Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 92 Тема. Клімат і агрокліматичне районування. Поверхневі й підземні води.
 
Урок № 92
Тема.   Клімат і  агрокліматичне районування. Поверхневі й  підземні води.
Мета уроку:  актуалізувати знання про клімат, поверхневі й  підземні води; охарактеризувати особли ­
вості агрокліматичного районування регіону; з’ясувати особливості річок, озер та підземних води; розвивати 
вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта України, кліматична карта України, дані про 
особливості клімату міст України, контурна карта.
Ключові поняття:  клімат, агрокліматичне районування, поверхневі води, річка, озеро, підземні води.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Клімат  впливає  не  тільки  на  стан  водойм,  рослинний  і   тваринний  світ, 
але  й   на  різні  види  господарської  діяльності  людини,  у   першу  чергу  на  сіль -ське  й  комунальне  господарство,  роботу  транспорту.  Тому,  характеризуючи 
основні  кліматичні  показники  щодо  їх  впливу  на  життя  людини  та  її  прак-тичну  діяльність,  часто  використовують  поняття  «агрокліматичні  ресурси».
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Які  показники  клімату  ви  знаєте?
2.   Який  кліматотвірний  чинник  впливає  на  формування  клімату  рівнин-ної  території  України?
3.   Які  типи  повітряних  мас  проникають  на  територію  країни  з   Атлантики?
4.   Якими  водами  живляться  річки?  Що  таке  мішане  живлення?
5.   Чим  гірська  річка  відрізняється  від  рівнинної?
6.   Що  таке  режим  річки?  Від  чого  він  залежить?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Клімат  (середні  температури,  кількість  та  режим  випадіння  опадів,  
переважаючі  вітри,  особливості  пір  року),  агрокліматичне  районування.
   На допомогу вчителю (дані про особливості клімату в  містах України)
Місто
Температура повітря, °С
Тривалість безморозно -го періоду на рік, дні
Опади, мм
січень липень річна
Вінниця –6,0 18,7 7,0 163 544
дніпропетровськ –6,0 21,6 7,4 188 519
Запоріжжя –4,9 22,8 8,5 184 443
Івано ­Франківськ –4,7 18,3 7,4 160 628
к іровоград –5,6 20,2 7,8 164 474
к иїв –6,1 19,0 6,7 180 600
Луганськ –6,6 22,0 7,8 153 490
Львів –5,0 17,4 7,6 183 678
миколаїв –3,5 23,2 9,7 201 420
одеса –3,0 22,5 9,9 213 374
Полтава –7,0 20,5 6,8 171 485
Сімферополь –0,3 21,7 10,2 501
Закінчення  таблиці
Місто
Температура повітря, °С
Тривалість безморозно -го періоду на рік, дні
Опади, мм
січень липень річна
Суми –7,9 19,3 6,0 167 540
тернопіль –5,4 18,4 6,8 168 590
Ужгород –2,8 20,6 9,3 192 752
Харків –7,1 20,5 6,6 156 528
Херсон –3,2 23,0 9,8 192 380
Черкаси –5,8 20,0 7,3 171 494
Чернівці –5,0 19,2 7,9 178 624
Чернігів –6,7  19,4 6,4 172 539 
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Порівняйте  клімат  свого  й  одного  із  сусідніх  регіонів.  Виявіть  спільні 
та  відмінні  риси,  поясніть  причини  відмінностей.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Поверхневі  води:  річкова  мережа,  найбільші  річки,  особливості  їх  течії, 
гідрологічний  режим,  природні  умови  басейнів;  озера,  їх  типи,  
особливості  географії  та  природи;  болота,  їх  типи,  особливості  геогра-фії;  канали;  зрошувальні  системи.  Підземні  води  (види,  якісні  характе -ристики,  особливості  залягання).
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
Позначте  на  контурній  карті  основні  річки  та  озера  регіону,  охарак-теризуйте  одну  з  річок  (назва;  у  якій  частині  країни  протікає;  де  бере  по-чаток;  у  якому  напрямку  тече;  куди  впадає;  до  басейну  якого  моря  на -лежить;  головні  притоки;  живлення  та  режим).
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про 
рослинний  і  тваринний  світ  регіону.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 562 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: