hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 99 Тема. Сільське господарство, його структура і спеціалізація. Головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництв
 
Урок № 99
Тема.  Сільське господарство, його структура і  спеціалізація. Головні галузі сільського господарства: рослинництво і  тваринництво. Проблеми і  перспективи розвитку сільського госпо -дарства.
Мета уроку:  закріпити знання про сільське господарство, його структуру і  спеціалізацію; охарактери ­
зувати рослинництво і  тваринництво регіону; виявити проблеми і  перспективи розвитку сільського господар ­
ства регіону; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта «Сільське господарство», статистичні дані, які харак ­
теризують сільськогосподарське виробництво регіону, контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   сільське господарство, рослинництво, тваринництво, урожайність, продуктивність, 
меліорація.
Хід уроку
I.   Організація класу.  з акріплення та актуалізація  О п О рних знань 
та вМ інь
   Тест-естафета
Учні  працюють  із  картками  в  групах  по  чотири-п’ять  осіб.  Обов’язковою 
умовою  є  однакова  кількість  учнів  у  групі.  Перший  учень  виконує  перше 
завдання  (час  виконання   —  не  більше  ніж  40  с),  потім  передає  картку 
іншому  членові  своєї  групи,  який  виконує  друге  завдання,  і   т.  д.  Пере-магає  група,  яка  першою  виконала  всі  завдання.
Учитель  підбиває  підсумки  тест-естафети.
Зразок  картки  для  тест-естафети
о собливості географії. 
Назви підприємств та види продукції.
Чинники, які визначають їх спеціалізацію
_________________     ________________  ______________    _____________
Підприємства   
важкої промисло ­
вості регіону
Підприємства   
легкої промисло ­
вості регіону
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Сільське  господарство  —  важлива  галузь  виробничої  сфери.  Як  свідчить 
досвід  розвинених  країн,  вона  може  приносити  великі  доходи,  а   один  пра-цівник  здатний  забезпечити  продуктами  харчування  до  70  співгромадян. 
При  цьому  багато  з  цих  держав  не  мають  таких  сприятливих  природних 
умов  для  розвитку  галузі,  які  існують  в   Україні.  Країна  має  унікальне  по-єднання  рівнинного  рельєфу,  родючих  ґрунтів  і   кліматичних  ресурсів,  що 
є  основою  для  отримання  високоякісної  сільськогосподарської  продукції.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Сільське  господарство,  його  структура  і   спеціалізація.  Головні  галузі 
сільського  господарства:  рослинництво  (зернові,  кормові,  технічні,  ово -че-баштанні,  плодові  та  ягідні  культури)  і  тваринництво  (скотарство, 
свинарство,  вівчарство,  птахівництво,  бджільництво,  шовківництво,  ко -нярство,  звірівництво).
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Опишіть  детально  за  планом  одну  з   рослин,  яка  вирощується  в  регіо-ні:  а)  назва;  б)  до  якої  групи  сільськогосподарських  рослин  належить; 
в)   вимогливість  до  ґрунту,  тепла  й  вологи;  г)  особливості  обробітку,  уро-жайність;  д)  де  і   як  використовується  людиною.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Проблеми  і  перспективи  розвитку  сільського  господарства  (екстенсивний 
та  інтенсивний  способи  ведення  господарства,  урожайність,  продуктив -ність,  аграрні,  у   тому  числі  земельна,  реформи).
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Позначте  на  контурній  карті  спеціалізацію  сільського  господарства 
регіону.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 526 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: