hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 23 (Варіант І) ТЕМА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»

УРОК № 23 (Варіант І)

ТЕМА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ

ЄВРОПИ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ У ТВОРІ

Мета: ознайомити учнів з історією створення поеми Дж. Байрона «Паломництво

Чайльд Гарольда», сюжетом твору, проаналізувати ідейний зміст першої

пісні, з’ясувати, які історичні події відображено у творі, виявити проблеми,

що турбували Байрона та його сучасників; розвивати навички аналізу ідей-

ного змісту твору, критичне мислення, вміння узагальнювати, працювати

в парі; прищеплювати інтерес до історії, творчості Байрона, неприйняття

насильства, війн.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати текст першої

пісні поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда», відзначати іс-

торичні реалії, відображені у творі, розкривати його тематику та пробле-

матику; ключові — основні компетентності у природничих науках і тех-

нологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати

результати досліджень), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати,

використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична

компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформа-

цію; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати

таблицю)).

Обладнання: підручник, текст першої пісні поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд

Гарольда» в перекладі П. Куліша, портрет П. Куліша (див. електронний до-

даток), політична карта Європи ХІХ століття.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Герой поеми Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд

Гарольда» найяскравіше втілив риси байронічного типу, а його ім’я

стало загальною назвою. Тривалий час Чайльд Гарольдами нази-

вали людей, перейнятих песимізмом і похмурим протестом проти

буденності. Іноді ім’я героя використовували з іронією — відносно

людей, які вважають себе видатними, але самотніми, неоціненими,

не визнаними суспільством.

Сьогодні ми розпочнемо невеликий цикл уроків, присвячених

вивченню знаменитого твору, з’ясуємо, які реалії життя особис-

тості та суспільства початку ХІХ ст. Байрон відобразив у поемі.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Повідомлення учнів

Учні, які виконували індивідуальні завдання, презентують повідомлення про

історію створення та сюжет поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд

Гарольда», а також про переклад поеми П. Кулішем. Клас складає тези

виступів. (Зразки повідомлень подано в електронному додатку.)

;; Бесіда

1. Яке враження справила на вас прочитана вдома перша пісня

поеми Дж. Байрона?

2. Чим починається твір?

3. Виразно прочитайте першу строфу твору. Як ви вважаєте,

чому Байрон розпочинає поему зверненням до музи?

4. Де розпочинається дія твору?

5. Скільки тривало плавання героя, доки він дістався Цінтри?

У якій країні розташоване це місто? Під час відповіді ко-

ристуйтеся складеним удома лексичним коментарем до по-

еми. (Цінтра, або Сінтра — місто неподалік португальської

столиці Лісабона.)

6. Виразно прочитайте строфу XV. Який настрій переважає

на початку строфи? Як він змінюється?

7. Як ви можете пояснити гнівні інтонації наприкінці строфи?

Кого і чому поет називає «Ґальською сараною», як ви гадаєте?

Пояснення вчителя. Ґальською сараною Байрон назвав французів.

Зміст строфи натякає на Піренейські війни — збройні конфлікти

на Піренейському півострові в ході наполеонівських воєн початку

XIX століття, під час яких Наполеонівській імперії протистояв

союз Іспанії, Португалії й Англії. 1807 року Наполеон висунув

Португалії ультиматум, у якому вимагав негайно закрити порти

для англійців і вступити у війну на боці Франції. Португальці

не відповідали на нього, всіляко тягнули час. Тоді Наполеон та-

ємно домовився з Іспанією про розділення Португалії. Під загро-

зою вторгнення Наполеона правитель країни регент Жуан VI пе-

реніс столицю в Ріо-де-Жанейро й утік з усім двором до Бразилії

під охороною англійського флоту. Незабаром французи вторглися

в Португалію через територію Іспанії. Вони зібрали 100 мільйонів

франків контрибуції та розпустили половину португальської армії.

За цим першим вторгненням відбулися ще два.

8. Про які політичні події та відносини між європейськими кра-

їнами читач дізнається з наступної строфи?

Пояснення вчителя. У серпні 1808 року англійський уряд напра-

вив до Португалії свої війська та флот. Цим Англія не стільки під-

тримувала та захищала Португалію, скільки намагалася зміцнити

свої стратегічні позиції на континенті.

9. Як ви розумієте зміст строф XXIV—XXVІ?

Пояснення вчителя. У строфах ідеться про так звану Сінтрську

конвенцію. Історія її появи така. Після захоплення Португалії

французами на чолі з генералом Жуно на допомогу португаль-

цям прийшли британські війська. У серпні 1808 року французи

програли англійцям бій під Вімейро. Вороги підписали угоду про

евакуацію французької армії з Португалії, відому як Сінтрська

конвенція. Відповідно до конвенції британські транспортні судна

своїм коштом вивезли до французьких портів армію Жуно з усією

зброєю та трофеями, а французькі солдати та офіцери не визнава-

лися військовополоненими і були вільні продовжувати військову

службу. Після відходу французів Лісабон зайняли англійські

війська. Конвенція викликала обурення в англійському суспіль-

стві. Тому в поемі Байрон показує її в образі чортеняти «в короні

блазня-дурня».

10. Коли у творі вперше згадується Іспанія? Із якими почуттями

автор описує цю країну, її природу?

11. Які події з історії Іспанії згадує Байрон? Під час відповіді

користуйтеся складеним удома коментарем. (Поет згадує

запекле протистояння іспанців і португальців арабам, які

вторглися на Піренейський півострів 711 року. Боротьба

тривала понад сім століть і увійшла в історію під назвою

«Реконкіста».)

12. Чому Байрон закликає іспанців прокинутися (строфа XXXVII)?

Пояснення вчителя. Поет закликає до спротиву французам, які за-

хопили Іспанію під час наполеонівських воєн. У строфі XLI Байрон

згадує Телаверську битву 1809 року, під час якої об’єднана англійсько-

португальсько-іспанська армія завдала французам поразки

ціною величезних втрат. У строфі XLIІІ — бій під Альбуеро, коли

англо-іспанські війська знову завдали поразки армії Наполеона.

13. Виразно прочитайте строфи XLI та XLIІ. Яке ставлення

до війни

висловлює в них автор?

14. Що Байрон говорить про народний спротив іспанців фран-

цузам? Із якими почуттями розповідає про роль у цьому

спротиві жінок? У відповіді використовуйте цитати з тексту

твору.

15. Які іспанські міста відвідав Гарольд?

16. Яку національну іспанську традицію Байрон описав у першій

пісні?

17. Яке ставлення до кориди передано у творі? За допомогою

яких художніх засобів відтворено жорстоке видовище?

18. Чим закінчується перша пісня?

19. Зробіть висновок: яку тему (або теми) розкрив Байрон у пер-

шій пісні? Яких проблем торкнувся?

20. Які з проблем, піднятих Байроном, є актуальними й донині?

21. Яке ставлення до подій на Піренейському півострові висловив

Байрон у творі? Як ви вважаєте, хто з сучасників поета по-

діляв його настрій і ставлення?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Слово вчителя

Аналіз першої пісні поеми Дж. Байрона показав, що цен-

тральне місце в ній посідає зображення подій на Піренейському

півострові за часів наполеонівських воєн, зокрема визвольна бо-

ротьба іспанського народу. У цій частині твору висловлено гнівне

засудження війни та насильства. Зображення Португалії та Іспанії

побудовано на романтичному контрасті: картинам природи, давніх

народних традицій протиставлені реалії жорстокої війни, життя

в умовах іноземної окупації.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Узагальніть зроблені на уроці спостереження за допомогою

таблиці.

ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ПЕРШОЇ ПІСНІ ПОЕМИ «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»

Особливості поеми Висновки

1. Теми та проблеми, розкриті у творі

2. Історичні події, відображені у творі

3. Погляди на гострі політичні питання та події, передані у творі

Двоє учнів презентують результати роботи, клас доповнює їхню відповідь.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Скласти план характеристики Чайльд Гарольда. Дібрати ци-

тати до характеристики героя.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 43 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: