Головна » Статті » Старша школа » Історія України 11 клас

Урок № 13 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)».


Урок  № 13
Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в  Другій світовій війні
(1939—1945  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити і  закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння
і  навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до
історичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка й  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Тестові завдання
Варіант 1
I рівень
1.  Укажіть,  коли  гітлерівські  війська  захопили  Київ.
А  у  серпні  1941   р.   Б  у  вересні  1941  р.
В  у  жовтні  1941  р.   Г  у  листопаді  1941  р.
2.  Укажіть  прізвище  командувача  німецькою  групою  армій  «Пів-день».
А  Е.  Кох  Б  В.  Кейтель
В  Г.  Рундшедт  Г  А.  Йодль
3.  Укажіть  прізвище  президента  АН  УРСР,  який  очолював  науко-во-технічний  комітет  сприяння  обороні.
А  Є.  Патон  Б  Б.  Патон
В  О.  Богомолець  Г  В.  Філатов
II рівень
4.  Дайте  визначення  поняття  «колабораціонізм».
5.  Укажіть  правильні  твердження.
Гітлерівський  план  «Ост»  передбачав:  1)  надання  Україні
автономних  прав  у   складі  Третього  рейху;  2)  перетворення
України  на  «життєвий  простір  німецької  нації»;  3)  перетворен-ня  України  на  самостійну  державу  під  протекторатом  Третього
рейху;  4)  здійснення  значних  соціально-економічних  перетво-рень  в  Україні  одночасно  з   повним  підпорядкуванням  її  еконо-
міки  потребам  гітлерівської  Німеччини;  5)  повне  винищення
неарійського  населення.
6.  Назвіть  військові  операції,  у  результаті  яких  радянською  армі-єю  було  звільнено  від  німецько-нацистських  окупантів  Право-бережну  Україну  та  західноукраїнські  землі.
III рівень
7.  Розкрийте  історичне  значення  оборони  Києва  (1941   р.)
8.  Заповніть  таблицю,  указавши  у   відповідному  стовпчику  поряд-ковий  номер  події:  1)  танкова  битва  в  районі  Рівне—Дубно—
Луцьк—Броди;  2)  битва  за  Дніпро;  3)  завершення  визволення
України;  4)  створення  УПА;  5)  визволення  Криму;  6)  загибель
командувача  Південно-Західним  фронтом  М.  Кирпоноса;  7)  ви-зволення  Донбасу;  8)  звільнення  з   концтабору  С.  Бендери  та
його  сподвижників;  9)  III  надзвичайний  великий  збір  ОУН;  10)
звільнення  Закарпаття.
1941  р. 1942  р. 1943  р. 1944  р.
IV рівень
9.  Який  жанр  був  домінуючим  у  діяльності  українських  худож-ників  у   роки  війни  і  чому  саме?  Відповідь  проілюструйте  при-кладами.
 10.  Яку  долю  готував  А.  Гітлер  Україні  та  її  жителям?  Свої  твер-дження  доведіть  фактами.
 11.  Чому  напередодні  та  на  початку  Другої  світової  війни  ОУН  по-годилася  на  співробітництво  з  нацистською  Німеччиною?
Варіант 2
I рівень
1.  Укажіть,  коли  була  завершена  окупація  України  гітлерівськи-ми  загарбниками.
А  1941  р.   Б  1942  р.
В  1943  р.   Г  1944  р.
2.  Укажіть,  хто  очолював  «Поліську  Січ».
А  Т.  Чупринка  (Р.  Шухевич)
Б  Т.  Бульба  (Боровець)
В  А.  Шептицький
Г  С.  Бандера
3.  Укажіть,  коли  та  військами  якого  Фронту  було  звільнено  Київ
від  гітлерівських  загарбників.
А  19  вересня  1941  р.  військами  Південно-Західного  фронту
Б  6  листопада  1943   р.  військами  1-го  Українського  фронту
В  28  жовтня  1944  р.  військами  4-го  Українського  фронту
Г  9  травня  1945  р.  військами  Південно-Західного  фронту
II рівень
4.  Дайте  визначення  поняття  «Східний  вал».
5.  Укажіть  правильні  твердження.
Радянізація  західноукраїнських  областей  у   1939—1941   рр.
передбачала: 1) створення Західноукраїнської Народної Респуб-ліки;  2)  приведення  всіх  сфер  життя  у  відповідність  зі  зраз-ками  на  Сході  України;  3)  виселення  всього  польського  насе-лення  у  східні  райони  СРСР;  4)  репресії  проти  противників
радянської  влади;  5)  підготовка  території  і  населення  до  ні-мецької  окупації.
6.  Назвіть  країни,  у  визволенні  яких  від  гітлерівського  панування
брали  участь  війська  чотирьох  українських  фронтів.
III рівень
7.  Визначте  історичне  значення  оборони  Одеси  (1941  р.)  та  Севас -тополя  (1941—1942   рр.).
8.  Заповніть  таблицю,  указавши  у   відповідному  стовпчику  поряд-ковий  номер  події:  1)  створення  чотирьох  українських  фронтів;
2)  напад  Німеччини  та  її  союзників  на  СРСР;  3)  створення  «По-ліської  Січі»;  4)  створення  рейхскомісаріату  Україна;  5)  «Волин-ська  трагедія»;  6)  початок  боїв  між  УПА  і  радянськими  вій-ськами;  7)  операція  «Концерт»;  8)  Керченсько-Феодосійська
операція  Червоної  армії;  9)  створення  Української  Головної  Ви-звольної  Ради;  10)  початок  партизанського  руху  в  Україні.
1941  р. 1942  р. 1943  р. 1944  р.
IV рівень
9.  Розкрийте  суть  «Волинської  трагедії».
 10.  Чи  мала  Україна  шанс  вибороти  незалежність  у  роки  Другої
світової  війни?  Свою  думку  обґрунтуйте.
 11.  Чим  було  зумовлена  відсутність  єдності  в  русі  Опору  на  тери -торії  України?
III.  п ідсуМ ки ур О ку

Категорія: Історія України 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2896 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: