Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 23 Контрольна робота. Теми: «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства».


УРОК  № 23
Контрольна
робота. Теми: «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства».
Очікувані
результати:
виявити  рівень  загальноосвітньої  підготовки  учнів  за  те-мами  «Світове  господарство»,  «Глобальні  проблеми  люд-ства».
Тип уроку: перевірки та обліку знань, умінь, навичок.
Тестові  завдання
Вибрати одну правильну відповідь.
1.      Укажіть,    які    зміни     в    галузевій     структурі     господарства    викликає     науково-технічна    революція.
А     Збільшується     частка    сільського    господарства    у    валовому    продукті
Б     Зменшується     частка    невиробничої    сфери     у    валовому    продукті
В     Збільшується     частка    видобувної    промисловості    у    валовому    продукті
Г     Збільшується     частка    невиробничої    сфери     у    валовому    продукті
2.      Укажіть      галузі      промисловості,     які     є     визначальними      в     розвитку     сучасної    
економіки.
А     Легка,    харчова,    видобувна
Б     Електроенергетика,     машинобудування,    хімічна
В     Деревообробна,     електроенергетика,     легка
Г     Машинобудування,     харчова,    видобувна
3.      Укажіть     назву     регіону,     для     якого     найбільш     характерним    є    «старіння»    на-селення.
А     Західна     Європа    Б     Латинська     Америка
В     Північна    Африка     Г     Південно-Західна     Азія
4.      Укажіть      галузь     хімічної     промисловості,     що     має      найбільш      високі     темпи     
розвитку    в    останні     роки.
А     Гірничохімічна     Б     Лакофарбова
В     Основна     хімія    Г     Фармацевтика
     (виробництво    добрив)
5.      Укажіть     спеціалізацію     розвинених     країн     у    легкій    промисловості.
А     Масові    види    одягу     
Б     Повсякденне    взуття
В     Бавовняні     й    шовкові     тканини    
Г     Модний     одяг,    хутряні     вироби
6.      Укажіть     назви     «трьох    головних     хлібів     людства».
А     Жито,     пшениця,     кукурудза    
Б     Пшениця,     рис,    кукурудза
В     Сорго,     пшениця,     рис     
Г     Пшениця,     просо,    ячмінь
Завдання на встановлення відповідності
7.      Установіть     відповідність    між     назвами     галузей     господарства    та    їх     негатив -ним     впливом    на    навколишнє    середовище.
1     Чорна    металургія
2     Рослинництво
3     Видобувна    промисловість
4     Морський     транспорт
А     Забруднення    Світового    океану
Б     Ерозія    ґрунту
В     Опустелювання
Г     Забруднення    атмосфери
Д     Утворення    кар’єрів    і    териконів.
8.      Установіть      відповідність     між      назвами      регіонів      та     особливостями     тран-спортної    системи.
1     Латинська    Аме -рика    й    Африка
2     Центральна     
та    Східна    Європа
3     Західна     Європа
4.      Південно-Західна     Азія
А     Густота      транспортної     системи      є     найвищою    
в     порівнянні     з     іншими      регіонами      розвинені     
всі     види     транспорту,      у     структурі      пасажиро -обігу    й    внутрішнього     вантажообігу    найвищою    
є    роль    автомобільного    транспорту
Б     Основний      вантажообіг      припадає     на     трубопро-відний     транспорт      у     перевезеннях     пасажирів    
переважає    автомобільний    транспорт
В     Лідирує      у     світі     за      загальною     довжиною     шля-хів     сполучення      та     вантажообігом     більшості     
видів     транспорту
Г     Транспортна     система      поступається     найбільш     
розвиненим      регіонам     за      густотою     мережі,      па-сажиро-     і    вантажообігом    зберігає     своє    значен-ня     залізничний     транспорт,     швидко     розвива -ється     автомобільний    і    повітряний    транспорт
Д     Формування      сучасної     транспортної     системи     
тільки     починається;     залізниці,      як     правило,    
з’єднують     родовища     корисних     копалин    і    узбе-режжя    Океану;     більшість     автомобільних    доріг    
не    мають    твердого    покриття
Завдання на встановлення послідовності
9.      Установіть      послідовність     країн      світу     за      виробництвом      сталі     (починаючи     
від    найбільшого).
А     Японія              
Б     Італія     
В     Німеччина              
Г     Китай
10.     Установіть     послідовність    країн     світу    залежно    від    кількості    морських    су-ден,    приписаних     до    їхніх     портів    (починаючи     від    найбільшого).
А     Ліберія     
Б     США     
В     Панама     
Г     Китай

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 4396 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: