Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 8 Зчеплене успадкування


Урок № 8

 

Зчеплене успадкування

 

Мета уроку: розширити загальне уявлення про зчеплене успадкування ознак; ознайомити учнів із типом успадкування, зчепленим зі статтю; розвивати критичне і логічне мислення та пам’ять учнів; показати значимість думки кожного з учнів; відпрацьовувати навички учнів до самостійної роботи; формувати усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я.

Очікувані результати: учні мають характеризувати основні положення хромосомної теорії спадковості, особливості успадкування при зчепленні генів.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку за темою уроку.

Мета уроку: ознайомитися з видами зчепленого успадкування.

Завдання уроку:

1.   Закріпити знання про хромосомну теорію спадковості та поняття «зчеплене успадкування».

2.   Ознайомитися з типом успадкування, зчепленим зі статтю.

3.   Навчитися розв’язувати генетичні задачі на успадкування, зчеплене зі статтю.

3.      Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

«Асоціативний кущ»

Учні пригадують і називають усі поняття, що пов’язані зі зчепленим успадкуванням (як уже відомі поняття, так і будь-які асоціації).

Відповіді учнів можна записати на дошці навколо основного поняття.

Узагальнення результатів.

4.      Мотивація навчальної діяльності

Бесіда з учнями

Чи чули ви коли-небудь про таку хворобу, як гемофілія? Її ще іноді називають «королівською хворобою». Чому? (Бо вона часто виявляється при близькоспоріднених схрещуваннях, а саме такі схрещування відбувались в шлюбах королівських осіб.) Зазвичай гемофілія виявляється у чоловіків, а жінки є лише носіями хвороби. Хоча бувають і випадки, коли захворювання виявляється у жінок, але такі жінки не доживають до репродуктивного віку.

5.  Засвоєння нового матеріалу

1.   Типи зчепленого успадкування

Бесіда

Учням пропонується пригадати тему минулого уроку.

 

Запитання до учнів:

— Якого висновку дійшов Т. Х. Морган під час досліду з дрозофілами? (Усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому деякі ознаки успадковуються зчеплено.)

— Як може відбуватися зчеплене успадкування?

Побудова схеми на дошці і в зошитах.

Розглянемо більш детально успадкування, зчеплене зі статтю.

2.   Успадкування, зчеплене зі статтю

Розповідь учителя, пошуковий метод (робота з підручником), словникова робота

У ході розповіді вчитель має постійно підтримувати увагу учнів, тому доцільно буде ставити запитання до учнів. Для відповіді на запитання учні мають звертатись до тексту підручника.

Приклади запитань:

— Що таке стать?

— Які ознаки називають зчепленими зі статтю?

— Хто проводив перші дослідження успадкування, зчепленого зі статтю?

Стать — це сукупність ознак, що забезпечують рекомбінацію генетичного матеріалу при розмноженні. Стать — це спадкова ознака. У більшості видів організмів існує дві статі: чоловіча та жіноча, які контролюються генами, що локалізуються як в аутосомах, так і в статевих хромосомах. Самки і самці розрізняються за парами статевих хромосом, які позначаються X та Y. Стать особини, яка має дві X-хромосоми, називають гомогаметною, а її представники утворюють гамети одного типу
з однаковим хромосомним набором (X). Стать особин, які мають X- та Y-хромосоми, називають гетерогаметною, оскільки її представники утворюють гамети двох типів
(X та Y).

Ознаки, гени яких розташовані у статевих хромосомах, називають зчепленими зі статтю.

Певні ознаки організмів можуть залежати від статі. Це пов’язане з тим, що за генним складом X- та Y-хромосоми неоднакові. Гени, які містяться в X-хромосомі, називають X-зчепленими, а ті, що містяться в Y-хромосомі,— Y-зчепленими.
Y-хромосома несе меншу кількість генів, ніж X-хромосома (це пов’язане з меншими розмірами Y-хромосоми).

Досліджування явища успадкування, зчепленого зі статтю, проводив Т. Х. Морган. Морган схрещував мух-дрозофіл і провів два основних схрещування. При першому схрещуванні він схрестив самок дрозофіл із червоним кольором очей із самцями
з білими (безбарвними) очима. Всі нащадки (гібриди F1) мали очі червоного кольору.
В другому поколінні (F2) відбулось розщеплення ознак у гібридів: усі самки мали очі червоного кольору, половина самців — білі очі, а половина — червоні.

Для порівняння Морган провів друге схрещування, у якому схрестив білооких самок із червоноокими самцями. В першому поколінні (F1) спостерігалося таке розщеплення ознак: усі самки мали очі червоного кольору, а самці — білого. При схрещуванні гібридів F1 між собою серед гібридів F2 половина дрозофіл кожної статі були
з червоними очима і половина — з білими.

Результати обох схрещувань пояснюються розташуванням в X-хромосомі гена забарвлення очей, тоді як Y-хромосома взагалі його не має і тому ніяк не впливає на успадкування цієї ознаки.

У людей існують спадкові захворювання (наприклад дальтонізм, гемофілія тощо), що спричинені генами, розміщеними на одній із статевих хромосом. Y-зчеплення означає, що тільки діти чоловічої статі народжуватимуться хворими і тільки сини хворих чоловіків будуть успадковувати цей ген. Але яскраво виражених у чоловіків розладів, виникнення яких пов’язане лише з успадковуванням Y-зчепленого гена, не виявлено. Тобто усі відомі зчеплені зі статтю захворювання виникають внаслідок успадковування генів із X-хромосоми. Подібно до аутосомних ознак, такі хвороби можуть бути як домінантними, так і рецесивними.

 

Цікавий факт

У природі існує декілька механізмів хромосомного визначення статі, які розрізняються у різних видів. У ссавців, більшості амфібій, двокрилих, ракоподібних, черв’яків, деяких дводомних рослин, деяких риб самки мають тип XX а самці XY. Тип X0 притаманний більшості прямокрилих, багатьом клопам, жукам і павукам — у самців. У птахів, плазунів, деяких риб, метеликів у самок тип XY, а у самців XX. У молі, живородної ящірки жіноча стать X0, а чоловіча — XX.

 

3.   Формування, закріплення первинних умінь і навичок та застосування їх у стандартних умовах (за аналогією)

Розв’язування задач

Робота біля дошки, самостійна робота учнів.

 

Зверніть увагу учнів

При розв’язуванні задач на успадкування, зчеплене зі статтю, необхідно особливо уважно розподіляти гамети, бо одна невелика помилка в розподілі гамет може призвести до невірного розв’язання задачі.

 

Задача № 1

У котів ніколи не буває черепахового забарвлення, він виявляється лише у кішок. Якими будуть кошенята від схрещування чорної кішки і рудого кота?

Дано:

— чорне забарвлення

Xb— руде забарвлення

XВXb — черепахове забарвлення

Розв’язання:

Оскільки кішка є чорною, то вона має бути гомозиготною з генотипом XВXВ, а рудий кіт має генотип XbY.

Запишемо схему схрещування:

P

XВXВ

× ♂

XbY

 

чорна кішка

 

рудий кіт

F1 — ?

Жіноча особина може продукувати тільки гамети типу XВ, а чоловіча — типу Xb, Y.

Позначимо типи гамет: G XВ, Xb, Y.

Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу:

Xb

Y

XВXb

черепахова кішка

XВY

чорний кіт

XВXb

черепахова кішка

XВY

чорний кіт

Відповідь: від схрещування чорної кішки і рудого кота можна одержати нащадків із генотипами XВXb (черепахові кішки за фенотипом) та XВY (чорні коти за фенотипом) у співвідношенні 1 : 1.

 

6.  Узагальнення і закріплення знань

 

Тестове завдання

Завдання мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні є лише одна правильна відповідь. (Тест можна відобразити на екрані або роздати учням на друкованих картках.)

1.   У людини набір хромосом у соматичних клітинах становить:

А         23

Б          60

В          46

Г          92

2.   Хромосомний набір — це:

А         фенотип

Б          каріотип

В          генотип

Г          геном

3.   У каріотипі жінки містяться статеві хромосоми:

А         XX

Б          XY

В          X0

Г          ZW

4.   Частота кросинговеру залежить:

А         від кількості генів

Б          подвоєння хромосом

В          швидкості поділу

Г          відстані між хромосомами

5.   При аналізуючому схрещуванні гетерозигот відбудеться розщеплення генотипів:

А         3 : 1

Б          9 : 3 : 3 : 1

В          1 : 2

Г          1 : 1

6.   Функціональна одиниця спадкової інформації:

А         морганіда

Б          локус

В          ген

Г          екзон

7.   Гаплоїдний набір хромосом має:

А         зигота

Б          гамета

В          нейрон

Г          остеоцит

8.   Одиниця виміру відстані між генами:

А         морганіда

Б          локус

В          ген

Г          екзон

9.   Кількість ознак, що аналізується під час дигібридного схрещування:

А         одна

Б          дві

В          три

Г          чотири

10. Кодомінування — це взаємодія:

А         між генами X- та Y-хромосом

Б          алелями різних генів

В          алелями одного гену

Г          групами зчеплення

11. Який генотип матимуть нащадки від схрещування гомозиготних високорослих томатів із червоними плодами (AAВВ) та низькорослих томатів із жовтими плодами (aabb)?

А         AaВb

Б          AAВb

В          AaВВ

Г          aabb

12. Який генотип мають батьки, нащадки яких при схрещуванні є одноманітними?

А         AaВb × AaВb

Б          AAВb × AaВВ

В          AaВb × aabb

Г          AAВВ × aabb

Відповіді: 1. В; 2. Б; 3. А; 4. Г; 5. Г; 6. В; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. В; 11. А; 12. Г.

 

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Фронтальна бесіда

1.   Що таке зчеплене успадкування?

2.   Що таке група зчеплення?

3.   Скільки генів у людини утворюють групу зчеплення?

4.   Що таке кросинговер?

5.   Який учений першим досліджував кросинговер і успадкування, зчеплене зі статтю?

6.   Що таке стать?

7.   Які ознаки називають зчепленими зі статтю?

8.   Чи відомі вам захворювання, що передаються ознаками, зчепленими зі статтю?

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати словничок нових термінів у вигляді презентації (терміни: повне домінування, неповне домінування, кодомінування, наддомінування, множинний алелізм, епістаз, плейотропія, полімерія).

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (23.12.2013)
Переглядів: 5212 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: