hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 11 Комбінативна мінливість

 

Урок № 11   Комбінативна мінливість

 

Мета уроку: розширити уявлення про поняття «мінливість»; ознайомити учнів із різними типами мінливості, з поняттям «комбінативна мінливість» та його причинами; показати значення комбінативної мінливості для живих організмів; розвивати вміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення; формувати товариські стосунки в колективі; формувати бережливе ставлення до свого організму як до носія унікального генотипу.

Очікувані результати: учні мають характеризувати комбінативну мінливість; учні мають пояснювати значення спадкової мінливості.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

Мета уроку: ознайомитися з поняттям «комбінативна мінливість» та її причинами.

Завдання уроку:

1.   Розширити уявлення про поняття «мінливість».

2.   Дізнатися: які типи мінливості існують; що таке комбінативна мінливість; про причини і наслідки комбінативної мінливості.

3.      Актуалізація опорних знань учнів

«Мозковий штурм»

Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «мінливість». Усі відповіді записуються на дошці навколо самого поняття.

Узагальнення напрацьованого матеріалу.

4.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вислову

Є лише два способи прожити своє життя. Перший — так, нібито ніяких див не існує. Другий — так, нібито все на світі є дивом.

Альберт Ейнштейн

— Як ви розумієте цей вислів?

— Чи не є дивом те, що кожний із нас не схожий на іншого?

Навіть на своїх батьків ми не схожі ідентично, мов копії. У кожної людини виявляються ознаки, яких немає у її батьків. Це одна з найцікавіших властивостей живих організмів — мінливість.

5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Мінливість. Типи мінливості

Лекція з елементами бесіди, словникова робота

Необхідно розпочати засвоєння нового матеріалу з поняття «мінливість». Учні вже знайомі з цим терміном, але необхідно ще раз перевірити наявність його визначення в словнику, повторити і переконатись, що всі учні його вивчили (можливе вибіркове опитування).

Мінливість — здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від батьківських, і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Мінливість є протилежним процесом спадковості. Завдяки мінливості утворюються нові види і відбувається історичний розвиток біосфери в цілому.

Ú  Зверніть увагу учнів

Мінливість зумовлюється варіюванням генотипів та умов довкілля. Найчастіше ці дві причини діють спільно, і особини певної популяції або виду відрізняються між собою за багатьма ознаками.

За різними ознаками розрізняють декілька типів мінливості:

1.   Спадкову й неспадкову (модифікаційну або фенотипну).

2.   Індивідуальну (відмінність між окремими особинами) й групову (між групами особин, наприклад різними популяціями певного виду). Групова мінливість є похідною від індивідуальної.

3.   Якісну й кількісну.

4.   Спрямовану й неспрямовану.

 

Складання схем

Усі типи мінливості слід відобразити в зошитах учнів у вигляді схем. Якщо
у вчителя є можливість, то можна відобразити схеми на екрані, або намалювати їх на дошці.

2.         Комбінативна мінливість

Пошуковий метод (робота з підручником), словникова робота, обговорення

Учням пропонується самостійно знайти в тексті підручника термін «комбінативна мінливість», прочитати його і виписати до словника. Після цього слід провести
з учнями обговорення цього терміна і з’ясувати, наскільки правильно учні зрозуміли поняття.

Спадкова мінливість пов’язана зі змінами генотипу. Вона поділяється на комбінативну і мутаційну.

Комбінативна мінливість — це поява нових поєднань ознак унаслідок перекомбінації генів (нових поєднань генів у генотипі).

Комбінативна мінливість виникає в організмів у результаті трьох основних процесів, незалежних один від одного.

 

Причини комбінативної мінливості:

1.   Незалежне розходження хромосом під час мейозу.

2.   Випадкове сполучення хромосом під час запліднення.

3.   Кросинговер.

Процес формування кросоверних хромосом називають рекомбінацією. Він різко підвищує різноманітність гамет.

Під час обговорення комбінативної мінливості і гетерозису слід залучити до роботи учнів, які готували повідомлення до уроку (індивідуальне завдання минулого уроку).

 

Повідомлення учнів

У результаті комбінативної мінливості спадкові фактори (гени) не змінюються, але виникають їхні нові поєднання, що призводить до появи організмів з іншим генотипом і фенотипом (гібридів). Нові комбінації генів виникають часто й легко, але так само легко й руйнуються.

Джерелом комбінативної мінливості є статеве розмноження організмів, унаслідок якого виникає велика різноманітність генотипів. Кожен організм має велику кількість генів, тому комбінування генів при статевому розмноженні веде до формування нового унікального генотипу та фенотипу. У кожного потомка є ознаки, що властиві для батька й матері. Але навіть серед найближчих родичів не можна відшукати двох абсолютно однакових людей (виключення — однояйцеві близнюки). У чому ж полягають причини такої великої різноманітності? Вони полягають у явищі комбінативної мінливості.

Проте комбінативна мінливість виникає у багатьох організмів, які розмножуються нестатево. Наприклад, у мікроорганізмів виникли своєрідні механізми, що призводять до комбінативної мінливості,— трансформація і трансдукція. У прокаріотів можлива передача спадкової інформації від клітини до клітини за участю вірусів-бактеріофагів. Це свідчить про велике значення комбінативної мінливості для еволюції та видоутворення. Ч. Дарвін надавав комбінативній мінливості великого значення, вважаючи, що разом із природним добором їй належить важлива роль у створенні нових форм (як у природі, так і в господарстві людини). Проте виникнення видів
у результаті тільки гібридизації — явище дуже рідкісне.

Із комбінативною мінливістю пов’язане явище гетерозису.

Гетерозис (від грец. heteroisis — видозміни, перетворення), або гібридна сила,— явище, коли перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, хвороб тощо.

Комбінативна мінливість не призводить до значних змін генотипу, що потрібні для виникнення нових видів. Такі зміни виникають унаслідок мутацій.

 

6.      Узагальнення і закріплення знань

Біологічний диктант

1. ____________ — це здатність передавати від покоління до покоління спадкові ознаки. 2. У гібридів підвищується життєдіяльність у результаті явища ___________, або гібридної сили. 3. ___________ — це здатність живих організмів набувати нових ознак. 4. Перехрест хромосом під час кон’югації називається _____________________. 5. Мінливість буває модифікаційна й ___________. 6. Процес формування кросоверних хромосом називається ___________. 7. Мінливість буває якісна й __________________. 8. Спадкова мінливість поділяється на комбінативну й ___________. 9. Мінливість буває ___________ і групова. 10. Поява нових поєднань ознак унаслідок перекомбінації генів — це ___________. 11. Однією з причин комбінативної мінливості є випадкове сполучення ____________________ під час запліднення. 12. Джерелом комбінативної мінливості є ___________ розмноження організмів.

 

Відповіді: 1) спадковість; 2) гетерозису; 3) мінливість; 4) кросинговер; 5) спадкова; 6) рекомбінація; 7) кількісна; 8) мутаційну; 9) індивідуальна; 10) комбінативна мінливість; 11) хромосом; 12) статеве.

2.   Взаємоперевірка.

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Фронтальна бесіда

1.   Що таке мінливість?

2.   Які типи мінливості існують?

3.   Які типи спадкової мінливості існують?

4.   Що таке комбінативна мінливість?

5.   У чому полягає біологічне значення спадкової мінливості?

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Наведіть приклади мутацій живих організмів і підготуйте презентацію «Прояви мутаційної мінливості».

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (23.12.2013)
Переглядів: 5589 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: