hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 7 Тема. Походження й розвиток людини.


Урок № 7
Тема.   Походження й  розвиток людини.
Мета уроку:  сформувати знання про походження й  розвиток людини; познайомити з  гіпотезами
появи та розселення неоантропа; пояснити особливості та послідовність освоєння людиною території
Землі.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, схема «Розселення людини по території Землі», фізична
карта світу.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   архантроп, неоантроп, кайнозой.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   Усю  геологічну  історію  Землі  вчені  поділяють  на  …
2.   Географічна  оболонка  Землі  пройшла  у  своєму  розвитку  три  якісно
різні  етапи  —  …
3.   До  кінця  палеозою  утворився  суперконтинент  …
4.   Процес  формування  гірських  споруджень  під  впливом  інтенсивних  ви-східних  тектонічних  рухів  дістав  назву  …
5.   Виділяють  такі  епохи  горотворення  …
Учитель  проводить евристичну  бесіду  з  метою  з’ясувати,  що  учні
знають  про  походження  й  розвиток  людини  з  уроків  історії  та  біо -логії.  За  результатами  бесіди  він  будує  вивчення  цієї  теми,  приділяє
більше  уваги  викладу  матеріалу  або  самостійній  роботі  одинадцяти-класників.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Ученим  поки  що  відома  тільки  одна  точна  адреса  Життя  в  неосяжно -му  Всесвіті  —  планета  Земля.  Таємниця  появи  живих  організмів  —  одне
з  найважливіших  питань  людства,  адже  за  ним  криється  не  тільки  наше
минуле,  але  й   можливе  майбутнє.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Повідомлення учнів
   На допомогу вчителю
Існують  різні  точки  зору  щодо  місця  й  часу  виникнення  прабатьків
людини.  За  однією  з  найпоширеніших  гіпотез  вони  з’явилися  в  Південній
і  Східній  Африці.  На  це  вказують  рештки  найдавніших  людей,  знайдені
в  Танзанії  (ущелина  Олдувай).
Імовірно  1,6—1  млн  років  тому  представники  виду  «людина  прямоходя -ча»  (архантропа)  вийшли  за  межі  Африканського  континенту  і   вперше  про-никли  в  область  із  помірним  кліматом.  Саме  від  цього  часу  можна  вести
відлік  подорожей  давніх  людей.  Їх  розселення  з  екваторіальних  і  тропічних
районів,  мабуть,  було  пов’язане  з  міграцією  тварин.  «Людина  прямоходяча»
полювала  на  велику  дичину,  використовувала  вогонь,  виготовляла  порівняно
досконалі  знаряддя.  Завдяки  цьому  їй  вдалося  заселити  значні  території  най-більшого  материка  Землі  —  Євразії.
Приблизно  150—200  тис.  років  тому  з’явилася  «людина  розумна»  (нео-антроп).  За  своїм  зовнішнім  виглядом  і   розумовими  здібностями  вона  ма-ло  відрізнялася  від  нас.  Саме  «людина  розумна»  першою  відкривала  Зем-лю,  тому  що  її  рештки  виявлені  в  різних  районах.
Існує  точка  зору,  що  неоантропи  спочатку  також  з’явилися  в   Африці,
а  потім  почали  розселятися  по  всій  планеті.  Цю  так  звану  міграційну  те-орію  часто  називають  «гіпотезою  чорної  Єви».  Як  доказ  наводять  відо-мості  про  поширення  в  різних  групах  сучасного  населення  подібних  генів,
які  передаються  тільки  по  жіночій  лінії  (генетичні  відмінності  між  раса-ми  людей  у   цілому  менші,  ніж  між  різними  особинами  шимпанзе  в   одно-му  стаді).
Відповідно  до  іншої  теорії,  становлення  «людини  розумної»  відбувало-ся  поступово  в   різних  частинах  планети.  Учені  сходяться  на  думці,  що
приблизно  60—80  тис.  років  тому  почалася  велика  експансія  й   неоантро-пи  освоїли  Європу  та  Азію.  Трохи  пізніше   —  40—30  тис.  років  тому  —
вони  почали  заселяти  Америку  та  Австралію.
Освоєння  планети  людьми  сучасного  типу  поширювалося  й  на  острови.
Розкопки  на  острові  Нова  Ірландія  (територія  сучасної  Папуа-Нової  Гвінеї)
показали,  що  приблизно  30  тис.  років  тому  люди  висаджувалися  на  його
береги,  а  отже,  виходили  в   Тихий  океан.
IV.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  схему  «Розселення  людини  по  території  Землі».
   На допомогу вчителю
Якщо  брати  за  основу  гіпотезу  африканської  прабатьківщини  сучасної
людини,  то  саме  з   території  цього  континенту  перші  люди  перейшли  в   Єв-ропу  й  через  Південно-Західну  Азію  на  Кавказ  та  в  Центральну  Азію.  Ін-ший  шлях  розселення  пролягав  у  Південну  й  Південно-Східну  Азію  (де  не
було  основних  конкурентів  —  неандертальців).
Предки  американських  індіанців  спочатку  пройшли  з  Північно-Східної
Азії  в   Північну  Америку,  а  потім  і  далі  —  у  Центральну  й  Південну  Аме -рику.  Предки  австралійців,  швидше  за  все,  заселяли  Австралію  з  північ-ного  заходу  (із  сучасної  Індонезії)  та  північного  сходу  (із  Південного  Китаю
та  Індокитаю).
Океанію,  мабуть,  освоювали  вихідці  з  Південно-Східної  та  Східної  Азії.
Хоча  мандрівник  Тур  Хеєрдал  довів  можливість  заселення  Полінезії  (час-тина  Океанії)  і  з  Південної  Америки.
V.   п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  те,  що  за  своїм  зовнішнім  виглядом  і  розу-мовими  здібностями  неоантропи  мало  відрізнялися  від  нас.  Спочатку  вони
існували  одночасно  з   неандертальцями,  але  40—35  тис.  років  тому  стали
єдиним  видом  людини.  В  епоху  неоліту  «людина  розумна»  освоїла  всі  кон -тиненти,  крім  Антарктиди.
VI.  дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 622 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: