Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 23 Тема. Тропосфера — кухня погоди. Зміни клімату в часі.


Урок № 23
Тема.   Тропосфера  — кухня погоди. Зміни клімату в  часі.
Мета уроку:   актуалізувати знання про погоду та її характеристики; познайомити зі змінами
клімату в  часі; сформувати вміння користуватися синоптичними картами та аналізувати атмосферні
процеси.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, таблиця «о сновні типи погоди», таблиця «Позначення на
картах погоди», схема «Чинники, які впливають на температуру повітря», синоптична карта.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   клімат, кліматотвірні чинники, тропосфера, погода, тип погоди, синоптична карта.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Що  таке  погода?
2.   Які  характеристики  погоди  ви  знаєте?
3.   Де  ведуться  спостереження  за  атмосферними  процесами?
4.   У  яких  сферах  діяльності  людини  прогноз  погоди  є  найбільш  важливим?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Увесь  оточуючий  світ  постійно  змінюється,  наприклад,  гори  виника-ють,  потім  руйнуються  й  перетворюються  на  рівнини.  Змінюється  й  по-года,  причому  вона  може  змінюватися  за  лічені  хвилини,  погода  —  «чем-піон»  за  змінами.  Головна  причина  зміни  погоди  —  постійне  переміщення
повітряних  мас.  Саме  про  їх  переміщення  або,  навпаки,  стійке  положення
говорять  прогнози  погоди.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Погодою  називають  стан  тропосфери  в  даній  місцевості  в  певний  мо-мент  або  протягом  якого-небудь  періоду  часу.  Стан  погоди  характеризу-ється  взаємозалежними  елементами.  Загальна  характеристика  погоди,  що
включає  її  основні  елементи,  називається типом  погоди .
Основні  типи  погоди
Тепла пора року Холодна пора року
Тип погоди
Показники  
температури, °С
Тип погоди
Показники  
температури, °С
Холодна 0…+3 Відлига 0…+2
Прохолодна +4…+8 Слабоморозна –1…–4
Помірно тепла +9…+15 Помірно морозна –5…–11
тепла +16…+22 досить морозна –12…–20
Жарка +23…+28 Сильноморозна –21…–31
дуже жарка +29…+34 Люто морозна  –32…–43
Украй жарка Вище +34 Украй морозна Нижче –43
Тип  погоди  може  бути  стійким  протягом  тривалого  часу  або  змінюва-тися,  наприклад,  порою  року.
Прогноз  погоди  складають  синоптики.  Вони  заносять  дані  спостере-жень  на  мережі  метеорологічних  станцій  на  спеціальну  синоптичну  карту
за  допомогою  умовних  знаків.  Такі  карти  складають  по  кілька  разів  на
день.  Вони  дозволяють  простежити  за  змінами  погоди  й  зробити  найголо-вніше:  скласти  прогноз  розвитку  атмосферних  процесів  на  найближчі  дні.
Особлива  увага  при  цьому  приділяється  руху  циклонів  й  антициклонів,
а  також  розподілу  атмосферного  тиску.
Позначення  на  картах  погоди
Знак Характеристика
N  Загальна кількість хмар (частина небозводу, укрита хмарами) зображується цим символом
у  кільці, що позначає місце станції
Dd Напрямок вітру біля поверхні Землі зображується стрілкою, що йде до центра кільця за на ­
прямком вітру; коротке перо відповідає швидкості вітру 2,5 м/с, довге  — 5, чорний трикут­
ник  — 25 м/с. Наприклад,   позначає вітер швидкістю 32,5 м/с
PPP атмосферний тиск виражається в  десятих частках гПа
TT температура повітря виражається в  цілих градусах Цельсія (сухопутними станціями)
Основні  знаки  (символи),  які  використовуються  
при  нанесенні  на  карти  атмосферних  явищ
Явища
Знаки
(символи)
Явища
Знаки
(символи)
Ясно або хмарність не більше ніж 5  балів  мряка:
(4/8) слабка
Хмарність зі значними просвітами помірна
Хмарність значна й  суцільна сильна
Пиловий або піщаний вихор дощ:
курна або піщана буря слабкий
Шквал сильний
Смерч Сніг:
Імла слабкий
димка помірний
туман: сильний
просвітчастий Хуртовина
суцільний Зливовий дощ
Зливова крупа Зливовий сніг
гроза: град
слабка або помірна
сильна
Фронт  —  це  (умовно)  поверхня  межі  між  двома  повітряними  масами
в  атмосфері.  теплий  фронт   —  це  фронт,  що  переміщується  у  напрямку
теплого  повітря,  холодний  —  відповідно  у  напрямку  холодного  повітря.
Оклюзія  —  процес  зміни  стану  циклону,  що  полягає  в  змиканні  холодно -го  і   теплого  фронтів,  за  якого  тепле  повітря  витісняється  холодним  у  верх-ні  шари  тропосфери.  Зона  конвергенції   —  зона  сходження.
Позначення  основних  фронтів
Фронтальні розділи Позначення на картах одноколірним друком
теплий фронт
Холодний фронт
малорухомий фронт
Фронт оклюзії
Вторинний теплий фронт
Вторинний холодний фронт
Практикум.  Практична  робота  №  8  
«аналіз  кліматичних  та  синоптичних  карт»  (друга  частина).
   На допомогу вчителю
Аналіз  синоптичних  процесів  передбачає  характеристику  погоди  в  пев -ному  районі,  у  тому  числі  визначення  кількісних  характеристик:  тиску
й  температури  повітря,  швидкості  й  напрямку  вітру,  хмарності,  опадів.
   Робота в  групах
За  картами  атласу  й  підручником  проаналізуйте  синоптичні  процеси
в  одному  з  районів,  зображених  на  синоптичній  карті.
Після  завершення  роботи  представники  груп  повідомляють  про  отри-мані  результати,  складають  схему  «Чинники,  що  впливають  на  темпера-туру  повітря».
Приклад  схеми
Чинники, що впливають на температуру повітря
кут падіння   
сонячних променів
Характер підсти­
лаючої поверхні
довжина   
світлового дня
Хмарність Висота місцевості
над рівнем моря
кут падіння
сонячних
променів
змінюється
залежно
від широти
кут падіння
сонячних
променів
змінюється
залежно
від часу
світлового
дня
Різні ділянки зем ­
ної поверхні нагрі ­
ваються  по ­різ  но­
му (рілля поглинає
основну частину
сонячних проме­
нів, сніг і  лід  —
відбивають)
Найбільше соняч­
них променів зем ­
на поверхня отри ­
мує влітку, коли
довжина світлово ­
го дня максималь ­
на, найменше  —
узимку
кількість сонячних
променів, які
отримує земна
поверхня, збіль­
шується зі змен­
шенням хмарності
Із висотою темпе ­
ратура повітря
знижується (тому
що воно нагріва­
ється від земної
поверхні)
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   Повідомлення учнів
   На допомогу вчителю
Історія  Землі  налічує  сотні  мільйонів  років.  Були  періоди,  коли  клі -матичні  показники  на  всій  планеті  змінювалися.  Так,  близько  1  млн  років
тому  на  Землі  істотно  похолодало.  У  результаті  льодовики  «рушили»
з   полярних  областей  і  високогір’їв  і   «захопили»  північ  Євразії  та  Пів-нічної  Америки.  Періодично  наставало  потепління,  і  тоді  льодовики  тим -часово  відступали,  залишаючи  за  собою  «водяний  слід»  й  особливі,  льо -довикові  форми  рельєфу.  Останнє  настання  льодовиків  закінчилося  зовсім
недавно   —  10  тис.  років  тому.  Протягом  останнього  тисячоліття  коли-вання  температур  склали  близько  2 ° С.
V.   п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VI.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про
зміни  клімату  в   часі.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 703 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: