hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 4 ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

УРОК № 4

ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

Мета: ознайомити учнів з історичними умовами виникнення, провідними іде-

ями та представниками Просвітництва, стисло схарактеризувати художні

напрями доби (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сен-

тименталізм); розвивати аналітичне мислення, літературознавчу компе-

тентність, уміння працювати в групі; розширювати культурний світогляд,

прищеплювати інтерес до культури та літератури.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати чинники (іс-

торичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби

Просвітництва, називати ознаки основних художніх напрямів літера-

тури Просвітництва, ключові ідеї, видатних митців доби Просвітництва;

ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використову-

ючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне); постійно поповню-

вати власний словниковий запас), інформаційно-цифрова компетентність

(уміння діяти за алгоритмом).

Обладнання: підручник, портрети представників доби Просвітництва (див. електронний

додаток), два аркуші ватману формату А1 для малювання сіток кросвордів,

маркери.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда (перевірка домашнього завдання)

1. Із особливостями яких культурних епох ви знайомились

у 8 класі?

2. Назвіть хронологічні рамки та видатних представників

Античності,

Середньовіччя, Відродження.

3. Які художні твори названих епох ви читали та аналізували

на уроках літератури? Яке враження вони на вас справили?

Чим вам сподобалися?

4. Пригадайте основні роди і жанри античної літератури. Яку кон-

цепцію людини і світу втілювали у своїх творах античні автори?

5. Перелічіть ознаки культури та літератури доби Середньо-

віччя. Згадайте основні жанри середньовічної літератури

на Заході та Сході.

6. Назвіть характерні риси ренесансної культури і літератури.

;; Слово вчителя

Сьогодні ми розпочинаємо знайомство ще з однією визначною

культурною добою, яка прийшла на зміну пізньому Відродженню, —

добою Просвітництва. З’ясуймо, які обставини зумовили виник-

нення Просвітництва, якими були його ключові ідеї, художні на-

прями. А на наступних уроках розглянемо твори видатних пред-

ставників доби — Джонатана Свіфта, Йоганна Вольфганга Ґете

та Фрідріха Шиллера.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Робота з підручником

Опрацювання матеріалу підручника за темою уроку.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Складіть конспект статті підручника за планом.

ПЛАН

1. Хронологічні рамки та історичні умови виникнення Просвітництва.

2. Провідні ідеї Просвітництва.

3. Художні напрями доби Просвітництва та їхні основні особливості:

а) просвітницький класицизм;

б) просвітницький реалізм;

в) сентименталізм.

4. Представники доби Просвітництва.

Учитель перевіряє та корегує учнівські конспекти.

(Зразок виконання завдання подано в електронному додатку.)

;; Бесіда

1. Чому доба Просвітництва має таку назву?

2. Із якими історичними подіями пов’язані ідейні пошуки про-

світників, виникнення Просвітництва?

3. Якого значення просвітники надавали розуму?

4. Які ідеї висунули просвітники щодо суспільства, життя лю-

дини, виховання, мистецтва?

5. Як ви вважаєте, чи актуальні їхні думки в наш час? Аргу-

ментуйте свою відповідь.

6. Назвіть ознаки художніх напрямів доби Просвітництва.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Виконання завдання (робота в групах)

Складіть за матеріалами підручника кросворд «Просвітництво»

(4—6 слів). Розгадайте кросворд, складений іншою групою.

(Приклад кросворду подано в електронному додатку.)

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати першу частину твору Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля

Гуллівера».

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про Дж. Свіфта, історію написання твору «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (09.11.2017)
Переглядів: 16 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: