Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 82 Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)».

Урок № 82
Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)».
Мета уроку:  закріпити знання про склад і  структуру соціально ­економічних районів; сформувати вмін­
ня складати їх порівняльну характеристику за типовим планом; розвивати вміння користуватися джерелами 
географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта « господарство», статистичні дані про розвиток соці­
ально ­економічних районів.
Тип уроку:   формування вмінь та навичок.
Ключові поняття:   соціально­економічний район, спеціалізація, територіальний поділ праці.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Районування  —  це  об’єктивний  процес  формування  і  розвитку  територій 
як  інтегральних  виробничо-територіальних  систем  (економічне  районування) 
або  суспільно-територіальних  систем  (соціально-економічне  районування). 
У  дійсності  цей  процес  відбувається  незалежно  від  його  пізнання.  У   районо-творенні  відбиваються  об’єктивні  та  суб’єктивні  чинники  формування  та 
розвитку  економічних,  соціальних  і  соціально-економічних  районів.
II.  практикуМ
Практична  робота  №  28  «Складання  порівняльної  характеристики  
двох  соціально-економічних  районів  (за  вибором  учня)».
   На допомогу вчителю
План  характеристики  соціально-економічного  району
1.   Склад  території.
2.   Економіко-географічне  положення:
а)  положення  на  території  країни;  б)  райони  та  країни,  із  якими  меж -ує  район,  їх  розвиток  та  співпраця  з  ними;  в)  віддаленість  від  найважли -віших  паливних  та  сировинних  баз  країни;  г)  розміщення  відносно  тран-спортних  шляхів  загальнодержавного  й   міжнародного  значення;  д)  зміни 
в  ЕГП,  що  відбулися  останнім  часом  або  прогнозуються;  е)  загальний  ви-сновок  про  вигідність  ЕГП.
3.   Природні  умови  і  ресурси:
а)  характер  рельєфу;  б)  особливості  клімату;  в)  внутрішні  води,  забез -печеність  водними  ресурсами;  г)  забезпеченість  земельними  ресурсами  та 
найпоширеніші  ґрунти;  д)  мінеральні,  лісові  та  рекреаційні  ресурси.
4.   Населення  і   трудові  ресурси:
а)  кількість  та  густота  населення;  б)  демографічні  процеси;  в)  націо -нальний  склад  населення;  г)  особливості  системи  розселення  і   розвитку 
поселень;  д)  трудові  ресурси  і   зайнятість  населення.
5.   Особливості  господарського  комплексу:
а)  галузі  (виробництва),  на  яких  спеціалізується  економічний  район; 
б)   найважливіші  промислові  підприємства,  види  продукції  та  споживачі; 
в)   рівень  розвитку  та  спеціалізація  сільського  господарства;  г)  рівень  роз-
витку  транспорту,  магістралі  загальнодержавного  і  міждержавного  зна -чення,  транспортні  вузли;  д)  особливості  розвитку  соціальної  сфери;  е)  роль 
району  в  зовнішньоекономічних  зв’язках.
6.   Найбільші  міста:
а)  значення  міста  в   соціально-економічному  розвитку  району;  б)  най-важливіші  промислові  об’єкти;  в)  особливості  розвитку  соціальної  сфери.
Порівнюючи  господарський  комплекс,  необхідно  розглянути  всі  осно-вні  міжгалузеві  комплекси,  акцентуючи  увагу  на  тих  виробництвах,  які 
є  галузями  зовнішньої  спеціалізації  соціально-економічних  районів.  Ха -рактеризуючи  основні  міста,  варто  звертати  увагу  на  найважливіші  об’єкти, 
які  визначають  їх  функції.  З  аналізу  економіко-географічних  особливостей 
районів  складається  уявлення  про  існуючі  проблеми  й  можливі  шляхи  їх 
розв’язання.
Учні  працюють  групами  з  підручником,  атласом,  довідниками  та  статис -тичними  даними.  Після  завершення  роботи  представники  груп  інформують 
про  отримані  результати.  Особлива  увага  приділяється  спільним  та  відмінним 
рисам  у   розвитку  районів,  а  також  причинам,  які  їх  викликали.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
   Інтерактивна бесіда
1.   Яке  значення  має  соціально-економічне  районування  країни?
2.   Назвіть  найбільш  суттєві  характеристики  одного  з  районів.  На  яких 
галузях  господарства  він  спеціалізується?
3.   Які  особливості  географії  однієї  з  основних  галузей  промисловості  да-ного  району?
4.   Чим  пояснюються  особливості  транспортної  мережі  району?
5.   Які  проблеми  та  перспективи  розвитку  даного  району?
IV.  дОМашнє завдання
Повторіть  вивчені  теми.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.03.2014)
Переглядів: 1300 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: