hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 48 Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів


Урок № 48

 

Еволюція одноклітинних
та багатоклітинних організмів

 

Мета уроку: ознайомити учнів з основними етапами еволюції одноклітинних та багатоклітинних організмів, із хронологією розвитку органічного світу; поглибити знання учнів про виникнення життя на Землі; розвивати в учнів логічне мислення, пам’ять і увагу, уміння систематизувати й узагальнювати інформацію; формувати науковий світогляд, виховувати цікавість до історії розвитку і становлення живої природи на нашій планеті.

Очікувані результати: учні мають характеризувати різні погляди на виникнення життя на Землі; гіпотези походження еукаріотів.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети і завдань уроку.

Учитель пропонує учням самостійно визначити мету і завдання уроку, записує їх на дошці, коригує пропозиції учнів.

Мета уроку: ознайомитися з основними етапами еволюції одноклітинних та багатоклітинних організмів.

Завдання уроку:

1.   Дізнатися про етапи еволюції одноклітинних та багатоклітинних організмів.

2.   Скласти схему хронології розвитку органічного світу.

3.   Поглибити свої знання про виникнення життя на Землі.

3.      Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

3.1. Робота біля дошки. Один учень на дошці записує гіпотези виникнення життя на Землі, які були вивчені на минулому уроці, і готується їх характеризувати.

3.2. Фронтальне опитування.

1.   Які царства живих організмів виділяють на нашій планеті?

2.   Які основні систематичні категорії вам відомі?

3.   Які допоміжні систематичні категорії вам відомі?        

4.   Навіщо потрібна систематика?

3.3. Відповідь учня біля дошки, обговорення і доповнення (за необхідності).

4.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вислову

Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитись все ж таки пізнати її та зрозуміти.

Й. Гете

Упродовж уже багатьох уроків ми пізнаємо таємниці життя і сьогодні продовжуємо це робити. Саме сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про появу і розвиток одно- та багатоклітинних організмів.

5.      Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1.   Історія розвитку органічного світу. (Складання схем, пояснення вчителя.)

2.   Поява і розвиток рослин. (Повідомлення учнів, складання схеми, робота з підручником (пошук ароморфозів, які виникали у тих чи інших груп організмів), демонстрування скам’янілостей, відбитків, викопних решток рослин, фільмів, діафільмів, схем.)

3.   Поява і розвиток тварин. (Повідомлення учнів, складання схеми, робота з підручником (пошук ароморфозів, які виникали у тих чи інших груп організмів), демонстрування скам’янілостей, відбитків, викопних решток тварин, фільмів, діафільмів, схем.)

6.      Узагальнення і закріплення знань

Учні самостійно заповнюють таблицю за допомогою матеріалу підручника.

 

Історія розвитку органічного світу

№ з/п

Назва геологічної ери

Умови середовища існування

Ароморфози

Рослини

Тварини

1

Архейська

Коли температура поверхні Землі стала нижчою за 100 °С, почалися зливи. Вода заповнювала западини поверхні землі, утворювалися моря й океани, у яких розчинялися різні речовини атмосфери (H2O, CO2, CO, H2S, NH3, CH4). Досить висока температура води первісного океану і значна концентрація перелічених вище сполук були сприятливими для синтезу складних високомолекулярних органічних речовин. У синтезі цих речовин важливу роль відігравали енергія електричних розрядів, ультрафіолетове випромінювання та розпечені вулканічні викиди. Життя зародилось в архейську еру

З’явилися еукаріоти, сформувався процес фотосинтезу, виникли статевий процес і багатоклітинні організми

З’явилися еукаріоти, виникли статевий процес і багатоклітинні організми

2

Протерозойська

Життя існувало переважно в морях. Панували зелені еукаріотичні водорості. Виникли плоскі й круглі черви, молюски і кільчасті черви, членистоногі, голкошкірі. З’явились найдавніші хордові — безчерепні. Сучасним представником цих організмів є ланцетник. На суходолі відбувалось ґрунтоутворення за допомогою бактерій, ціанобактерій та одноклітинних організмів

З’являється диференціація тіла, що забезпечує більшу поверхню всмоктування

Поява двобічної симетрії (як наслідок: диференціація тіла на передню і задню частини, спинний і черевний боки. На передній частині розміщуються органи чуття, нервові вузли, а у тварин, що мають вищу організацію, — головний мозок)

3

Палеозойська

У кембрійський період життя все ще існувало у воді (значно поширились великі багатоклітинні бурі і зелені водорості). В силурійський період з’явились псилофіти. Вже був сформованих тонкий шар ґрунту. З’явились гриби, які також сприяли ґрунтоутворенню. З’явилися мохи, виникли вищі спорові: плауни, хвощі, папороті. Клімат кам’яновугільного періоду був теплим, вологим, атмосфера містила велику кількість вуглекислого газу. Це сприяло бурхливому розвитку вищих спорових рослин і земноводних (стегоцефалів). У пермському періоді клімат змінився, став сухим. Це призвело до масового вимирання папоротеподібних і земноводних. Від стегоцефалів виникли земноводні й плазуни. У пермський період від насінних папоротей виникли голонасінні рослини

У зелених водоростей сформувались тканини (вперше виникли в наземних рослин — псилофітів).

У девонський період розвинувся спеціальний апарат для всмоктування мінеральних розчинів (корінь), як основний орган асиміляції вуглекислого газу сформувались пагони. З’явились насінні папороті. У голонасінних рослин з’явився новий спосіб запліднення, не пов’язаний із водою, а формування насінини дає змогу зародкам рослин тривалий час витримувати несприятливі умови

У круглоротих виникли череп і хребці; у риб утворився щелепний апарат, що дав їм змогу активно полювати, захоплювати здобич. Це призвело до підвищення рівня організації нервової системи, органів чуття, вдосконаленню інстинктів. У плазунів після виходу на суходіл з’являється внутрішнє запліднення. Запас поживних речовин міститься в яйці, вкритому щільною оболонкою, яка захищає його від висихання

4

Мезозойська

Тріасовий і юрський періоди були часом розквіту і панування плазунів. Перші ссавці (однопрохідні та сумчасті) відомі з тріасового періоду. Тоді ж виникли справжні кісткові риби і псевдозухії — плазуни, які пересувалися лише на задніх кінцівках. Псевдозухій вважають предками птахів. Справжні птахи і вищі ссавці з’явилися у крейдовий період. Наприкінці мезозою в крейдовий період від голонасінних виникли покритонасінні. Наприкінці мезозою з’явились перші плацентарні ссавці, (комахоїдні). У зв’язку із сухістю клімату розпочалося масове вимирання голонасінних, а оскільки вони були кормом для багатьох плазунів, то це призвело до вимирання і плазунів

У покритонасінних з’явилась квітка, що добре захищає від несприятливих факторів насінину, яка розвивається у зав’язі

Розвиток дихальної і кровоносної систем птахів і ссавців забезпечив їх теплокровність, послабив їх залежність від температури навколишнього середовища. Це сприяло їхньому розселенню по всіх географічних широтах. Відбувається розвиток нервової системи, виникають умовні рефлекси, формується інстинкт виховання потомства. У ссавців живородіння і вигодовування малят молоком сприяли домінуючому положенню птахів і ссавців

5

Кайнозойська

Сформувались сучасні материки. Покритонасінні рослини поширились по суходолу у всіх кліматичних зонах, завоювали водне середовище. Серед безхребетних домінуюче місце посідають комахи

Ароморфози не з’являються, проте відбуваються ідіоадаптації, внаслідок чого значно поширюються покритонасінні

У комах з’являється трахейна система дихання, що забезпечує інтенсивний обмін речовин. Виникає членистість кінцівок і посмугована мускулатура, що забезпечувала високу рухливість. Розвивається хітиновий покрив, що захищає тіло від несприятливих умов і є зовнішнім скелетом. Розвивається нервова система та органи чуття

 

Ú  Зверніть увагу учнів

Поява ароморфозів у різних груп організмів пов’язана зі зміною умов середовища існування або зі зміною самого середовища існування.

 

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Фронтальна бесіда

1.   Як відбувався історичний розвиток органічного світу?

2.   Скільки геологічних ер нам відомо?

3.   Які геологічні ери існували або існують?

4.   Які ароморфози з’явились в організмів (рослин і тварин) у зв’язку з виходом на сушу?

5.   В якій геологічній ері живемо ми з вами?

Учнів слід підвести до розуміння того, що історія розвитку органічного світу поділяється на п’ять основних ер, кожна з яких характеризується вимиранням певних організмів і появою інших, появою ароморфозів у зв’язку зі зміною умов або середовища існування.

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати додаткову інформацію про розвиток органічного світу в різні геологічні ери.

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 4399 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: