hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 9 ТЕМА: ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК № 9

ТЕМА: ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Мета: знайти з учнями приклади використання в романі різних засобів комічного,

езопової мови, визначити роль гумору, іронії, сатири, сарказму в творі, ви-

явити риси пародії; розвивати літературознавчу компетентність, аналітичне

та системне мислення, вміння узагальнювати, працювати в групі; вихову-

вати негативне ставлення до суспільних вад, бажання змінити суспільне

життя на краще.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння знаходити в романі

Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначати їхні

функції у творі, наводити приклади використання письменником езопової

мови; ключові — математична компетентність (уміння перетворювати

інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), спілкування

державною мовою (уміння тлумачити поняття), уміння вчитися впродовж

життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, ви-

біркове)).

Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, літературознавчі словники, картки «Форми

комічного» (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє заповнені схеми в зошитах учнів.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

(Відповіді на питання 1—3 подано в електронному додатку.)

1. Що таке комічне? Що називають засобами комічного?

2. Дайте визначення гумору, іронії, сатирі, сарказму, користу-

ючись складеною вдома схемою.

3. Чим гумор відрізняється від сатири?

4. Назвіть засоби комічного в послідовності зростання викри-

вальної сили сміху. (Гумор → іронія → сатира → сарказм.)

5. Пригадайте, в яких вивчених на уроках зарубіжної літера-

тури творах використано гумор, іронію, сатиру, сарказм.

6. Для чого письменники використовують засоби комічного?

;; Слово вчителя

В історію світової літератури Свіфт увійшов як один із вели-

ких сатириків, майстер художнього слова, який прекрасно володів

усіма засобами комічного. На уроці ми проаналізуємо, як письмен-

ник використовував ці засоби, та з’ясуємо, на що була спрямована

його гостра сатира.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

(Картки з уривками твору для завдань 2—4 подано в електронному додатку.)

1. За вашими спостереженнями, коли сміх починає відігравати

важливу роль у романі?

2. Який засіб комічного використано в наведеному уривку з ро-

ману (картка 1)? Завдяки чому читачеві стає смішно?

3. Проаналізуйте ще один уривок тексту (картка 2). Який засіб

комічного використовує Свіфт, малюючи портрет імператора?

4. За рахунок чого створено комічний ефект у наступному

уривку (картка 3)?

5. Як ви розумієте слово «пародія»? Що означає спародіювати

когось чи щось?

6. У літературознавстві пародією називається комічно-сатиричне

відображення чужої манери письма або ідейного змісту яко-

гось твору. Комічний ефект у пародії досягається за рахунок

невідповідності форми тексту і його змісту. У творі Свіфта

чимало пародій на офіційні документи. Знайдіть та виразно

прочитайте їх.

7. Що у вас викликає сміх у процитованих документах? Як

ви вважаєте, з якою метою письменник наводить документи

в романі?

;; Виконання завдань (робота в групах)

1. Знайдіть у тексті роману приклади використання різних за-

собів комічного. 1 група шукає приклади використання гумору,

2 група — іронії, 3 група — сатири, 4 група — сарказму.

2. Спробуйте пояснити, чому Свіфт використав саме цей засіб

у кожному випадку.

Після обговорення учні доповнюють схему «Засоби комічного».

;; Бесіда

1. Пригадайте, що таке езопова мова. У яких відомих вам тво-

рах вона використовується?

2. Коли Дж. Свіфт вдається до езопової мови — замаскованого

вираження думок, натяків, недосказаності? Наведіть при-

клади з тексту роману.

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Проблемні питання

1. Що стає об’єктом сатири у Свіфта? Які вади автор висміює

у творі?

2. Чи є сатира Свіфта актуальною сьогодні? Аргументуйте свою

відповідь.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Запишіть до таблиці, в яких випадках письменник вдається

до того чи іншого засобу комічного.

Засіб комічного Об’єкт висміювання

Гумор

Іронія

Сатира

Сарказм

Пара учнів презентує заповнену таблицю. Клас доповнює їхню відповідь.

;; Заключне слово вчителя

Із суспільним злом Свіфт усе життя боровся сміхом, своїм

гострим пером. Для викриття брехні, несправедливості, дурості він

використовував усю палітру засобів комічного. У романі «Мандри

Лемюеля Гуллівера» його улюбленим засобом стала іронія, яка

доводила неприродність, згубність будь-якого явища краще, ніж

пряма критика. Наприклад, жорстокість і лицемірство короля

Ліліпутії виявились особливо виразно, коли сатирик подав їх як ве-

ликодушність і справедливість. Свіфт примусив Гуллівера славити

«ласку» та «поблажливість» монарха, який замінив йому, невинній

людині, смертну кару на осліплення. А свій намір ухилитися від

монаршої «ласки» Гуллівер назвав «невдячністю».

За словами О. Тереха, сміх має не лише властивість викри-

вати та заперечувати. Він ставить того, хто сміється, вище од ви-

сміюваного, дає йому моральну перевагу.

VIІ. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до написання творчої роботи за романом

Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (10.11.2017)
Переглядів: 19 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: