hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 17 Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

 Урок № 17

 

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

 

Мета уроку: ознайомити учнів із роллю генотипу і середовища існування у формуванні фенотипу; поглибити знання учнів щодо значення умов існування при формуванні фенотипу; розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати почуття відрази до шкідливих звичок, почуття цінності власного життя і здоров’я.

Очікувані результати: учні мають пояснювати значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

  • 1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

  • 2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Формулювання мети уроку. Учні самостійно визначають завдання, що необхідно виконати для досягнення мети.

Мета уроку: ознайомитися з роллю генотипу і середовища існування у формуванні фенотипу.

Завдання уроку:

1.   Дізнатися про роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

2.   Поглибити свої знання щодо значення умов існування при формуванні фенотипу.

  • 3.      Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

«Пошта»

  • 4.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вислову

Якби навколишнє середовище було абсолютно незмінним, можна було б уявити собі формування ідеальних генотипів, кожен з яких був би досконало адаптованим до певної ніші у навколишньому середовищі. У такому статичному світі еволюція виконала б свою задачу й зупинилася б; знищення мутаційного процесу стало б останнім удосконаленням.

Ч. Дарвін

— Як ви гадаєте, що мав на увазі Ч. Дарвін?

— Якими були б організми, якби не піддавалися впливу навколишнього середовища?

Генетичне різноманіття живих організмів на планеті є наслідком взаємодії генотипу й умов середовища їх існування.

  • 5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Генотипно-середовищний вплив

Розповідь учителя, бесіда, конспектування

Запитання для бесіди з учнями під час розповіді:

— У чому полягає зв’язок між генотипом і навколишнім середовищем?

— Що таке генотипно-середовищні кореляції?

— Якими вони бувають?

— У чому полягає концепція взаємодії між генотипом і фенотипом?

Живі організми завжди перебувають у тісному взаємозв’язку з навколишнім середовищем, під впливом факторів якого виявляється одна з найважливіших властивостей організмів — мінливість. Саме вона забезпечує різноманітність організмів у процесі еволюційного розвитку. Якщо в процесі мінливості відбувається зміна генотипу, то ознака, що виникла у відповідь на цю зміну, успадковується і виявляється у наступних поколіннях. (Слід згадати поняття модифікаційна та мутаційна мінливість.)

У генетич­ній інформації закладена здатність розвитку окремих властивостей і ознак. Ця здатність реалізується тільки в певних умовах середовища. Одна і та сама спадкова інформація у змінених умовах може виявлятися по-різному. Згадаємо, що діапазон мінливості, у межах якого залежно від умов середовища один і той самий генотип здатний давати різні фенотипи, називають нормою реакції.

Одиницею спадковості є ген, проте дія гену може бути змінена впливом сусідніх генів або умовами навколишнього середовища. Отже, в онтогенезі діють не окремі гени, а весь генотип як цілісна система зі складними зв’язками і взаємодією між її компонентами. Ця система динамічна: поява в результаті мутацій нових алелів або генів, формування нових хромосом і навіть нових геномів призводить не тільки до зміни фенотипу, але й до помітної зміни генотипу в часі.

Генотипно-середовищний вплив виявляється в тому, що однакові умови середовища стають більш сприятливими для організмів з одним генотипом і менш сприятливими для організмів з іншим генотипом. Уявлення про генотипно-середовищний вплив дозволяє з’ясувати, якою мірою результати середовищних впливів залежать від генетичних відмінностей між організмами. Одним із видів взаємодії генотипу і середовища є так звані генотипно-середовищні кореляції. В онтогенезі генотип і середовище тісно пов’язані між собою. Нащадок одержує від батьків не лише генетично обумовлені задатки певних здібностей, але і середовище, яке може сприяти їх інтенсивному розвитку або, навпаки, перешкоджати йому. Існують три типи кореляцій між генотипом і середовищем: пасивний; реактивний; активний.

 

Концепція взаємодії між генотипом і фенотипом:

генотип + довкілля + випадкові варіації → фенотип

 

2.   Фенотип

Розповідь учителя, бесіда, словникова робота

Учням пропонується пригадати, що таке фенотип, і перевірити наявність терміна в словнику.

Фенотип (від грец. phaino — являю, виявляю, thypos — тип) — сукупність усіх ознак і властивостей особини, що формуються в процесі взаємодії її генетичної структури (генотипу) і зовнішнього, по відношенню до неї, середовища. Фенотип ніколи повністю не відображує генотип, а лише ту його частину, що реалізовується
в певних умовах онтогенезу. В процесі розвитку організму фенотип змінюється.

 

Повідомлення учнів

Термін «фенотип» уведено В. Йогансеном у 1911 р., щоб розрізняти спадковість організму від того, що виявляється в результаті її реалізації.

Вільгельм Людвиг Йогансен (1857–1927) — датський біолог, один із засновників сучасної генетики. Був засновником учення про чисті лінії, яке є основою сучасних принципів селекції, і довів, що ознаки, набуті організмами за життя, не успадковуються. Йогансен розкрив основні поняття генетики, ввів терміни «ген», «генотип», «фенотип».

Організм залишає (або не залишає) нащадків, тому природний добір впливає на генетичну структуру популяції опосередковано через зміни фенотипів. Без різних фенотипів немає природного добору, а отже, немає еволюції.

Іноді фенотипи в різних умовах кардинально відрізняються один від одного (наприклад, один вид рослини, що зростає на посушливих ділянках, у лісі та на вологих ділянках). У людини всі ознаки, що визначаються клінічно — вага, зріст, колір очей та волосся, група крові та інші,— є фенотиповими. Генотип є лише основою формування фенотипу. Людина сама обирає спосіб життя, завдяки якому розвивається її фенотип.

 

  • 6.      Узагальнення і закріплення знань

Робота з картками

Учням роздаються картки і пропонується виконати завдання, надруковане на них.

Картка № 1

1.   Дайте визначення поняттю «фенотип».

2.   Схарактеризуйте генні мутації, наведіть приклад.

3.   Наведіть приклади взаємодії генотипу і навколишнього середовища в людини.

Картка № 2

1.   Дайте визначення поняттю «генотип».

2.   Схарактеризуйте хромосомні мутації, наведіть приклад.

3.   Наведіть приклади взаємодії генотипу і навколишнього середовища у рослин.

Картка № 3

1.   Дайте визначення поняттю «мутаційна мінливість».

2.   Схарактеризуйте явища пенетрантності і рецесивності, їхнє значення.

3.   Наведіть приклади взаємодії генотипу і навколишнього середовища в людини.

Картка № 4

1.   Дайте визначення поняттю «модифікаційна мінливість».

2.   Схарактеризуйте геномні мутації, наведіть приклад.

3.   Наведіть приклади взаємодії генотипу і навколишнього середовища у тварин.

 

  • 7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

«Закінчи речення»

— Фенотип — це результат взаємодії…

— Без різноманітності фенотипів немає…

— Термін «фенотип» увів…

— Сьогодні на уроці я зрозумів…

— Сьогодні на уроці я навчився…

— На цьому уроці найцікавішим було…

— На цьому уроці мені було найважче…

— Сьогодні на уроці я не зрозумів…

— У мене виникло запитання щодо…

  • 8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати повідомлення або створити презентацію про генетично модифіковані організми, химери та трансгенні організми.

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3643 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: