Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 89 Тема. Сучасний стан розвитку регіону. Місце в господарському комплексі України.
 
Урок № 89
Тема.   Сучасний стан розвитку регіону. Місце в  господарському комплексі України.
Мета уроку:  актуалізувати знання про розвиток виробничих сил регіону; охарактеризувати місце регіону 
в  сучасному господарському комплексі країни; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта « господарство», статистичні дані про розвиток основних 
галузей господарства регіону, контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   господарство, галузь, інфраструктура, виробнича сфера, невиробнича сфера, валовий 
внутрішній продукт.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   Серед  природних  ресурсів  найбільше  значення  для  розвитку  регіону 
мають  …
2.   Найбільш  сприятлива  ситуація  для  розвитку  основних  галузей  про-мисловості  регіону  склалась  у  …
3.   На  розвиток  сільського  господарства  регіону  позитивно  вплинуло  …
4.   У  період  індустріалізації  серед  найбільших  підприємств  регіону  були 
побудовані  …
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Господарство  являє  собою  історично  сформовану  сукупність  підприємств 
і  установ,  завданням  яких  є  задоволення  різноманітних  потреб  людей.  Як 
господарство  України,  так  і   регіону  формувалось  упродовж  тривалого  пері-оду.  В  історичному  минулому  воно  було  складовим  елементом  єдиної  гос -подарської  системи  СРСР.  Це  означає,  що  економіка  регіону  була  підпо-рядкована  виконанню  єдиних  народногосподарських  завдань.  Тому  впродовж 
останніх  років  у  господарстві  відбуваються  серйозні  структурні  зміни.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Повідомлення учнів
Учні  виступають  із  доповідями  про  сучасний  стан  розвитку  регіону.
   Завдання
Охарактеризуйте  чинники,  які  впливають  на  сучасний  стан  господар-ства  регіону.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Використовуючи  статистичну  інформацію,  учитель  характеризує  місце 
регіону  (валовий  внутрішній  продукт,  промисловість,  сільське  господарство, 
транспорт,  сфера  послуг)  у  сучасному  господарському  комплексі  України.
   На допомогу вчителю (приклад статистичної інформації)
Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  по  регіонах  
за  січень—лютий  2011  р.*
Назва 
Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) у  відпускних цінах підприємств   
(без ПДВ та акцизу), млн грн
Питома вага регіону 
в  загальному обсязі 
реалізованої промис -лової  продукції, % усього
у т. ч. продукції добувної та 
переробної промисловості
Україна 160117,3 121508,8 100
автономна Республіка 
к рим
2703,1 1769,2 1,7
Вінницька 2386,0 1617,1 1,5
Волинська 1396,7 1052,4 0,9
дніпропетровська 30580,7 25382,1 19,1
донецька 36740,5 30514,2 22,9
Житомирська 1845,2 1334,7 1,2
Закарпатська 1171,1 823,7 0,7
Запорізька 11081,2 7852,9 6,9
Івано ­Франківська 2698,4 1294,6 1,7
к иївська 4826,0 3171,2 3,0
к іровоградська 1418,7 1029,4 0,9
Луганська 14250,3 11870,5 8,9
Львівська 4154,2 3001,3 2,6
миколаївська 2913,8 1798,1 1,8
одеська 3843,1 2658,5 2,4
Полтавська 7822,6 6825,2 4,9
Рівненська 1929,0 1226,6 1,2
Сумська 2683,1 2084,7 1,7
тернопільська 837,9 515,3 0,5
Харківська 7694,8 5333,6 4,8
Херсонська 1312,2 864,5 0,8
Хмельницька 1831,3 919,4 1,1
Черкаська 3884,7 3166,8 2,4
Чернівецька 583,7 283,9 0,4
Чернігівська 1759,3 1134,2 1,1
м.  к иїв 6861,9 3736,0 4,3
м. Севастополь 485,2 248,7 0,3
*  Держкомстат  України,  адреса  доступу:  ukrstat.gov.ua.
V.   Закріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Використовуючи  контурну  карту,  побудуйте  картодіаграму  «Місце  ре-гіону  в  промисловості  України».
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  матеріали  для 
міні-дослідження  «Оздоблювальне  каміння  в  архітектурі  населеного  пункту».
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 454 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: