hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 35 ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ’ЯЗОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ.

УРОК № 35

ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ’ЯЗОК

ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО

РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «СОСНА», «І НУДНО І СУМНО…»,

«НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ…»

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю М. Ю. Лермонтова, основними те-

мами та мотивами його лірики, пояснити зв’язок його творчості з тради-

ціями англійського та німецького романтизму, проаналізувати вірші поета

«Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»; розвивати

навички аналізу ліричного твору, вміння порівнювати, узагальнювати, фор-

мулювати та обґрунтовувати власну думку; прищеплювати естетичний смак,

інтерес до особистості та творчості М. Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи

життя і творчості М. Ю. Лермонтова, зв’язок його творчості з традиціями

романтизму, аналізувати втілення традиційних для творчості Лермонтова

тем і мотивів у віршах «Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду

я в самотині…», порівнювати оригінал і переклад ліричного твору; клю-

чові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати

інтернет-ресурси для отримання нових знань), уміння вчитися впродовж

життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлю-

вальне, навчальне), спілкування державною мовою (уміння тлумачити

поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, картки з оригінальним текстом вірша М. Ю. Лермонтова «На се-

вере диком стоит одиноко…» та українським перекладом твору (одна

на парту), картки з текстом вірша М. Т. Рильського «Не забуду вечора

хрусткого…» (для кожного учня).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами тестової контрольної роботи.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Поряд з Олександром Пушкіним видатним представником

російської літератури першої половини ХІХ століття був Михайло

Лермонтов. Його творчість також мала ознаки романтизму та реа-

лізму. За короткий відрізок часу (Лермонтов прожив усього 28 ро-

ків) він пройшов шлях від наслідувача Байрона та Пушкіна до ви-

датного оригінального митця. Про це у ХХ ст. писала поетеса Анна

Ахматова: «Він наслідував у віршах Пушкіна і Байрона і раптом

почав писати щось цілком самостійне, і всі вже ціле століття хо-

чуть наслідувати його».

Сьогодні ми розпочинаємо цикл уроків, на яких вивчатимемо

творчість М. Ю. Лермонтова. Ви ознайомитеся з його ліричними

творами, а також зі знаменитим романом «Герой нашого часу».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Робота з підручником

Учні читають біографічну статтю про М. Ю. Лермонтова в підручнику, обгово-

рюють за поданими до неї запитаннями, складають хронологію життя поета.

;; Повідомлення учня

Учень, який готував індивідуальне домашнє завдання, презентує цікаві

факти про М. Ю. Лермонтова.

(Зразок розповіді подано в електронному додатку.)

;; Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтичні традиції Дж. Байрона як основа творчості М. Ю. Лермонтова.

2. Зв’язок лірики Лермонтова з творчістю Г. Гейне.

3. Центральні теми лірики М. Ю. Лермонтова.

4. Ключові мотиви лірики поета.

Учні складають тези виступу вчителя.

(Текст виступу подано в електронному додатку.)

;; Виразне читання твору

Учень декламує вірш М. Ю. Лермонтова «Сосна».

;; Бесіда

1. Пригадайте, вільним перекладом якого твору є вірш «Сосна»

(цей твір ви нещодавно вивчали).

2. Сформулюйте та запишіть тему вірша Лермонтова. (Трагічна

роз’єднаність людей, туга за духовним спілкуванням.)

3. У творі сосна «стоїть в самотині на голій вершині», а пре-

красна пальма «на скелі самотньо росте». Яку думку нама-

гався передати поет за допомогою символічних образів самотніх

дерев? (Уся образна система твору ілюструє думку про

нездоланність самотності при загальній спорідненості долі.)

4. Ви вже порівнювали український переклад твору Г. Гейне

і вільний російський переклад Лермонтова. А тепер порів-

няйте російський оригінал із українським перекладом вірша

Лермонтова. Що змінив перекладач Олександр Грязнов? Як

ви вважаєте, чому він так вчинив?

Учні отримують картки з оригінальним текстом вірша М. Лермонтова

і українським перекладом О. Грязнова.

(Тексти для карток подано в електронному додатку.)

;; Виразне читання твору

Учень декламує вірш М. Ю. Лермонтова «І нудно і сумно…».

;; Бесіда

1. Яке враження на вас справив вірш? Над чим змусив замис-

литися?

2. Яким настроєм перейнятий твір?

3. У чому намагається знайти опору ліричний герой твору?

Якого висновку він доходить? (Ліричний герой безуспішно на-

магається знайти опору в бажаннях, коханні, пристрастях,

але послідовно відмовляється від них, а в фіналі відкидає

саме життя. Він доходить висновку, що все безслідно минає

або не має цінності.)

4. Чому, на ваш погляд, ліричний герой вважає, що в житті

немає «ні змісту, ні глузду»? Які життєві обставини могли

сформувати таке світосприйняття?

5. Як у творі проявляється мотив світової скорботи?

6. Дослідники вважають, що вірш є водночас документом світо-

відчуття людини 1830-х рр. і пам’яткою романтичного мис-

лення. Доведіть або спростуйте цю думку.

;; Виразне читання твору

Декілька учнів напам’ять декламують вірш М. Ю. Лермонтова «На дорогу

йду я в самотині…». Клас обирає найкращого читця.

;; Бесіда

1. Яких тем торкнувся поет у вірші?

2. Які почуття передано у творі? Яким емоційним забарвленням

перші дві строфи відрізняються від третьої та двох останніх?

3. Яким постає ліричний герой твору за характером, світоглядом?

4. Чи можна назвати твір песимістичним, сповненим безвиході?

Обґрунтуйте свою відповідь.

5. На думку В. Г. Бєлінського, цей вірш належить до обраних

творів, у яких сконцентровано «все лермонтовське». Як ви

вважаєте, що мав на увазі критик? Які характерні для поета

теми, ідеї, мотиви відображені у творі? Запишіть їх.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Бесіда

1. Що ви дізналися про життя М. Лермонтова? Який факт біо-

графії поета вас здивував, зацікавив?

2. Яким ви уявляєте поета за характером, поглядами?

3. Хто з європейських романтиків вплинув на творчість Лер-

монтова? У чому виявився цей вплив?

4. Назвіть провідні теми та мотиви лірики Лермонтова. Творам

яких іще відомих вам поетів вони властиві?

5. Які теми та мотиви звучать у розглянутих на уроці віршах?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Порівняти український переклад «На дорогу йду я в само-

тині…», виконаний М. Т. Рильським, і вірш Рильського «Не забуду

вечора хрусткого…», написаний за мотивами поезії Лермонтова

(текст подано в електронному додатку). Записати, що об’єднує обидва

твори. Поміркувати, чому український поет використав саме та-

кий епіграф.

Дочитати роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (13.11.2017)
Переглядів: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: