Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Урок № 40 Тема. Семінарське заняття за темою «Внутрішня й зовнішня політика УНР».


Урок  № 40
Тема.   Семінарське заняття за темою «Внутрішня й  зовнішня політика УНР».
Мета:  розвивати вміння використовувати набуті знання про розвиток Української Народної Рес -публіки; набувати нові знання, обговорюючи проблеми, що розглядатимуться на семінарі; формувати
в  учнів якості полемістів, співрозмовників, які володіють навичками доводити, аргументувати, від -стоювати власну точку зору тощо; сприяти вихованню в  учнів толерантного ставлення й  поваги до
думок своїх опонентів.
Тип уроку:   комбінований.
Обладнання:   підручник, стінна карта «Початок визвольних змагань українського народу. Утво -рення Української Народної Республіки (березень 1917  — березень 1918  р.), атлас, матеріали для
проведення семінару.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  семінару  наведені
на  с.  155.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  тему  семінарського  заняття,  його  основні  за-вдання  та  інформує  про  порядок  роботи.
ІІ.   с емІ нарське заняття
План
  1.  Внутрішня  політика  УНР.
  2.  Міжнародне  становище.
  3.  Налагодження  зовнішніх  контактів.
Теми  для  повідомлень
  1.  Теоретичні  основи,  на  яких  базувався  внутрішньополітичний
курс  УНР.
  2.  Становище  українських  земель  улітку—восени  1917  р.
  3.  Соціально-економічні  очікування  населення  від  революційних  пе-ретворень.
  Запитання та завдання для створення проблемних ситуацій
  1.  Чи  був  адекватним  внутрішньополітичний  курс  УЦР  в  умовах
кризи?
  2.  Який  відбиток  мала  соціалістична  доктрина  на  внутрішньополі-тичному  курсі  УЦР?
  3.  На  які  політичні  сили  спиралася  УЦР?  Чи  відбивала  прагнення
більшості  населення  внутрішня  політика  УЦР?
  4.  Якими  є  прорахунки  УЦР  на  початковому  етапі  становлення  укра-їнської  державності?
  5.  Як  позначилася  Перша  світова  війна  на  визначенні  внутрішньо-
і  зовнішньополітичного  курсів?
Список  літератури
  1.  Верстюк  В.  Українська  Центральна  Рада.  Навчальний  посібник.  —
К.,  1997.
  2.  Винниченко  В.  Відродження  нації.   —  Ч.  І.  —  К.  —  Відень,  1920.
  3.  Грицак  Я.  Нарис  історії  України.  Формування  модерної  україн-ської  нації.  ХІХ—ХХ  століття.   —  К.,  1996.
  4.  Грушевський  М.  Новий  період  історії  України.  —  К.,  1992.
  5.  Гунчак  Т.  Україна.  Перша  половина  ХХ  століття.  —  К.,  1993.
  6.  Дорошенко  Д.  Історія  України.  1917—1923  рр.  —  Т.  1.  Доба  Цен-тральної  Ради.  —  Ужгород,  1932.
  7.  Нагаєнко  І.  Історія  Української  держави  двадцятого  століття.   —
К.,  1993.
  8.  Рубльов  О.  С.,  Реєнт  О.  П.  Українські  визвольні  змагання  1917—
1921  рр.  —  К.,  1999.
  9.  Солдатенко  В.  Ф.  Українська  революція.  —  Ч.  1—2.  —  К.,  1997,
1999.
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Підсумовуючи  роботу  учнів,  учитель  аналізує  й   оцінює  їхню  участь
у  семінарі.  При  цьому  необхідно  звернути  увагу,  що  його  учасники
оцінюються  не  за  кількістю  виступів  (хоча  це  також  важливо),  а   за
рівнем  їх  компетентності.
IV.  дОмашнє завдання
Повторіть  основні  положення  І—ІІІ  Універсалів  УЦР.

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (11.10.2014)
Переглядів: 832 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: