hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 50 Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем


Урок № 50

Поява основних груп організмів на Землі
та формування екосистем

 

Мета уроку: поглибити знання учнів про розвиток органічного світу на Землі; ознайомити з особливостями появи основних груп живих організмів на Землі, з особливостями еволюції людини (антропогенезу); розвивати навички пошукової діяльності, уміння систематизувати та оформлювати отриману інформацію, розвивати пам’ять і мислення учнів; виховувати цікавість до планети Земля, історії її розвитку, історії появи і походження людини.

Очікувані результати: учні мають характеризувати еволюційні події в протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери; учні мають робити висновок про ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції, про єдність органічного світу.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети і завдань уроку.

Учні самостійно визначають мету уроку, спираючись на тему, учитель лише коригує можливі варіанти й узагальнює їх.

Мета уроку: ознайомитися з особливостями появи основних груп живих організмів на Землі.

Завдання уроку:

1.   Поглибити свої знання про розвиток органічного світу на Землі.

2.   Ознайомитися: з особливостями еволюції людини (антропогенезу); з особливостями появи інших груп живих організмів на Землі.

3.      Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

«Реклама»

Індивідуальне завдання декільком учням. За мінімум часу їм потрібно надати максимум інформації щодо запропонованої ери або періоду.

4.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення висловів

Покоління відходить, й покоління приходить, а Земля віковічно стоїть!

Старий Завіт                                                     

— Як ви розумієте цей вислів?

— Які етапи розвитку нам відомі?

Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природілюдина.

В. Бєлінський

— Чому автор так висловився?

— Чи згодні ви з ним?

Учнів слід підвести до розуміння того, що людина є найбільш розвиненою істотою на Землі, але це ще зовсім не означає, що вона є найголовнішою.

5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Поява рослин на Землі

Повідомлення учнів, словникова робота, робота з таблицею минулого уроку, демонстрування скам’янілостей, відбитків, викопних решток рослин і тварин, фільмів, діафільмів, схем

Під час архейської ери виникли бактерії, оскільки у відкладах земної кори, що належать до цієї ери, є сліди діяльності залізобактерій. Також наприкінці архейської ери з’явились ціанобактерії.

У протерозойську еру з’явились складніші рослинні організми у вигляді більш високоорганізованих за будовою водоростей.

Палеозойська ера характеризується ще більшим ускладненням форм рослинного світу. На початку цієї ери рослинний світ був представлений водними рослинами
у вигляді водоростей (зелені, бурі, червоні). Згодом виникли перші наземні рослини — псилофіти, які в девонський період палеозойської ери були домінуючими рослинами суші. Наприкінці палеозойської ери відбулося вимирання деревоподібних плаунів
і хвощів; з’явились папоротеподібні, хвойні, саговникові.

Для мезозойської ери характерним є розквіт голонасінних рослин. В юрський період цієї ери виникли бенетити, які вважаються прототипами квіткових рослин. Наприкінці юрського періоду виникли квіткові — покритонасінні рослини, які стали швидко поширюватися на всій Землі.

Кайнозойська ера, яка триває і дотепер, характеризується різким зменшенням голонасінних рослин і буйним розквітом покритонасінних (квіткових) рослин.

На Землі весь час відбувалася зміна клімату і поверхні, що привело до зміни середовища, під впливом якого виникли нові форми рослин. Природний добір знищував усе недосконале і зберігав найбільш життєздатні форми. Так створювались різноманітні форми рослин.

В історії розвитку рослинного світу можна виділити 6 основних епох, у кожній
з яких спостерігалось домінування окремих груп рослин:

•         бактерій і близьких до них організмів;

•         водоростей;

•         псилофітів, які почали свій розвиток у воді, а потім вийшли на сушу;

•         виникнення і розвитку гігантських теломофітів (плаунів, хвощів, папоротей);

•         голонасінних;

•         покритонасінних, або квіткових, рослин.

 

2.   Поява тварин на Землі

Повідомлення учнів, словникова робота, робота з таблицею, що була складена минулого уроку, демонстрування скам’янілостей, відбитків, викопних решток рослин і тварин, фільмів, діафільмів, схем

Тварини, як і інші еукаріоти, виникли в протерозойську еру.

Упродовж палеозойської ери виникли майже всі типи тварин: молюски, членистоногі, перші хордові.

Давні морські тварини, дуже подібні до кільчастих червів, близько 500 млн років тому дали початок групам хордових. Одна група хордових перейшла до життя в піску на дні моря і збереглася до нашого часу. Це ланцетники, що належать до безчерепних. А друга група стала вести хижаць­кий, активний спосіб життя. У процесі еволюції збільшення рухливості сприяло вдосконаленню внутріш­нього скелета тварин цієї групи. Слабкий спинний стрижень — хорда — перетво­рився спочатку на хрящовий,
а потім на кістковий хребет, що складається з хребців. Так з’явилися на Землі хребетні.

Відновити послідовність історичного розвитку хребетних тварин порівняно легко, бо від них збереглося дуже багато викопних решток.

Серед давніх хордових з’явилися тварини з парними плавцями. Це були спритні хижаки. Унаслідок хижацького способу життя в них розвинулися гострі зуби. Шукаючи й переслідуючи здо­бич, вони робили швидкі й складні рухи. Природний добір сприяв високому розвиткові в них органів чуття і центральної нервової системи. Так виникли перші риби, зовні подібні до сучасних акул.

Походження земноводних пов’язане з двома дуже важливими чинниками:
з перетворенням парних плавців на наземні кінцівки і виникненням легеневого дихання та двох кіл кровообігу. Ці нові особливості земноводних розвинулися внаслідок пристосування їх до наземного способу життя в процесі боротьби за існування.

Подальше пристосування земноводних до життя на суші (втрата шкірного дихання, внутрішнє запліднення і відкладання яєць на суші) привело до появи перших плазунів. У період свого розквіту цей клас тварин був дуже численний і різноманітний, але більшість плазунів вимерла, не витримавши конкуренції з теплокровними тваринами — птахами і ссавцями.

Найважливіша особливість птахів і ссавців — їхня теплокров­ність. Завдяки сталій температурі тіла ссавці й птахи можуть жити в найрізноманітніших (у тому числі й дуже суворих) умовах, що є непридатними для життя ані земноводних, ані плазунів.

Друга дуже важлива особливість птахів і ссавців — їхня турбота про потомство, завдяки чому забезпечується численність виду.

 

3.   Еволюція людини

Повідомлення учнів, словникова робота, складання схеми з поясненням учителя

Антропогенез — це частина біологічної еволюції, яка привела до появи виду Homo sapiens, що відділився від інших гомінід, людиноподібних мавп і плацентарних ссавців.

На думку більшості дослідників, антропогенез пройшов три основні стадії:

•         час послідовного існування антропоїдних предків людини;

•         найдавніших людей (архантропів);

•         сучасних людей (неоантропів).

 

6.      Узагальнення і закріплення знань

Робота за картками

Картка № 1

1.   Опишіть особливості архейської ери.

2.   Які ароморфози з’явились у земноводних?

3.   Наведіть приклади тварин, які були розповсюджені в девонський період.

Картка № 2

1.   Опишіть особливості протерозойської ери.

2.   Які ароморфози з’явились у ссавців?

3.   Наведіть приклади рослин, які були розповсюджені в кам’яновугільний період.

Картка № 3

1.   Опишіть особливості палеозойської ери.

2.   Які ароморфози з’явились у риб?

3.   Наведіть приклади тварин, які були розповсюджені в юрський період.

Картка № 4

1.   Опишіть особливості мезозойської ери.

2.   Які ароморфози з’явились у голонасінних рослин?

3.   Наведіть приклади тварин, які були розповсюджені в крейдяний період.

Картка № 5

1.   Опишіть особливості кайнозойської ери.

2.   Які ароморфози з’явились у покритонасінних рослин?

3.   Наведіть приклади тварин, які були розповсюджені в кам’яновугільний період.

 

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Учні самостійно підбивають підсумки уроку: називають основні ери та періоди життя на Землі, характеризують особливості появи різних груп живих організмів, формулюють висновок про єдність органічного світу.

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати словничок термінів, які вивчались за цією темою (у вигляді комп’ютерної презентації).

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 3305 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: