Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 33 Взаємодії організмів в екосистемах. Різноманітність екосистем


Урок № 33

 

Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем

 

Мета уроку: ознайомити учнів із видами взаємодії організмів в екосистемах, з різноманітністю екосистем, з правилом екологічної піраміди і навчити користуватись ним; навчити розв’язувати типові задачі з екології; розвивати логічне і критичне мислення учнів; формувати уміння і навички розв’язування задач; формувати установку учнів до самостійного надбання знань, умінь і навичок; формувати усвідомлення цінності кожної живої істоти в природі.

Очікувані результати: учні мають наводити приклади ланцюгів живлення; учні мають характеризувати взаємодію організмів в екосистемах; учні мають пояснювати зв’язки між організмами в екосистемі; учні мають робити висновок про цілісність і саморегуляцію живих систем.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

Кросворд із ключовим словом. Якщо учні правильно розгадають кросворд, то вони дізнаються ключове слово.

3.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вислову

Природа не знає жодних правил, їй відомі лише закони.

Д. Адамс                                                                                                           

— Як ви розумієте цей вислів?

— Які закони природи нам уже відомі? (Пригадуються закони Коммонера.)

Сьогодні ми дізнаємось про ще один закон (точніше правило) і навіть навчимося його застосовувати.

4.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

4.1. Повідомлення теми уроку.

4.2. Визначення мети і завдань уроку. (Можна зафіксувати їх у зошитах учнів.)

Мета уроку: ознайомитися з видами взаємодії організмів в екосистемах, із різноманітністю екосистем.

Завдання уроку:

1.   Дізнатися про основні види взаємодії в екосистемах.

2.   Пригадати типи живлення живих організмів.

3.   Ознайомитися: з ланцюгами живлення та навчитися складати схеми ланцюгів живлення; з правилом екологічної піраміди і навчитись користуватися ним.

4.   Навчитися розв’язувати задачі з екології.

5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Типи взаємозв’язків організмів в екосистемах

Пошуковий метод, бесіда, складання схем

Учні мають самостійно знайти інформацію в підручнику щодо типів взаємозв’язків у біогеоценозах та скласти схему разом з учителем (учні — у зошитах, учитель — на дошці). Учитель ставить учням запитання, які допоможуть побудувати схему:

— Які зв’язки бувають у біогеоценозах?

— Які приклади трофічних зв’язків вам відомі?

— Які приклади топічних зв’язків вам відомі?

Ú  Запитання до учнів:

— Які взаємозв’язки бувають за типом взаємодії між організмами?

— Які антагоністичні зв’язки вам відомі?

— Якою буває конкуренція?

 

2.   Екологічна структура біоценозу

Складання схеми з поясненнями вчителя, повідомлення учнів

3.   Ланцюги живлення

Пошуковий метод (робота з підручником), словникова робота

Учням пропонується знайти в підручнику визначення терміна «ланцюг живлення»
і записати його у словник.

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) взаємовідносини між організмами під час переносу енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через ряд організмів (шляхом поїдання) на більш високі трофічні рівні.

Ланцюги живлення це ряди взаємопов’язаних видів, у яких кожний попередній
є об’єктом живлення наступного.

 

Складання схеми

 

Завдання для учнів:

Складіть схему ланцюгів живлення для груп організмів:

1.   Попелиці, рослини, хижі птахи, дрібні комахоїдні птахи.

2.   Хижаки, личинки мух, коров’ячий послід, комахоїдні птахи.

3.   Вовки, лисиці, зайці, рослини.

4.   Дощові черви, рослинний перегній, кроти.

 

4.   Правило екологічної піраміди

Розповідь учителя

Кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 5–15 % енергії їжі для побудови речовини свого ті­ла. Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг живлення містить, як правило, не більше ніж 4–5 ланок, оскільки внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної наступ­ної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця закономірність називається правилом екологічної піраміди.

Правило екологічної піраміди:

При переході енергії на наступний трофічний рівень лише 10 % від неї використовується для продукування нової біомаси, стаючи запасеною енергією (решта витрачається в процесах метаболізму). Отже, у піраміді біопродуктивності кожний наступний рівень становить приблизно 10 % від попереднього (100, 10, 1, 0.1, 0.01 % від первинної кількості і т. д.).

Конспектування за підручником

Екологічна піраміда буває трьох типів:

•         піраміда чисел — відображує чисельність окремих організмів на кож­ному рівні, причому загальне число особин, що беруть участь у ланцюгах живлення, з кожним наступним рівнем зменшується;

•         піраміда біомаси — відображує кількісне співвідношення маси органічної речовини на трофічних рівнях; при цьому сумарна маса рослин виявляється більшою, ніж біомаса всіх травоїдних організмів, маса яких, у свою чергу, перевищує масу всіх хижаків;

•         піраміда енергії — відображує кількість енергії, яка запасається (в їжі) на кожному рівні, причому на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси, що утворюєть­ся за одиницю часу, є більшою, ніж на попередньому.

 

Розповідь учителя

Усі три типи пірамід — продукції, біомаси і чи­сел — виражають у підсумку енергетичне співвідношення в екосистемах. Перші два правила виявляються в угрупо­ваннях із певною трофічною структурою, останнє (піра­міда продукції) має універсальний характер.

Знання законів продуктивності екосистем і кількіс­ний облік потоку енергії мають велике практичне значен­ня. Уміння точно розрахувати потік енергії і масштаби продукції екосистем дозволяє одержати найбільший ви­хід продукції, необхідної людині.

 

6.      Узагальнення, систематизація і закріплення знань

Розв’язування типових задач з екології.

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Учні дають відповіді на запитання:

— Які види взаємозв’язків є в біогеоценозах?

— Які типи живлення існують?

— Що таке ланцюг живлення? Наведіть приклади.

— У чому полягає правило екологічної піраміди?

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Скласти задачу на правило екологічної піраміди.

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 3241 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: