hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 7 ТЕМА: РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА».

 

УРОК № 7

ТЕМА: РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА».

ЗОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

ЛІЛІПУТІЇ. ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ У ТВОРІ

Мета: схарактеризувати з учнями особливості зображення життя Ліліпутії, від-

найти паралелі з особливостями устрою англійського суспільства, визначити

просвітницькі ідеї у творі; розвивати критичне та аналітичне мислення,

вміння узагальнювати, обстоювати власну думку; виховувати неприйняття

жорстокості, насильства, несправедливості, прищеплювати інтерес до твор-

чості Свіфта.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати суспільно-

політичний устрій Ліліпутії, висловлювати власне ставлення до зображених

особливостей життя країни, відзначати в романі просвітницькі ідеї; клю-

чові — математична компетентність (уміння перетворювати інформацію

з однієї форми в іншу (складати таблицю, схему)), спілкування державною

мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди),

соціальна та громадянська компетентності (уміння аргументовано і гра-

мотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту).

Обладнання: повний текст роману Дж. Свіфта, зображення Феміди, тлумачні словники.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують письмові відповіді на запитання, роблять висновок

про те, чого сучасна людина може навчитись у героя роману Дж. Свіфта.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Роман «Мандри Лемюеля Гуллівера» складається з чотирьох

частин. У кожній зображено певний суспільний устрій, взаємини

людини і держави. Через образи мешканців вигаданих країн Свіфт

розкритикував сучасне йому суспільно-політичне життя та мо-

ральні цінності з позицій Просвітництва.

Розгляньмо на прикладі першої частини твору, що саме не за-

довольняло письменника в суспільному устрої. З’ясуймо, які просвіт-

ницькі ідеї та ідеали він утверджував, зображуючи країну ліліпутів.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Яке враження справила Ліліпутія на Гуллівера?

2. Якою в країні була форма державного правління?

3. Яким шляхом у Ліліпутії потрапляли на вищі державні по-

сади? Наведіть відповідну цитату.

4. Що, на ваш погляд, письменник хотів висміяти, говорячи

про спосіб отримання державних посад у Ліліпутії?

5. Які політичні та релігійні суперечності існують у цій країні?

Що їх викликало?

Пояснення вчителя. Ліліпутські партії тремексенів і слемексе-

нів — це прозорий натяк на англійські політичні угрупування вігів

і торі, з яких сформувалися сучасні партії лейбористів і консерва-

торів. Секти «тупоконечників» і «гостроконечників», що спереча-

ються, з якого боку розбивати яйце, є пародією на протистояння

католицької і протестантської церков.

6. Що ви дізналися про систему виховання й освіти ліліпутів?

7. Які особливості освіти та виховання в Ліліпутії ви вважаєте

позитивними, а які — негативними? Чому?

8. Як у країні ставляться до старих та хворих людей?

9. Опишіть судову систему Ліліпутії, використовуючи цитати

з тексту. Що в ній вам здалося розумним, а що — нерозум-

ним, дивним?

10. Порівняйте статую правосуддя в судових установах Ліліпутії

і символ чесного правосуддя в багатьох країнах світу — дав-

ньогрецьку богиню Феміду. На очах у Феміди пов’язка, що

символізує її неупередженість; в одній руці вона тримає те-

рези (символ справедливого зважування добра і зла, провини

і невинуватості), у другій — меча (знак духовної сили, не-

минучої відплати за зло). Яка статуя, на ваш погляд, краще

втілює сутність справедливого та неупередженого суду?

11. Яку зовнішню політику веде Ліліпутія?

12. Що спричинило напружені відносини між Ліліпутією і Бле-

фуску?

Пояснення вчителя. Зображення протистояння між Ліліпутією

і Блефуску — це натяк на Англію й Францію, які були супротив-

никами у війні за іспанську спадщину. У політичних памфлетах,

створених у роки війни, Свіфт виступав за її припинення.

13. Що Гулліверу подобається в Ліліпутії, а що він засуджує?

;; Виконання завдання (робота в парах)

За результатами бесіди заповніть таблицю.

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ЛІЛІПУТІЇ

Негативні особливості Позитивні особливості

Двоє учнів презентують результати роботи. Клас доповнює їхню відповідь.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Проблемні питання

1. Які проблеми підняв Свіфт, детально зображуючи різні сфери

суспільного життя Ліліпутії?

2. Англійський літературознавець Генрі Морлі висловив припу-

щення, що назву «ліліпут» (Lilliput) Свіфт утворив від двох

коренів: lille (little) — «маленький» та put від латинського

слова putidus («зіпсований»). Отже, ліліпут — це «маленька

зіпсована людина». Як ви гадаєте, чому письменник обрав

таку назву для своїх героїв? Яку думку намагався донести

за її допомогою?

3. Вигадане Свіфтом слово увійшло до словників багатьох мов.

Що воно означає в сучасній українській мові? Чи має це

слово негативне забарвлення?

4. Навіщо Свіфт зробив мешканців Ліліпутії крихітними? (Та-

ким чином Свіфт зробив смішним ліліпутського імператора

з його претензіями на світове панування, підкреслив нікчем-

ність міністрів та вельмож. Через малий розмір виразні-

шими стали їхня жорстокість, підступність та зажер-

ливість, характерні й для справжніх, «великих» міністрів

та імператорів.)

5. Пригадайте провідні ідеї Просвітництва. Які з них відобрази-

лися в першій частині роману Свіфта? Запишіть їх до зоши-

тів (можна у вигляді кластера «Просвітницькі ідеї у творі»).

Просвітницькі ідеї у творі

Учитель перевіряє записи учнів.

;; Заключне слово вчителя

У романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» Свіфт гнівно ви-

криває суперечності й недуги англійського суспільства, особисті

вади людей. Але завдання письменника — не тільки засуджувати,

а ще й утвердити високі ідеї, які він сповідував як просвітник.

По-перше, це ідея про великі можливості людини, її здатність до-

сліджувати і змінювати світ, долати складні обставини, керуючись

розумом. Гуллівер завжди перемагає складнощі, а ліліпути під-

корюють велетня, виявивши сміливість, цікавість, наполегливість

та вигадливість. По-друге, зображуючи придворні інтриги, жорстку

зовнішню політику імператора, Свіфт показав згубний вплив на-

сильства, зла на особистість і суспільство. Нарешті, письменник

приділив значну увагу проблемі освіти в Ліліпутії, що свідчить про

велике значення для нього освіти як запоруки суспільного добро-

буту й особистого щастя. А це одна з головних ідей Просвітництва.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Пригадати, що таке фантастика. Знайти приклади викорис-

тання елементів фантастики у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля

Гуллівера».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (10.11.2017)
Переглядів: 17 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: