Головна » Статті » Щоб урок був цікавим... » Фізична культура

Гімнастика до навчальних занять на уроках фізичної культури

Її  мета  —  сприяти  організованому  початку  навчального  дня,
підвищенню працездатності учнів на перших уроках.
Гімнастика до навчальних занять проводиться перед першим уро-ком і складається з комплексу, до якого входять 6—8 загальнорозвиваль-них вправ. Підбір вправ здійснюється з урахуванням вікових можливос-тей учнів. Тривалість виконання комплексу — 6—8 хвилин. Кількість
учнів, що виконують гімнастику, може бути різною. При наявності належних погодних умов і належного спортивного майданчика ї ї можна
проводити з учнями всіх 5—9 класів під керівництвом учителя фізичної
культури. Якщо належних умов немає, то вона проводиться з одним класом під керівництвом фізорга або інструктора із старших класів.
Враховуючи те, що гімнастика до навчальних занять виконується
у повсякденному одязі, необхідно, щоб дівчата в строю розташовувалися за хлопчиками.
Складає комплекси учитель фізичної культури. Він же і розучує
їх  із  учнями  на  уроках.  Незалежно  від  того,  де  виконується
гімнастика  до  навчальних  занять  (спортивний  майданчик,  спортивна  зала,  рекреація  тощо),  керує  ї ї  проведенням  фізорг  або
інструктор.  Учителю  слід  знаходитись  поряд  і  спостерігати  за  по-рядком і якістю виконання вправ.
Перед  виконанням  першої  вправи  учні  приймають  і  протя-гом  5—6  с  зберігають  положення  правильної  постави.  Далі  вико-нуються  5—6  вправ,  які  послідовно  включають  в  роботу  основні
групи  м’язів  рук,  тулуба  і  ніг.  Це  сприяє  активізації  діяльності
серцевосудинної  та  дихальної  систем.  Після  виконання  основних
вправ застосовують ходьбу на місці.
Зміну комплексів необхідно робити один раз на дватри тижні.
Бажано  використовувати  для  музичного  супроводу  популярні
мелодії, що буде сприяти емоційності заняття.
ОРІЄНТОВНІ КОМПЛЕКСИ ГІМНАСТИКИ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Комплекс 1
1.  В. п.— о. с.— ходьба на місці з енергійними рухами рук.
2.  В. п.— о. с.; 1 — крок праворуч, руки до плечей; 2—3 — піднятися на нос-ки, руки вгору; 4 — в. п.; 5—8 — те саме в іншу сторону (6—8 разів у кожну
сторону).
3.  В. п.— о. с.— руки на пояс. 1 — нахил праворуч, ліва рука догори; 2 — в. п.;
3—4 — те саме в іншу сторону (6—8 разів у кожний бік).
4.  В. п.— стійка, ноги нарізно, руки на пояс; 1—4 — колові рухи тулуба в пра-вий бік; 5—8 — те саме в лівий бік (5—6 разів в кожну сторону).
5.  В. п.— стійка, ноги нарізно, руки на пояс; 1 — присід на ліву, руки вперед;
2 — в. п.; 3—4 — те саме з правою ногою (5—8 разів з кожної ноги).
6.  Ходьба на місці з поступовим уповільненням темпу.
Комплекс 2
1.  В. п.— о. с.— ходьба на місці з різними рухами рук.
2.  В. п.— о. с.; 1 — руки в сторони; 2 — руки вгору, потягнутися; 3 — руки в сто-рони; 4 — руки вниз (6—8 разів).
3.  В. п.— руки за головою; 1—3 — нахили тулуба праворуч; 4 — в. п.; 5—8 — те
саме ліворуч (6—8 разів).
4.  В. п.— широка стійка, ноги нарізно, руки на поясі; 1 — нахил тулуба до пра-вої ноги; 2 — в. п.; 3 — нахил до лівої ноги; 4 — в. п. (6—8 разів).
5.  В. п.— руки за головою; 1 — нахил тулуба назад; 2 — в. п.; 3 — присісти, ру-ки вперед; 4 — в. п. (6—8 разів).
6.  В.  п.—  руки  на  поясі.  Стрибки  на  місці,  1  —  ноги  нарізно;  2  —  ноги
схресно, права попереду лівої; 3 — ноги нарізно; 4 — ноги схресно, ліва
нога попереду правої.
7.  Повільна ходьба на місці.
Комплекс 3
1.  В. п.— о. с.— ходьба з поворотами на 90°на кожному четвертому кроці
(4—6 разів у кожний бік).
2.  В. п.— о. с.; 1 — руки вперед; 2 — руки вгору, потягнутися та прогнутися;
3 — руки в сторони; 4 — в. п. (6—8 разів).
3.  В. п.— руки на поясі; 1 — нахил тулуба праворуч; 2 — нахил ліворуч;
3 — нахил назад; 4 — в. п.
4.  В. п.— руки за головою; 1 — поворот праворуч, руки в сторони; 2 — в. п.;
3 — поворот ліворуч, руки в сторони; 4 — в. п. (6—8 разів).
5.  В. п.— руки за спиною, пальці в «замок»; 1 — присід, тулуб тримати рівно;
2 — в. п. (6—8 разів).
6.  В. п.— руки на поясі; 1 — випад правою ногою вперед, руки в сторони;
2 — в. п.; 3—4 — те саме лівою ногою (6—8 разів).
7.  Ходьба на місці з поступовим уповільненням темпу.

Категорія: Фізична культура | Додав: uthitel (22.09.2016)
Переглядів: 155 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: