палива і їхнє значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень

Урок 9

Основні види палива і їхнє значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень
при переробці вуглеводневої сировини
 й використанні продуктів її переробки

Мета уроку: узагальнити знання учнів про види палива, показати їхнє значення в енергетиці країни; ознайомити учнів із проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля, природного газу; поглибити знання про парниковий ефект; розвивати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, екологічну свідомість учнів; показати значення альтернативних джерел енергії й можливості використання вторинної сировини.

Очікувані результати: учні повинні оцінювати вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини на навколишнє середовище.

Обладнання: підручники, схема використання паливних ресурсів.

                                                                                                                                                        

Тип уроку: комбінований.

 • 1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

 • 2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка письмового завдання біля дошки.

2.2. Повідомлення учнів про продукти переробки вугілля та їх використання.

2.3. Робота біля дошки або за картками (хімічні перетворення).

 • 3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Формулювання разом з учнями мети і задач вивчення нового матеріалу.

У ході бесіди слід дійти висновку про визначальну роль енергетики в економіці країни та про необхідність захисту навколишнього середовища.

3.3. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя

Економічний розвиток суспільства тісно пов’язаний зі споживанням значної кількості енергії. Основними джерелами енергії є вугілля, нафта, природний і супутній гази. Ресурси викопного палива скорочуються, що змушує підвищувати ефективність їх використання. Одночасно постає проблема захисту навколишнього середовища, що змушує докладати зусиль, спрямованих на розробку й вдосконалення технологій використання природної сировини, опанування нових джерел енергії. У вирішенні цих проблем ключова роль належить хімії.

 • 4. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Які види палива вам відомі?

2. Якого негативного впливу можна заподіяти навколишньому середовищу при видобуванні основних видів палива та їх використанні?

 • 5.      Етап засвоєння нових знань

1.         Основні види палива та їхнє значення в енергетиці країни

Джерела енергії

Вироблення енергії, 1018 Дж

1972 р.

1985 р.

2000 р.

2020 р.

Вугілля

66

115

170

269

Нафта

115

216

195

106

Газ

46

77

143

125

Ядерне паливо

2

23

88

314

Разом

229

431

596

814

 

 • Запитання до учнів:

— Як змінюється співвідношення використання видів палива у різні роки?

— Спрогнозуйте, на яких видах палива у майбутньому буде ґрунтуватися енергетика.

— Які види палива будуть зменшувати «свою частку» в світовій енергетиці? Чому?

 

2.         Забруднення навколишнього середовища при використанні вуглеводневої сировини

Лекція з елементами бесіди

Як переробка, так і використання продуктів переробки вуглеводневої сировини пов’язане з проблемою забруднення довкілля та необхідністю охорони навколишнього середовища. Але доки застосування нафти, природного газу та вугілля дає економічний ефект, доти неможливо припинити їхнє видобування та переробку. Тому проблема вдосконалення існуючих процесів та створення нових технологій у цих галузях промисловості є актуальною для всіх країн світу.

Хімічними речовинами, що найбільше забруднюють довкілля є: оксиди Карбону (CO та CO2); сульфур(IV) оксид, оксиди Нітрогену (NO та NO2), сірководень H2S, етан CH4 та багато інших.

До основних забрудників атмосфери належать:

•     ТЕС, що працюють на викопних видах палива;

•     автомобільний транспорт, що викидає у атмосферу небезпечні вихлопні гази;

•     нафтопереробні та коксохімічні підприємства.

 

 • Запитання до учнів

— Що, крім атмосфери, зазнає забруднення? Як це відбувається?

Одним із негативних наслідків безконтрольного забруднення атмосфери є парниковий ефект. Він спричиняється збільшенням кількості вуглекислого газу і має згубні наслідки — підвищення середньорічної температури і зміну клімату.

В результаті складних фотохімічних реакцій, у повітрі, забрудненому вуглеводнями, пилом, сажею й оксидами Нітрогену під впливом сонячного світла та підвищеної температури виникає смог. Оксиди Сульфуру та Нітрогену, що викидаються в атмосферу внаслідок роботи ТЕС та автодвигунів, сполучаються з атмосферною вологою й утворюють краплі сульфатної та нітратної кислот. Вони переносяться вітром у вигляді кислотного туману й випадають кислотними дощами.

 

 • Запитання до учнів:

— Як впливають зазначені явища на стан здоров’я людини? Наведіть приклади.

— Чи потерпають інші живі організми від наслідків енергетичної діяльності людини? Наведіть приклади.

 

Додаткова інформація

Вміст вихлопних автомобільних газів

Карбон(II) оксид. Отруйний газ без кольору і запаху. При вдиханні сполучається з гемоглобіном крові. Невеликі концентрації викликають запаморочення, головний біль, почуття втоми й уповільнення реакції у водія. Висока концентрація навіть при короткочасному впливі може призвести до смерті. Кисневе голодування насамперед руйнує головний мозок і особливо небезпечно для серцевого м’яза, спричиняє захворювання серця — стенокардію.

Альдегіди. Належать до отруйних речовин, подразнюють очі, дихальні шляхи, вражають нирки й печінку.

Оксиди Нітрогену. Розчиняючись у воді, утворюють нітратну і нітритну кислоти, є причиною кислотних дощів. Ці кислоти утворюються у верхніх дихальних шляхах організму, роз’їдаючи їх.

Сажа. Діє на органи дихання, але найнебезпечнішим є те, що на поверхні часток сажі осідають канцерогенні речовини.

Канцерогенні речовини (зокрема бензопірен). Дуже небезпечні для людини навіть у малій концентрації, оскільки накопичуючись в організмі, ці речовини спричиняють ракові захворювання.

Сполуки Плюмбуму. Отрути, що вражають центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт, порушують процеси обміну речовин. Накопичуються в організмі до небезпечних концентрацій. Поблизу автомагістралей вони накопичуються в ґрунті та рослинах.

Гідроген сульфід (сірководень). Із водяною парою в атмосфері утворює сульфатну кислоту. Тривале вдихання спричиняє порушення діяльності нервової системи.

 

3.         Альтернативні джерела енергії

 • Бесіда

Учитель заздалегідь записує на дошці джерела енергії.

Біогаз

Вугілля й торф

Нафта

Природний газ

Водень

Рослинне масло

Спирти

Біомаса

Їжа (білки, жири, вуглеводи)

Деревина

Сонце

Припливи (відливи)

Гідроелектроенергія

Вітер

Ядерне паливо

 

 • Запитання до учнів:

— Що таке альтернативні джерела енергії?

— Які із запропонованих на дошці джерел енергії є альтернативними?

— Чому на сучасному етапі людство надає перевагу традиційним джерелам, знаючи про їх негативний вплив на довкілля?

— Запропонуйте свої методи заохочення підприємств використовувати безпечні джерела енергії.

 

 • 6. Узагальнення й закріплення знань

6.1. Робота біля дошки.

Як домішки у складі вугілля містяться Сульфур і його сполуки. Сульфур(IV) оксид, що утворюється при спалюванні палива, необхідно вловлювати. Запропонуйте варіанти використання цього оксиду й продуктів його переробки. Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

6.2. Фронтальне опитування.

1. Назвіть найважливіші природні джерела вуглеводнів.

2. В який спосіб можна встановити присутність води, карбон(IV) оксиду в продуктах горіння?

3. Які позитивні й негативні наслідки виробництва енергії?

4. У чому полягає причина кислотних дощів? Що, на вашу думку, слід зробити, щоб їх не було?

5. Назвіть можливі наслідки парникового ефекту.

6. Коли говорять про шкідливі наслідки для навколишнього середовища, що пов’язані з виробництвом енергії, зазвичай звинувачують хімію. Чи справедливо це?

 • 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________

Збірник завдань __________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати доповіді до семінарського заняття за темами:

1. Найважливіші родовища кам’яного вугілля, нафти й газу в Україні.

2. Використання природних джерел вуглеводнів і продуктів їхньої переробки:
а) в органічному синтезі; б) як палива.

3. Екологічні наслідки виробництва енергії.

4. Альтернативні джерела енергії.

___________________________________________________________

Категорія: Хімія 11 клас | Додав: uthitel (16.10.2014)
Переглядів: 3763 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: