Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 96 Тема. Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал.
 
Урок № 96
Тема.   Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал.
Мета уроку:  розвивати знання про адміністративно­територіальний устрій та природно ­ресурсний по ­
тенціал регіону; сформувати уявлення про можливості використання рекреаційного потенціалу; розвивати вмін ­
ня користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   адміністративно ­територіальний устрій, республіка, область, місто район, природно­
ресурсний потенціал, рекреаційний потенціал.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Що  ви  знаєте  з  історії  України  про  адміністративно-територіальний 
поділ  регіону  в  різні  періоди?
2.   На  скільки  районів  поділена  територія  регіону?
3.   Які  ще  адміністративно-територіальні  одиниці  ви  знаєте?
4.   Наведіть  приклади  елементів  природно-ресурсного  потенціалу  регіону.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
У  складі  України  виділяється  Автономна  Республіка  Крим,  24  області  та 
два  міста  —  Київ  і  Севастополь  (вони  мають  спеціальний  статус).  Одиницями 
середнього  рівня  є  райони  і  міста  обласного  (а  в   АР  Крим  —  республікан-ського)  значення.  Понад  97 %  території  України  займають  сільські  райони, 
у  кожному  з  яких  розташовано  кілька  десятків  сільських  населених  пунктів. 
Найменша  кількість  сільських  районів  у  Чернівецькій  області  (11);  найбіль-ша  —  у  Харківській  і  Хмельницькій  областях  (27).  У   складі  районів  є   міста 
районного  підпорядкування.  На  райони  поділяється  і  територія  великих  міст.
Містами  обласного  (республіканського)  значення  є  центри  областей,  сто -лиця  АР  Крим,  міста  з   кількістю  жителів  понад  30  тис.,  а   також  низка 
міст  із  меншою  людністю,  але  які  є  важливими  промисловими,  транспорт-ними  чи  рекреаційними  центрами  (наприклад,  місто  енергетиків  Ладижин, 
міжнародний  залізничний  вузол  Чоп,  курорти  Судак,  Трускавець).
Міські  поселення  (міста  і  селища  міського  типу)  і  сільські  поселення 
(села  і  селища)  є   первинною  ланкою  адміністративно-територіального  по -ділу.  У   їх  межах  населення  формує  громаду.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
адміністративно-територіальний  устрій.
   Робота в  групах
Використовуючи  карти  атласу,  підручник  та  додаткові  джерела  інфор-мації,  заповніть  таблицю  «Кількість  адміністративно-територіальних  оди-ниць  регіону  середньої  та  нижньої  ланок».
Учитель  консультує,  у  разі  потреби  долучається  до  роботи.
Приклад  таблиці
Кількість  адміністративно-територіальних  одиниць  регіону   
середньої  та  нижньої  ланок
Райони
Міста (у тому числі 
обласного значен -ня)
Райони   
в  містах
Селища   
міського типу
Сільські  
ради
Сільські населе -ні пункти
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Природно-ресурсний  потенціал  (мінеральні,  земельні,  водні,  
агрокліматичні,  біологічні  ресурси). рекреаційний  потенціал.
V.   з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Позначте  на  контурній  карті  межі  основних  адміністративно-терито-ріальних  одиниць  регіону  та  родовища  корисних  копалин.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  матеріали  до 
практичної  роботи  «Мій  родовід»
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 465 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: