hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 27 ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

УРОК № 27

ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ

Мета: повторити з учнями відомості про основні етапи життєвого і творчого

шляху О. С. Пушкіна, його зв’язки з Україною, визначити провідні теми

та мотиви лірики поета, обговорити значення творчості Пушкіна для ро-

сійської та світової літератури; розвивати навички роботи в групах, уміння

готувати повідомлення, виступати перед аудиторією; прищеплювати інтерес

до особистості та творчості О. С. Пушкіна, естетичний смак.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи

життя і творчості Пушкіна, його внесок у духовну скарбницю російської

та світової літератури, визначати провідні теми й мотиви ліричних творів

поета; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, ви-

користовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), матема-

тична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми

в іншу (складати таблицю)), основні компетентності у природничих науках

і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлю-

вати результати досліджень), ініціативність і підприємливість (уміння пре-

зентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні

мовні засоби).

Обладнання: підручник, матеріали для презентації учнівських повідомлень, картки з віршем

О. Пушкіна «19 жовтня 1825 року» (одна на парту).

Тип уроку: комбінований урок (узагальнення вивченого матеріалу, вивчення нового

матеріалу).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами перевірки контрольних творів.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Що вам відомо про життя О. С. Пушкіна?

2. Які твори поета ви вивчали в школі або читали самостійно?

3. Який твір поета ваш улюблений? Чим він вам подобається?

;; Слово вчителя

Класик російської літератури другої половини ХІХ століття

Федір Достоєвський сказав про Пушкіна: «Скарби мистецтва та ху-

дожнього прозріння залишені нашим великим поетом, ніби вка-

зівка для майбутніх художників… Не було б Пушкіна, не було б

і інших талантів, які прийшли за ним». Чому Достоєвський вважав

творчість поета настільки важливою для розвитку мистецтва слова?

Роль і значення Олександра Пушкіна в російській та світовій лі-

тературі ми з’ясуємо на цьому уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Робота з підручником

Опрацювання біографічної статті підручника про О. С. Пушкіна. Учні

читають статтю та заповнюють таблицю.

ПЕРІОДИ ЖИТТЄВОГО Й ТВОРЧОГО ШЛЯХУ О. С. ПУШКІНА

Періоди життя Основні події Найвідоміші твори

1. Навчання в Ліцеї (1811—1817)

2. Петербурзький період (1817—1820)

3. Південне заслання (1820—1824)

4. Північне заслання (1824—1826)

5. Московський період (1826—1830)

6. Болдинська осінь (1830)

7. Життя та творчість 1830-х років

(1831—1837)

;; Повідомлення учнів

Першою виступає група краєзнавців, яка готувала повідомлення

«О. С. Пушкін і Україна». Клас складає тези доповіді. Другою виступає група

біографів, яка готувала повідомлення «Цікаві факти про О. С. Пушкіна»,

третьою — група літературознавців із повідомленням «Значення

творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури».

(Зразки всіх доповідей подано в електронному додатку.)

;; Слово вчителя

ПЛАН

1. Риси класицизму, романтизму та реалізму в творчості О. Пушкіна.

2. Провідні теми і мотиви його поезії:

а) тема свободи;

б) громадянсько-патріотична тема;

в) тема призначення поета і поезії;

г) тема дружби;

д) вірші про кохання;

е) філософська лірика.

Під час розповіді вчителя учні записують провідні теми та мотиви

творчості О. С. Пушкіна.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Бесіда

1. Що нового ви довідалися про поета сьогодні на уроці? Який

факт із життя Пушкіна вас здивував? Чому?

2. Як доля поета пов’язана з Україною? Які українські міста

відвідував митець?

3. Хто з українських класиків перекладав твори Пушкіна?

4. У чому полягає значення Пушкіна для російської та світової

літератури?

5. Що називають темою та мотивом? Які провідні теми та мо-

тиви виокремлюють у ліричних творах Пушкіна?

;; Виконання завдання

Пригадайте вивчений у 7-му класі вірш О. Пушкіна «19 жов-

тня 1825 року». До якої тематичної групи його можна віднести?

Які мотиви є в ньому провідними?

(Текст вірша в українському перекладі С. Крижанівського

подано в електронному додатку.)

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання віршів О. С. Пушкіна

«До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…»

(за бажанням — напам’ять).

Індивідуальне завдання. Підготувати стислі повідомлення про

адресатів віршів А. П. Керн та А. О. Оленіну.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 34 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: