hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 49 Тема. Колонії багатоклітинних організмів.
Урок  №  49
Тема.  Колонії багатоклітинних організмів.  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  тканини  рослин,  їхню  будову  й  функції.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  будову,  функції,  здатність 
до  регенерації  тканин  рослин.
Базові  поняття  й  терміни:   диференціація  функцій,  надорганізмена  система.
  Тип  уроку:   урок-семінар.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує скласти запитання до теми уроку в та-кий спосіб, щоб використати його для визначення завдання.
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
Учитель пропонує учням скласти запитання для вікторини
за даною темою уроку під час семінару.
Семінар  на  тему:  «Колонії  багатоклітинних  організмів».   ;
Ведучий повідомляє регламент роботи семінару, знайомить
аудиторію з доповідачами.
1.   Особливості колоній багатоклітинних організмів
Колонії — це групи особин одного або кількох видів, які спільно
проживають та об’єднані тісними взаємозв’язками в єдину систему,
єдиний організм.
Справжня колонія має спільне тіло, що належить одночасно всім осо-бинам колонії. Особини колонії можуть мати як подібну будову, так і від-різнятися за функціями та будовою, можуть існувати також самостійно.
Переваги колоніального способу життя проявляються у спільному
живленні, колективному захисті від хижаків, активному пересуванні,
виділенні захисних хімічних речовин. До таких колоній належать мо-ховатки, губки, поліпи, покривники.
2.   Колоніальний спосіб життя коралів
Стародавні греки, римляни, природодослідники середніх віків
та епохи Відродження вважали корали рослинами. У 1827 році фран-цузький лікар Пейсоннель довів, що корали не рослини, а тварини. Їжа
колоніальних поліпів — планктон. Уся колонія має одну розгалужену
кишкову порожнину. У коралового поліпа відсутнє чергування поко-лінь, вони не утворюють медуз. У благородного корала скелетних голок
дуже багато, вони зростаються у спільний стовбур, заради якого й до-бувають корали. З благородного корала впродовж багатьох тисячоліть
люди виготовляють прикраси, інкрустації. Корали, як правило, мають
рожевий та червоний колір, але бувають і чорні. З коралами пов’язано
чимало легенд і забобонів. Наприклад, у середні віки вважалося, що
корал захищає від чаклунства, чуми, отруєння. Добувають благородні
корали в основному в Середземному морі.
Великий Бар’єрний риф біля берегів Австралії є найбільшим
кораловим рифом у світі. Його площа становить близько 80 000 км
2
.
3.   Колонії сифонофорів
Сифонофори живуть у товщі води, напівпрозорі, деякі мають рай -дужне забарвлення, не мають скелета. Є особини, які виконують роль
окремих органів єдиного організму, утворюючи надорганізм. Нагорі
колонії розташований пневматофор — видозмінена медуза, яка виконує
роль вітрила, що підтримує всю колонію на плаву. Залозисті клітини
ендодерми пневматофора виділяють газ, завдяки якому колонія може
пливти по поверхні води. При скороченні стінок пневматофора газ ви-тісняється, і колонія може поринати у воду. Функції розподіляються між
членами колонії в такий спосіб: на стовбурі, під міхуром,— плавальні
дзвони, схожі на медуз без щупалець. Скорочуючи й розширюючи свої
парасолі, вони виштовхують воду, створюючи реактивну тягу, завдяки
якій колонія пливе вперед. Медузи-гастрозоїди — мисливці, уражають
здобич за допомогою жалких клітин, гонофори мають статеві залози
і здатні до розмноження. Така колонія може досягати кількох метрів
у довжину. До таких колоній належить португальський кораблик, рай -дужний пневматофор якого видно здалеку, подібно до вітрила середньо-вічного португальського корабля. Це отруйна форма колоній, ураження її
отрутою значної ділянки поверхні тіла людини є смертельно небезпечним.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Учитель перевіряє запитання, складені учнями для вікторини.
Гра-ланцюжок  «Пас»   ;
Учні по черзі ставлять запитання іншим учням класу на свій ви-бір. Якщо учень відповів, то своє запитання ставить наступний і т. д.
  V.   П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні підбивають підсумки уроку, формулюють висновки
згідно з його завданнями.
  VI.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Виконати завдання з РЗДО: № 1–4, с. 90. Дати письмову відпо -відь на запитання з додатка до КЗКЗ, № 305, с. 15.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 2420 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: