Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 37 Тема. Характеристика пріонів
Урок № 37
Тема. Характеристика пріонів
Мета: ознайомити учнів з будовою, життєвим циклом, властивостями пріонів.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: білки, амінокислоти; пріонні захворювання.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв
1.   Життєвий  цикл  пріонів
2.   Властивості  пріонів
3.   Шляхи  передачі  пріонів
4.   Роль  пріонів  у  життєдіяльності  людини   й  тварин
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................ 5 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Актуалізація опрних знань
У другій половині ХХ століття біологи, лікарі зафіксували
в людини невідоме раніше захворювання, при якому поступово ги-нуть нервові клітини й руйнується головний мозок. Це захворюван -ня отримало назву — губчаста енцефалопатія. У 1932–1933 роках
Великобританія була охоплена епідемією «коров’ячого сказу», друга
хвиля епідемії торкнулася у 2001 році кількох європейських держав.
У всіх згаданих випадках виявили загальну причину — збудниками
цих захворювань були пріони. У 1997 році за вивчення пріонів аме -риканський лікар Стенлі Прузинер отримав Нобелівську премію.
Учитель пропонує учням сформулювати запитання до теми уроку,
визначивши в такий спосіб його завдання.
Приклади   запитань:
— Що таке пріони?
— Що потрібно знати про пріони для профілактики захворювань,
збудниками яких вони є?
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. Життєвий цикл пріонів
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не
містять нуклеїнових кислот. Пріони викликають важкі захворювання
центральної нервової системи у тварин і людей.
За нормальних умов пріони — це клітинні білки, що виконують
свої функції. При зіткненні з перетвореним на пріон білком, що має
патогенну структуру, нормальний білок перетворюється на пріон —
патогенний білок, який викликає смертельне захворювання головного
мозку в людей і тварин.
Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свідчить
про ураження великої кількості нервових клітин. Наслідком цього є
зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, безсоння.
2. в ластивості пріонів
Розповідь учителя ;
— Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків,
характерних для даного виду;
— стійкі до звичайних методів дезінфекції;
— ультрафіолетове, йонізуюче, мікрохвильове випромінювання
на них майже не діє;
— стійкі до впливу високих температур (можуть переносити
температуру близько +134 °C до 20 хвилин).
3. Шляхи передачі пріонів
— Пріони можуть потрапити в організм разом з їжею, вони не
розщеплюються за допомогою травних ферментів;
— пріон перетворює нормальний білок на пріон;
— пріон може бути переданий у спадок;
— пріони можуть виникати в результаті мутацій.
4. р оль пріонів у життєдіяльності людини й тварин
Учені висунули гіпотезу про те, що білки — попередники прі-онів — виконують в організмі певні функції в біохімічних і фізіоло-гічних процесах обміну речовин людини й тварин. Існує припущення,
що через такі білки здійснюється механізм генетично зумовленого
старіння, вони є складниками зовнішніх клітинних мембран, беруть
участь в ендоцитозі, необхідні для нормальної синаптичної передачі
нервових імпульсів, здійснюють взаємозв’язок клітин. Установлено,
що ці білки підтримують ритми активності й спокою в клітинах, тка -нинах та органах, організмі в цілому. На сьогодні функції пріонів ще
недостатньо вивчені.
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Учитель пропонує скласти завдання на вибір правильного
твердження:
Виберіть правильні твердження.
1. Пріон не може бути переданий у спадок.
2. Пріони відрізняються за амінокислотним складом від білків,
характерних для даного виду.
3. Пріони стійкі до впливу високих температур (можуть пере-носити температуру близько +134 °C до 20 хвилин).
4. Пріони не можуть виникати в результаті мутацій.
5. Пріони — це інфекційні агенти, що складаються з білків і не
містять нуклеїнових кислот.
6. Пріон перетворює нормальний білок на пріон.
7. Уражена частина мозку має характерну губчастість, що свід -чить про ураження великої кількості нервових клітин. На-слідком цього є зниження тонусу м’язів, втрата пам’яті, без-соння.
8. До перетворення на пріон білки виконували різноманітні біо-хімічні й фізіологічні функції.
9. Пріони можуть потрапляти в організм разом з їжею.
10. Пріони розщеплюються за допомогою травних ферментів.
11. Пріонні білки існують у двох конформаціях — нормальній
і патогенній (пріоновій).
V. Самостійна робота
VI. Підсумки уроки
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховують -ся пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників.
VII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 3953 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: