Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 43 Вид, видоутворення. Мікроеволюція

 

Урок № 43

 

Вид, видоутворення. Мікроеволюція

 

Мета уроку: розширити уявлення учнів про вид; ознайомити з критеріями виду, його структурою, з поняттями «мікроеволюція» та «видоутворення», способами видоутворення, факторами мікроеволюції; розвивати в учнів увагу і пам’ять, уміння логічно мислити, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки й узагальнення; формувати товариські стосунки в колективі, науковий світогляд, виховувати усвідомлення значимості кожного живого організму (представника певного виду).

Очікувані результати: учні мають характеризувати критерії виду, способи видоутворення; учні мають порівнювати географічне й екологічне видоутворення.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Формулювання разом з учнями мети і завдань уроку.

Мета уроку: ознайомитися з поняттями «мікроеволюція» та «видоутворення».

Завдання уроку:

1.   Розширити уявлення про вид.

2.   Ознайомитися: з критеріями виду, його структурою; з поняттями «мікроеволюція» та «видоутворення».

3.   Дізнатися про способи видоутворення та фактори мікроеволюції.

3.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення висловів учених

Вид реально існує в природі і не змінюється з часом.

К. Лінней

 

Видів немає. Вони плід уявлення; але історичний розвиток існує.

Ж. Б. Ламарк

Види реально існують, вони відносно постійні і є результатом історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції.

Ч. Дарвін

Як видно з цих висловів, кожний учений мав свою думку щодо виду. Яка ж із цих думок стане нам більш близькою, ми дізнаємося наприкінці уроку.

4.      Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

4.1. Аналіз та виправлення типових помилок, яких припустилися учні під час виконання практичної роботи № 3 «Порівняння природного і штучного доборів».

4.2. Кросворд із ключовим словом. Розв’язавши кросворд, учні дізнаються ключове поняття уроку («мікроеволюція»).

5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Вид. Критерії виду

Бесіда, пояснення вчителя, складання схем

Пояснення нового матеріалу слід розпочати з пригадування учнями поняття «вид» (матеріал уроку № 29).

 

Ú  Запитання до учнів:

— Що таке вид?

— Як правильно записати назву виду?

 

Кожен вид визначається певними критеріями.

Основними критеріями виду є:

•         морфологічний — сукупність подібності особин виду за будовою;

•         фізіологічний — подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи різних видів;

•         біохімічний — особливості хімічного складу та перебігу певних біохімічних реакцій, характерні для особин певного виду;

•         географічний — популяції кожного виду заселяють певну частину біосфери (ареал), яка відрізняється від ареалів близьких видів, і площа та контури ареалів
є видовою ознакою;

•         екологічний — охоплює всі критерії, оскільки популяції кожного виду мають свою екологічну нішу в біогеоценозі.

2.   Мікроеволюція

Пошуковий метод, словникова робота

Учням пропонується знайти в тексті підручника термін «мікроеволюція», прочитати його, записати, повторити.

Мікроеволюція — сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в популяціях одного виду.

 

Бесіда

Обговорення чинників мікроеволюції, що вже відомі учням.

— Які чинники впливають на хід еволюції?

Чинники мікроеволюції:

•         боротьба за існування;

•         природній добір;

•         мутації;

•         дрейф генів;

•         хвилі життя;

•         ізоляція.

Необхідно саме останнім чинником відзначити ізоляцію, бо так буде легше підвести учнів до наступного розділу уроку.

 

3.   Видоутворення

«Я вчений», словникова робота, складання схеми, повідомлення учнів

Після обговорення терміна «видоутворення» учням пропонується описати різні способи видоутворення, для цього використовується матеріал, який є в підручнику,
і повідомлення учнів, по ходу складається схема в зошитах.

— Що таке видоутворення?

Видоутворення — це еволюційний процес виникнення нових видів унаслідок мікроеволюції за певної ізоляції чи пристосування до нових умов довкілля. Видоутворення має необоротний характер, на відміну від мікроеволюції.

— Які способи видоутворення існують?

 

Способи видоутворення:

•         географічне (внаслідок географічної ізоляції);

•         екологічне (внаслідок екологічної ізоляції).

 

 

Шляхи видоутворення:

•         дивергенція (коли з вихідної форми утворюється два чи більше нових видів);

•         перетворення виду-попередника на новий вид у процесі його історичного розвитку завдяки адаптаціям до змін довкілля;

•         поліплоїдне (у рослин унаслідок кратного збільшення кількості хромосом);

•         міжвидове схрещування (коли гібридні нащадки схрещуються між собою
і утворюють нові плідні покоління).

Поняття «дивергенція» введено Чарлзом Дарвіном для пояснення різноманіття сортів культурних рослин, порід свійських тварин і біологічних видів.

6.      Узагальнення і закріплення знань

«Мікрофон»

Запитання до учнів (повернення до мотивації уроку):

— Яке з тверджень учених є для вас найбільш близьким? Яке з них є найбільш точним? Поясніть свою думку.

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Учні самостійно підбивають підсумки уроку, характеризують критерії виду, способи і шляхи видоутворення, порівнюють їх.

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

1.   Навести приклади адаптацій організмів у живій природі, підготувати слайд-шоу із цими прикладами.

2.   Підготувати презентацію з прикладами бейтсівської та мюллерівської мімікрії.

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 4917 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: