hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 32 ТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ

УРОК № 32

ТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ

Мета: проаналізувати з учнями образну систему роману «Євгеній Онєгін», сха-

рактеризувати образи Онєгіна, Ленського, Тетяни Ларіної, виявити автор-

ське ставлення до них; розвивати аналітичне та критичне мислення, усне

мовлення, вміння формулювати та обґрунтовувати власну думку, вміння

працювати в групі та в парі; виховувати високі моральні якості — гідність,

вірність, благородство.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образи ге-

роїв роману «Євгеній Онєгін», розкривати мотиви вчинків героїв, форму-

лювати проблеми, пов’язані з образами героїв; ключові — спілкування

державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, по-

чуття, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, викорис-

товуючи різні види читання (вибіркове, пошукове)), інформаційно-цифрова

компетентність (уміння діяти за алгоритмом, складати план тексту).

Обладнання: повний текст роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

У центрі роману О. С. Пушкіна — фігура «молодого гуль-

віси», в якому рано «почуття пригасли». Його ім’ям названо твір.

Чим увагу поета привернув такий тип розчарованого героя? Які

проблеми

розкрив поет за допомогою цього образу? Яку роль у ро-

мані відіграють інші персонажі — Володимир Ленський, Тетяна

та Ольга Ларіни? На ці та інші питання відповімо на уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. Яке враження у вас склалося про Євгенія Онєгіна на початку

читання твору? Чи змінив його фінал роману?

2. На ваш погляд, Онєгін — це позитивний чи негативний ге-

рой? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Що вплинуло на формування характеру Онєгіна? Як зале-

жать учинки головного героя від рис його характеру? Як

на його вчинки впливають зовнішні обставини?

4. На перший погляд Онєгін може здатися людиною нецікавою,

з поверхневим вихованням і порожньою душею, звичайним

світським франтом. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою?

5. Чому героя, якому ще немає й тридцяти, уже все розчару-

вало, чому він відчув духовну кризу?

6. Як ви гадаєте, чи зможе Онєгін коли-небудь подолати кризу?

Обґрунтуйте свою відповідь.

7. Традиційно літературознавці відносять Онєгіна до типу «зайвої

людини». Запишіть визначення поняття «зайва людина».

Поміркуйте, чому Онєгіна вважають представником цього лі-

тературного типу.

«Зайва людина» — це герой, який належить до вищого, привілейованого стану

(дворянства), людина розумна, обдарована, чутлива, але нездатна реалізувати себе,

і це спричиняє її страждання.

8. Як ви вважаєте, чим і чому тип «зайвої людини» зацікавив

Пушкіна?

9. Схарактеризуйте образ Володимира Ленського.

10. Чому дослідники називають Ленського романтиком?

Пояснення вчителя. На романтизм Ленського вказує багато дета-

лей. По-перше, слова про те, що на нього вплинули корифеї німець-

кого романтизму Ф. Шиллер і Й. В. Ґете, а також філософ-ідеаліст

І. Кант: «Під небом Шиллера і Ґете / Він їхнім полум’ям зайнявсь

/ І дзвону лірному віддавсь»; «поклонник Канта». По-друге, вірші

Ленського присвячені улюбленим темам романтиків: темі нещас-

ливого кохання («співав про муки і печаль»), далеких від цивілі-

зації країв, світу природи («про дальні пущі та лани»), раннього

згасання почуттів («співав, що в’яне серця цвіт»).)

11. Із якими почуттями Пушкін говорить про Ленського?

12. Чому Євгеній і Володимир потоваришували?

13. Яка роль Ленського в долі та розкритті характеру Онєгіна?

14. Як, на ваш погляд, Онєгіна характеризує те, що він не від-

мовився від дуелі з Ленським?

;; Перевірка домашнього завдання

Учні, що виконували I і II варіанти домашнього завдання, презентують

складені вдома плани характеристики Євгенія Онєгіна та порівняльної

характеристики Онєгіна й Ленського. Учитель корегує плани.

;; Виконання завдання (робота в групах)

Складіть письмову характеристику героя (героїв) твору

за планом, враховуючи результати обговорення на уроці. 1 група

характеризує Євгенія Онєгіна, 2 група складає порівняльну харак-

теристику Онєгіна і Ленського.

Учні презентують результати роботи.

;; Бесіда

1. Чим вас привабив образ Тетяни Ларіної?

2. Як до героїні ставиться автор?

3. Як змінюються зовнішній вигляд і внутрішній світ Тетяни

від початку до кінця роману? Яку роль у розкритті її образу

відіграє Ольга Ларіна?

4. За нормами поведінки початку XIX ст. для дівчини було не-

припустимим розпочати листування з незнайомою людиною

і першою зізнатися в коханні. Як характеризує Тетяну Ла-

ріну те, що вона написала листа до Онєгіна?

5. Якою була реакція Тетяни на «строгу» промову Євгенія, який

щойно отримав її листа? Як ви гадаєте, що в цю мить від-

чувала героїня?

6. Подумайте, з якою метою Пушкін увів у роман сон Тетяни.

7. Чому Онєгін, з його холодним серцем і розумом, закохався

в Тетяну, коли зустрів її в Петербурзі?

8. Як ви гадаєте, чи був би Онєгін щасливим, якби відповів

на почуття юної Тетяни? А сама Тетяна?

9. Ф. М. Достоєвський стверджував: «Імовірно, Пушкін зробив би

краще, якби назвав свою поему іменем Тетяни, а не Онєгіна,

бо вона, безперечно, є головною героїнею твору». Чи згодні

ви з думкою письменника? Чому?

;; Перевірка домашнього завдання

Учні, що виконували ІІІ варіант домашнього завдання, презентують складений

удома план характеристики Тетяни Ларіної. Учитель корегує плани.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Складіть письмову характеристику героїні роману за планом.

Двоє учнів презентують результати роботи, клас доповнює їхню відповідь.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Проблемні питання

1. Які проблеми розкрив Пушкін за допомогою образу Євгенія

Онєгіна? Чому він провів свого героя через розчарування і ви-

пробування коханням?

2. Які відмінності є в характерах Євгенія Онєгіна, Володимира

Ленського і Тетяни Ларіної?

3. Що об’єднує героїв роману?

Пояснення вчителя. Головні герої роману мають різний життєвий

досвід, погляди, ідеали, вони різні за віком. Проте їх зближує не-

схожість із людьми свого кола, напружене внутрішнє життя, неза-

доволення власним існуванням і, нарешті, трагічна доля.

4. У чому причина особистих трагедій героїв? Дослідники вва-

жають, що Пушкін засуджує своїх улюблених героїв за те,

що у вирішальні миті вони відступають під тиском забобо-

нів, правил і норм світу. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

5. Поміркуйте, чому автор наділив своїх героїв трагічними до-

лями. (Із трагічними долями головних героїв пов’язане ви-

рішення центрального питання твору — про можливість

духовної та моральної свободи в сучасному суспільстві.)

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання за варіантами. Визначити та записати теми ліричних

відступів у главах роману. І варіант — перша та друга глави, ІІ варі-

ант — третя і четверта, ІІІ варіант — п’ята і шоста, ІV варіант — сьома

і восьма.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 31 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: