hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 8 ТЕМА: ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК № 8

ТЕМА: ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Мета: проаналізувати з учнями жанрові особливості твору Свіфта, виявити в ньому

ознаки жанрів фантастичного роману, роману-подорожі, роману-памфлету,

сатиричного роману; розвивати аналітичне мислення, вміння вести диску-

сію, узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості Дж. Свіфта, до лі-

тератури доби Просвітництва.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати жанрову сво-

єрідність роману «Мандри Гуллівера», знаходити у творі елементи фан-

тастики, визначати їхню роль; ключові — математична компетентність

(уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати та-

блицю, схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття,

висловлювати думки, почуття, погляди), соціальна та громадянська ком-

петентності (уміння уникати дискримінації інших у ході спілкування).

Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, літературознавчі словники, картки

«Різновиди романів» (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Що таке роман?

2. Пригадайте, які твори в жанрі роману ви читали.

3. Літературознавці виділяють декілька різновидів роману: со-

ціальний, психологічний, пригодницький, історичний, фан-

тастичний, детективний, родинно-побутовий, сатиричний, ро-

ман-подорож, роман-утопія, роман-памфлет. Про що, на вашу

думку, йдеться в таких романах? Перевірте свої припущення

за картками.

(Визначення різновидів роману для карток подано в електронному додатку.)

4. Пригадайте, які романи ви вже читали. До яких різновидів

вони належать?

;; Слово вчителя

Твір Дж. Свіфта став одним із перших у європейській літера-

турі, що органічно поєднав ознаки багатьох романних різновидів.

Тому існує декілька його жанрових визначень: сатирично-фантас-

тичний роман, пригодницький роман, роман-памфлет, роман-утопія

та інші. На уроці ми спробуємо з’ясувати, яке з них найточніше.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Наведіть повну назву роману Дж. Свіфта. («Мандри до різних

далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а по-

тім капітана кількох кораблів».) Чи можна за цією назвою

визначити жанр твору? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які ознаки, на вашу думку, повинен мати роман-подорож?

Які з них має твір Дж. Свіфта?

3. Що таке фантастика? Назвіть елементи фантастики у творі

Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера», які ви визначили

вдома.

;; Вільна дискусія

Учні беруть участь у дискусії, обговорюючи запитання.

1. У яких відомих вам творах використано фантастику? Яку

роль вона там відіграє?

2. Як ви вважаєте, навіщо Свіфт увів до роману елементи фан-

тастики?

Висновок учителя. У романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» фан-

тастика відіграє важливу роль. По-перше, вона допомагає авторові

намалювати алегоричну картину сучасного йому суспільства, тобто

за образами фантастичних істот приховати фігури реальних осіб.

Так, в образах вищих посадовців Ліліпутії вгадуються риси англій-

ського короля, прем’єр-міністра Роберта Волпола тощо. По-друге,

дозволяє виразити власні ідеї — насамперед про неприпустимість

війн, ворожнечі, придворних інтриг, неправедного суду тощо.

;; Бесіда

1. Ознаки яких ще різновидів романного жанру ви можете ви-

значити у творі? Під час відповіді користуйтеся картками.

2. Зробіть висновок: до якого різновиду роману можна відне-

сти твір Дж. Свіфта? Яке з визначень ви вважаєте найбільш

вдалим: сатирично-фантастичний роман, пригодницький

роман, роман-памфлет, роман-утопія? («Мандри Лемюеля

Гуллівера» — це роман-подорож з елементами пригодниць-

кого, сатиричного та фантастичного романів. Окрім того,

Свіфт поєднав романну і памфлетну форми. Памфлетна

основа твору полягає в його публіцистичності (як відомо,

публіцистика торкається актуальних проблем та явищ

суспільного життя), конкретності звинувачень, які автор

висуває до суспільного ладу сучасної йому Англії.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Виконання завдання (робота в парах)

Заповніть таблицю.

ПОЄДНАННЯ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ У ТВОРІ ДЖ. СВІФТА

Різновиди романів Ознаки жанрових різновидів у творі Дж. Свіфта

Пригодницький роман

Роман-подорож

Фантастичний роман

Сатиричний роман

Роман-памфлет

Двоє учнів презентують результати роботи. Клас доповнює їхню відповідь.

;; Заключне слово вчителя

Літературознавці вважають, що зразком для створення зна-

менитого роману про Гуллівера Свіфтові послужили два літератур-

них жанри, що виникли ще за часів Ренесансу — роман-подорож

і роман-утопія. Сторінки твору рясніють географічними довідками,

вказівками на довготи і широти, корабельними термінами, що на-

ближує його до жанру подорожі. Крім того роман має ознаки фан-

тастичного твору, утопії, сатири, авантюрних пригод, філософської

притчі, політичного памфлету й водночас являє собою тонку паро-

дію на всі ці жанри. Імовірно, майстерна гра жанрами є одним

зі складників успіху твору.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Заповнити схему «Засоби комічного»: вписати в неї визна-

чення понять і залишити місце для прикладів із тексту роману

Дж. Свіфта.

Засоби комічного

Гумор Іронія Сатира Сарказм

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (10.11.2017)
Переглядів: 24 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: