hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Інформатика 11 клас

Урок № 7 _Введення та редагування табличних даних

Урок № 7    Введення та редагування табличних даних

Мета уроку:   вдосконалити теоретичні знання та уміння учнів щодо опрацювання табличних даних на прикладі табличного процесора MS Excel; ознайомити учнів із форматами даних клітинок і редагуванням їх вмісту; сформувати навички копіювання, переміщення й видалення даних, використання автозаповнення клітинок для прискорення введення даних в середовищі табличного процесора.

Очікувані результати: учні повинні знати види помилок під час уведення даних та способи їх усунення; формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати; способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок; способи автозаповнення клітинок для прискорення введення даних; учні повинні вміти здійснювати введення даних у клітинки та редагувати їх вміст; виділяти діапазони клітинок; копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок; виконувати автозаповнення клітинок для прискорення введення даних в середовищі табличного процесора.

Обладнання: ПК, підручники, мультимедійний проектор.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Перевірка домашнього завдання

Вчитель перевіряє наявність конспектів. Учні відповідають на запитання підручника _____.

3. Мотивація навчальної діяльності

Розв’язання проблемних запитань.

1.   Як ви вважаєте, що мається на увазі під поняттям «редагування даних у табличному процесорі»?

2.   Як ввести ці дані?

4. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування.

Запитання для опитування (відповіді — у файлі V_7.doc)

1.   Назвіть об’єкти текстового документа.

2.   Що таке редагування тексту?

3.   Які операції використовують для редагування?

4.   Назвіть способи завантаження табличного процесора MS Excel.

5.   Яке ім’я за замовчуванням має документ, створений у MS Excel?

6.   Вкажіть дії, необхідні для створення нової книги. Як її збе­регти?

7.   Назвіть об’єкти табличного процесора.

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері

План лекції

  1. Способи введення та змінення даних у клітинках.
  2. Типи даних.
  3. Формати даних.
  4. Копіювання даних.
  5. Автозаповнення даних.

Введення даних

Таблиця 7.1

Способи введення та змінення даних у клітинках

Введення даних

Змінення даних

Безпосередньо у клітинці

Виділити клітинку, до якої необхідно ввести дані (навколо цієї клітинки з’явиться чорна межа і клітинка стане активною)

Двічі клацнути курсором миші у клітинці, до якої необхідно ввести дані, або натиснути клавішу F2

За допомогою рядка формул

При переході до рядка формул ліворуч від нього активізується панель, поділена на три секції . Кнопка, що розташована ліворуч, відповідає натисненню клавіші Esc, тобто відміні введення даних; середня кнопка аналогічна натисненню клавіші Enter, тобто завершенню введення даних у клітинку; кнопка, розташована праворуч, призначена для виклику Майстра функцій.

 

Основними інформаційними об’єктами, що обробляються в електронних таблицях, є такі типи даних: текст, число і формула. Саме тип даних впливає на можливі дії над цими об’єктами (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Типи даних

Тип даних

Пояснення

Текстові дані

Це дані, що містять будь-яку послідовність символів, довжиною не більше ніж 255 символів. Текстові дані в клітинці вирівнюються за лівою межею

Числові дані

Це дані, що містять комбінацію цифр від 0 до 9. Числові дані в клітинці вирівнюються за правою межею

Формати даних

За замовчуванням усі дані відображаються у форматі Загальний (рис. 7.2).

Якщо виникає необхідність у зміненні формату, потрібно вибрати один із таких форматів за допомогою команд Формат → Клітинки → Число або Контекстне меню клітинки → Формат клітинки → Число (рис. 7.1).

                                                                             Рис. 7.1. Формат даних

Копіювання даних

У табличному процесорі MS Excel, як і в інших програмах MS Office, перед виконанням будь-яких операцій з об’єктами їх необхідно виділити.

Учитель демонструє на комп’ютері виділення об’єктів.

Продовження лекції

Копіювання і переміщення клітинок у MS Excel можна здійснювати за допомогою перетягування або через буфер обміну. Під час роботи з невеликим числом клітинок зручно використовувати спосіб перетягування, у роботі з великими діапазонами зручніше користуватися буфером обміну.

Для копіювання вмісту клітинки способом перетягування необхідно поставити вказівник миші на активну клітинку (вказівник набуде вигляду білої стрілки) й, утримуючи клавішу CTRL, перетягти в потрібне місце робочого аркуша вміст клітинки.

Також застосовують перетягування за допомогою правої клавіші миші. У цьому випадку у разі відпускання клавіші з’являється спеціальне меню, з якого можна вибрати конкретну команду (рис. 7.2)

 

Рис. 7.2. Приклад копіювання клітинок за допомогою перетягування

Копіювання і переміщення даних за допомогою буферу обміну слід виконувати так: виділити діапазон для копіювання (або вирізання) і вибрати команду його переміщення до буферу обміну: Правка → Копіювати або Правка → Вирізати.

Місце вставлення визначається шляхом указання верхнього лівого кута відповідної клітинки.

Вставлення виконується командою Правка → Вставити.

 

Автозаповнення даних

Під час введення порядкових чисел, днів тижня, місяців року або інших подібних даних у табличному процесорі застосовують функцію автозаповнення даних. Для цього достатньо ввести один або два перших елементи і за допомогою маніпулятора автозаповнення ввести інші аналогічні дані. Маніпулятор автозаповнення має вигляд маленького квадратика у правому нижньому куті активної клітинки.

За допомогою автозаповнення можна швидко ввести до клітинок значення алгебраїчної або геометричної прогресії. Необхідно скористатися в меню Правка командою Заповнити → Прогресія.

Для заповнення даних слід виконати такі дії.

  1. У полі Розташування встановіть прапорець За стовпцями (рис. 7.3).
  2. У полі Крок для арифметичної прогресії кроком є число, яке додається до першого, а потім — і до інших членів прогресії.

Рис. 7.3. Вікно Прогресія

Для геометричної прогресії значення першого члена множиться на значення кроку. У розділі Тип виберіть тип прогресії — Геометрична або Арифметична. У полі Граничне значення введіть значення останнього члена прогресії.

5.2. Самостійна робота.

Учні самостійно знайомляться зі способами видалення та вставлення стовпців і рядків за видан­нями [8], с. 8; [11], с. 63–64; [14], с. 55–56.

5.3. Творча вправа.

Учні за допомогою виділення і розфарбування клітинок повинні намалювати смайлик (або будь-яку іншу фігуру). Приклад смайлика — файл D_7.xls.

6. Застосування набутих знань

Учні виконують практичні вправи за підручником ([11] або [14]) або тренувальну вправу даного посібника.

[11]

[14]

[8]

Вправа 7.2.1 на с. 71,
вправа 7.5.1 на с. 74

Завдання 6 на с. 63

Приклади 1.2–1.8 на с. 6

 

Тренувальна вправа (файл Z_7.doc).

7. Узагальнення і систематизація отриманих знань

Таблиця самооцінювання (файл Т2_7.do).

Учні під наглядом вчителя заповнюють таблицю, де оцінюють власні знання з вивченої теми: «+» — матеріал засвоєний, «–» — матеріал не зрозумілий або важко засвоюється.

8. Підбиття підсумків уроку

Учні називають особливості введення та редагування даних в MS Excel. Вчитель виставляє оцінки за виконання практичних вправ, враховуючи усні відповіді на уроці (файл D2.doc).

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання      

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Категорія: Інформатика 11 клас | Додав: uthitel (06.12.2014)
Переглядів: 1372 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: