Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 91 Практикум. Практична робота № 32 «Опис яру, кар’єру, терикону, долини річки (за вибором учителя)» (робота на місцевості).
 
Урок № 91
Практикум. Практична робота № 32 «Опис яру, кар’єру, терикону, долини річки (за вибором 
учителя)» (робота на місцевості).
Мета уроку:  закріпити знання про види рельєфу регіону; сформувати вміння складати опис яру (кар’єру, 
терикону, долини річки); виявити причини формування ярів та їх вплив на господарську діяльність; розви ­
вати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   довідники, компас, мірна мотузка, блокноти, олівці, фотоапарат.
Тип уроку:   формування вмінь та навичок (на прикладі опису яру).
Ключові поняття:   рельєф, яр, кар’єр, терикон, річкова долина, ерозія.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Сильні  зливи  й   сніготанення  приводять  до  того,  що  вода,  стікаючи 
з  піднесень,  підхоплює  дрібні  тверді  частки  й  несе  їх  у  знижені  ділянки 
земної  поверхні.  У  результаті  відбувається  змив  речовин  із  земної  поверх -ні,  руйнування  ґрунтів  і  гірських  порід  водними  потоками,  тобто  ерозія 
(від  латин.   —  «роз’їдання»).  Ерозія  відбувається  завдяки  текучості  води 
й  дії  сили  тяжіння,  вона  є  причиною  утворення  ярів.
II.  практикуМ
Практична  робота  №  32  «Опис  яру,  кар’єру,  терикону,  долини  річки  
(за  вибором  учителя)»  (робота  на  місцевості).
   На допомогу вчителю
Приклади  завдань  із  вивчення  й  опису  яру.
1.   Установити  місце  розташування  яру:  у  якій  частині  міста,  району  роз-міщується,  у  якому  напрямку  й  на  якій  відстані  від  школи.
2.   З’ясувати  причину  появи  яру:  неправильний  обробіток  землі  (оранка 
вздовж  схилу,  вирубка  лісу,  вибоїна  на  брівці  схилу  до  річки  тощо); 
визначити,  як  він  впливає  на  господарське  використання  навколиш -ньої  місцевості.
3.   Зібрати  інформацію  про  те,  як  давно  існує  цей  яр,  яких  змін  він  за-знав  за  цей  час.  Установити,  на  скільки  метрів  збільшується  яр  за  рік; 
у  яку  пору  року  та  з  якої  причини  відбувається  найбільш  інтенсивне 
зростання  яру.
4.   За  допомогою  мірної  мотузки  визначити  довжину  й  ширину  яру,  за 
допомогою  транспортира  з  виском  —  крутість  схилів,  поздовжній  про-філь  яру  й  ряд  його  поперечних  профілів.
5.   Установити  вершину  (початок)  і  гирло  яру.  Визначити  загальний  на -прямок  основного  яру  за  сторонами  горизонту.  Якщо  яр  гілкується, 
визначити  напрямок  стосовно  головного  яру  (під  яким  кутом)  і  за  сто -ронами  горизонту.  Провести  найпростішу  окомірну  зйомку  й   скласти 
план  яру  з  усіма  відгалуженнями.
6.   З’ясувати,  які  заходи  вживаються  для  зменшення  зростання  яру.
7.   Вивчити  виходи  ґрунтових  вод  у  яру  (просочування,  джерела).  Устано-вити:  чи  є  заболочені  ділянки,  постійні  або  тимчасові  водотоки  (струм-ки).  Позначити  їх  місце  розташування  на  профілі  або  плані  яру.
8.   Установити,  чи  зустрічаються  зсуви,  обвали.  Якщо  зустрічаються,  то 
яка  їх  протяжність,  яку  вони  мають  ширину;  візуально  визначити  тов -щину  шару,  що  сповзає,  на  скільки  він  змістився.
9.   Зробити  кілька  замальовок  (фотознімків)  яру  (на  вершині,  у  середній 
частині,  у   гирлі).
 10.   Ужити  заходів  для  боротьби  з  ярами.
   Робота в  групах
За  додатковими  джерелами  інформації  зберіть  дані  для  опису  яру.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  причини  утворення  ярів?
2.   Які  особливості  розташування  яру?  Як  і  чому  він  впливає  на  госпо-дарську  діяльність?
3.   Чому  на  схилах  яру  спостерігаються  обвали?
4.   Поясніть,  як  запобігти  утворенню  ярів.
IV.  дОМашнє завдання
Повторіть  вивчені  теми.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 1517 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: