hyipazart.com
Головна » Статті » Щоб урок був цікавим... » Історія

«Китай під владою монголів»
Тема: «Китай під владою монголів»
Мета:
1)проаналізувати походження й еволюції політичної системи імперії Юань;
2)з`ясувати сутність соціальної та міжетнічної стратифікації в імперії Юань;
3)окреслити методи монгольського панування в завойованих областях;
4)визначити роль і специфіку виваженої політики монгольських володарів в царині «свободи совісті» ;
5)дати розгорнуту характеристику темпам розвитку багатогалузевого господарського комплексу Юанської імперії ;
6)охарактеризувати причини фінансової кризи, що охопила імперію;
7)удосконалювати вміння студентів виокремлювати головне та другорядне,порівнювати та пояснювати історичні чинники розвитку імперії;
8)розвивати навички роботи в групах під час обговорення питань семінару.
Поняття і терміни:
монголо-китайська імперія, кругова порука, ламаїзм, універсальна монархія, лу, му, кидані, чжуржені, гун, ван, цензорат.
Обладнання:
карта, хрестоматії, картки із завданнями для проведення інтерактивної методики «За і Контра».
Тривалість заняття: 2години


Хід семінарського заняття:
І.Організаційна частина.
Для перевірки рівня засвоєння матеріалу по минулій темі семінару «Середньовічний Судан» студентам пропонувалось написати самостійну роботу.:
І рівень.Виберіть правильну відповідь: (1б)
1)Із скількох природно- кліматичних зон складається територія « Чорної Африки»
А)4;
Б)5;
В)3.
2)Назвіть другу імперію Західного Судану:
А)Малі;
Б)Канем;
В)Гана.
3)Вкажіть кількість існуючих на той час шляхів привозу солі:
А)3;
Б)4;
В)6.
4)«Каямага» - це :
А)титул-володар золота;
Б)титул-цар;
В)А та Б правильні відповіді.
ІІ. рівень. Вкажіть дати подій: (1б)
1)утворення держави Малі;
2) утворення держави Канем;
3) утворення держави Сонгаї;
4) утворення держави Конго.
ІІІ. рівень . Дайте визначення понять: (1б)
1в. 2в.
Інволюція, автаркія,
Первісна периферія транзитна торгівля.
ІV.виокреміть та проаналізуйте особливості природно-кліматичних зон
«Чорної Африки» (2б)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Китай - основна країна Східної Азії, її фортпост, серцевина й, протягом тисячоліть , «цивілізаційне обличчя» Далекого Схолу, яке в різних модифікаціях брали за зразок майже всі його середньовічні сусіди. Середньовічні китайці вважали себе єдиним етносом, але в антропологічному плані були неоднорідні. Це було наслідком розвитку середньовічного Китаю. У ХІІ столітті після перманентних воєн Китай потрапив під владу монгольських ханів , і спершу наслідки іноземного завоювання виявились справді трагічними для країни. Китайці втратили свою державність. Монгольське нашестя затримало поступальний розвиток китайської держави і суспільства. Нам необхідно всебічно вивчити особливості розвитку Китаю в епоху монгольської династії Юань і наслідки монгольського завоювання.
При підготовці до семінарського заняття було б доцільним переглянути кінофільм « Справжня легенда» режисера Юень Ву-Пінг.
Перед тим , як ми перейдемо до розгляду нового матеріалу, вашій увазі пропонується проблемне питання: « Про що говорить зміст китайського вислову « На Півночі люди живуть у будинках, а на Півдні -в одязі»».Відповіть на це питання ми зможемо дати наприкінці заняття.

Наша робота буде роходити за таким планом:
1.Суспільно-політичний устрій Монголо-Китайської імперії.
2.Господарське й побутове життя.Матеріальне становище населення.
3.Фінансова політика. Причини фінансових негараздів.
4.Стабілізаційні потенції імперії Юань. Причини соціальних суперечностей.

Розгляд першого питання варто розпочати з аналізу походження та еволюції політичної системи імперії Юань, з*ясувати мету, критерії та сутність соціальної і міжетнічної стратифікації в ній , окреслити методи монгольського панування в завойованих областях і визначити роль і специфіку політику монгольських володарів у царині «свободи совісті». Окремої уваги потребує визначення впливу суб’єктивного фактора на формування суспіль-державної структури Великої Монгольської імперії.
У ході викладу матеріалу студенти аналізують документи видруковані у тематичній хрестоматії: // Рубель В.А.Історія Середньовічного Сходу.Тематична хрестоматія.-К.,2000.-С.133-138 та //Сказкін

Вивчення господарсько -побутового життя китайців за часів монгольського панування (друге питання )необхідно розпочати з висвітлення масштабів і темпів розвитку багатогалузевого господарського комплексу Юанської імперії, особливостей доволі своєрідної для завойовників-іноземців податкової політики монгольських ханів, а також рівня матеріального добробуту більшості імперських підданих.
Під час розгляду питання студенти користуються документами , що видруковані у :Хрестоматія з історії середніх віків в ІІІ томах.Під ред.С.Д.Сказкіна ,М.,1963,С.-15-26.

У такому ж руслі розглядається фінансова активність (третє питання) юанських володарів. При цьому слід визначити причини катастрофічної фінансової кризи , котра охопила імперію вже на початку ХІV.
Вивчаючи це питання варто користуватись документами , що вміщені у: // Хрестоматія з історії середніх віків в ІІІ томах. Під ред. С.Д.Сказкіна,М.,1963,С.-48-59
У ході роботи над четвертим питанням семінарського заняття аналіз стабілізаційних можливостей імперії Юань повинен стати логічним підсумком результатів, отриманих студентом під час дослідження всіх попередніх питань даної теми, оскільки він може спиратися на узагальнене осмислення життєздатності соціально-економічних та етнополітичних інституцій імперії Юань. Необхідно чітко визначити стабілізуючі та деструктивні фактори Юанського державно-госродарського організму. Особливої уваги потребують при йьому питання співвідношення ментальність аборигенного населення, культурно-історичними можливостями до злиття, взаємопроникнення та синтезу цивілізаційних систем Великого Степу й Китаю взагалі.
Вивчаючи це питання варто користуватись документами , що вміщені у: // Хрестоматія з історії середніх віків в ІІІ томах. Під ред. С.Д.Сказкіна ,М.,1963. Та // Рубель В.А.Історія Середньовічного Сходу.Тематична хрестоматія.-К.,2000.-С.130-133.

ІІІ.Закріплення нових знань та вмінь студентів.
Розмірковуючи над проблемним питанням, що було поставлене на початку заняття, доцільним є використання інтерактивного методу « За і контра». Кожен студент має можливість висловити власну думку, чи можна підсилити на прикладах китайське твердження, що: «на Півночі люди живуть в будинках, а на Півдні- в одязі.

ІV. Підсумки заняття
Викладач підбиває підсумки заняття, коментує оцінює роботу студентів,наголошуючи на позитивні моменти та вказуючи на певні недоліки чи прогалини.
Категорія: Історія | Додав: методист (16.04.2014) | Автор: Жмурко Альона E
Переглядів: 1231 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: