hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 16 Тема. Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними.


Урок № 16
Тема.   Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з  ними.
Мета уроку:  сформувати уявлення про зсуви як приклад прояву зовнішніх (екзогенних) процесів; озна ­
йомити з  причинами їх утворення та засобами боротьби; розвивати вміння користуватися джерелами гео ­
графічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, схема «Утворення зсуву», контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   зовнішні (екзогенні) процеси, зсув, водотривкі гірські породи.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Після  тривалих  дощів  або  злив  вода  просочується  крізь  ґрунт,  насичує
водопроникні  породи  й  досягає  водотривких  шарів.  Якщо  вони  складаються
з  глини,  вода  розм’якшує  їх.  По  цих  шарах  можуть  сповзати  досить  великі
ділянки  гірських  порід.  Такі  явища  називають  зсувами.  Для  того  щоб  по-роди  почали  рухатися,  необхідні  такі  умови:  схил  земної  поверхні,  чергуван-ня  шарів  гірських  порід  різного  складу,  порушення  їх  цілісності  й   рівноваги.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Що  називають  зовнішніми  процесами?  Яку  роль  вони  виконують  на
Землі?
2.   Розкажіть  про  фізичне  вивітрювання.
3.   Як  утворюються  яри?
4.   Як  ви  вважаєте,  текучі  води  й   вітер  є  творцями  чи  руйнівниками?
Обґрунтуйте  свою  точку  зору.
5.   Що  ви  знаєте  про  причини  утворення  й  залягання  ґрунтових  вод?
   Географічний диктант
Робота  виконується  на  контурній  карті  простим  олівцем.  Учитель  по-вільно  диктує  назви  вулканів,  завдання  учнів  —  позначати  їх  цифрами  на
контурній  карті.  Орієнтовний  перелік  вулканів:  Кракатау,  Мон-Пеле  (Мон-тань-Пеле),  Стромболі,  Мауна-Кеа,  Везувій,  Ключевська  Сопка,  Котопахі.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Запустити  в   дію  пускові  механізми  зсуву  можуть  сейсмічні  поштовхи
й  будівництва,  проведені  за  геологічних  умов.  Більшість  наймасштабніших
зсувів  тією  або  іншою  мірою  була  обумовлена  видаленням  підошви  зсувної
маси,  у  результаті  чого  породи,  які  складають  схил,  опинялися  ніби  в   під-вішеному  стані.  Ще  однією  причиною  зсувів  є  вода.
Зсувні  маси  можуть  складатися  з   розрідженої  глини,  уламкового  ма-теріалу  й   великих,  порівняно  не  зруйнованих  блоків  породи.  Досить  різно -манітними  можуть  бути  структура  й   місце  їх  прояву,  це  залежить  від  при-чин,  що  викликають  рух  гірських  порід.
Дані  про  зсуви  відомі  з  найдавніших  часів.  Уважається,  що  найбільшим
у  світі  за  кількістю  зсувного  матеріалу  (маса   —  50  млрд  т,  обсяг  —  близько
20  км
3
)  був  зсув,  який  відбувся  на  початку  нашої  ери  в  долині  річки  Саід -
маррех,  на  півдні  сучасного  Ірану.  Величезна  маса  гірських  порід  обрушила-ся  з   висоти  900  м  (гора  Кабір-Бух),  перетнула  долину  річки  й  перекинулася
через  хребет  заввишки  в   півкілометра,  руйнуючи  все  на  своєму  шляху.
У  1970  р.  в  результаті  землетрусу,  вогнище  якого  було  в  Тихому  океа-ні,  із  гори  Невадос-Уаскаран  (Перу)  зірвалися  величезні  маси  гірських  по-рід  і  льоду,  які  утворили  гігантський  зсув.  Зі  швидкістю,  що  досягала
300  км/год,  він  понісся  долиною  вниз,  забиваючи  її  уламками  скель,  льодом
і  брудом.  По  шляху  потік  пошкодив  будівлі  містечка  Ранрахірка  (воно  роз -ташоване  на  відстані  12  км  від  гори).  Частина  зсуву  повернула  вбік,  пере -кинулася  через  високий  гребінь  і  з  ревінням  пройшлася  містом  Юнгай.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
1.   Назвіть  найважливіші  причини  утворення  зсувів  і  складіть  схему  «Утво-рення  зсуву».
2.   Наведіть  приклади  районів  України,  де  зсуви  трапляються  найчастіше.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Для  прогнозу  й  контролю  розвитку  зсувів  здійснюють  детальні  геологіч -ні  дослідження  й  складають  карти,  на  яких  позначаються  небезпечні  місця.
Спочатку  при  складанні  карт  методом  аерофотозйомки  виявляють  ділянки
скупчення  уламкового  зсувного  матеріалу,  які  на  аерофотознімках  проявля -ються  характерним  і  дуже  чітким  малюнком.  Дослідники  визначають  осо -бливості  породи,  кути  схилу,  характер  течії  підземних  і   поверхневих  вод.
Досліджують  рух  на  схилах  між  опорними  реперами  (металевий  диск  із  ви-ступом  або  з  отвором,  що  позначає  пункт  із  відомою  абсолютною  висотою).
Якщо  ймовірність  виникнення  зсувів  велика,  спеціалісти  здійснюють
спеціальні  заходи,  що  передбачають  зміцнення  зсувних  схилів  берегів  морів,
річок  й  озер  набережними,  підпірними  й   хвилевідбійними  стінками.  Сповза-ючі  ґрунти  зміцнюють,  проводять  штучне  заморожування  землі,  висаджують
на  схилах  рослинність.  Для  стабілізації  зсувів  у   мокрих  глинах  проводять  їх
попереднє  осушення  нагнітанням  гарячого  повітря  у  свердловини.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Повторіть  матеріал  теми.
3.  Підготуйте  доповідь  про  унікальні  геологічні  об’єкти.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 667 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: