hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок № 8 Географічні назви в історичній науці

Урок № 8

Географічні назви в історичній науці

Мета: навчити правильно застосовувати поняття «топоніміка», «топонім», розповідати про походження українських топонімів; знаходити на історичній карті задані топоніми, використовувати здобуті знання у практичній діяльності; викликати інтерес до дослідження історичного минулого України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал.

Основні поняття: топоніми, топоніміка.

Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «топоніміка», «топонім»; розповідати про те, як історики довідуються про назви населених пунктів; працювати з історичною картою; коментувати текст підручника під час читання і складати запитання до нього.

Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід, свою землю —
і ти побачиш свій шлях у життя.

Г. Сковорода

I.   Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Варіант І

Вправа «Разок намиста»

Запропонувати учням назвати слова та словосполучення за темою.

Наприклад. Тема «Робота археолога»: археологічна розвідка — пробний розкоп — великий розкоп — розбивка місцевості — фотографування та замальовування знахідок — дослідження пам’яток.

Запитання

1.   Хто відкрив залишки трипільської культури?

2.   Де і коли відбулася ця подія?

3.   Із якою метою створюють музеї?

Презентація творчих робіт

Учні за бажанням представляють написані вдома творчі роботи. Решту робіт зібрати наприкінці уроку для перевірки.

Варіант ІІ

Історичний диктант

Зачитувати речення, роблячи паузу у тому місці, де учні мають вписати пропущені слово чи словосполучення. Задля економії часу можливий варіант, коли учні записують до зошитів лише пропущені слова.

1.   До речових джерел належать … (знаряддя праці, посуд, зброя, монети, архітектурні пам’ятки).

2.   Наука, що вивчає минуле за речовими джерелами, називається … (археологія).

3.   Роботі археологічної експедиції передує вивчення її учасниками … (спеціальної літератури з історії, географії, зоології, ботаніки, а також різноманітних карт тієї чи іншої місцевості).

4.   Археологічним розкопкам передує … (археологічна розвідка), метою якої є обстеження місця майбутньої роботи.

5.   Для того щоб розкопки були більш успішними, археологи розбивають розкопувану ділянку на невеликі ділянки, які мають назву … (квадрати).

6.   Зібрані під час археологічних розкопок знахідки дослідники після вивчення відправляють до … (музеїв), щоб із ними могли ознайомитися усі бажаючі.

7.   Установа, у якій зберігають і вивчають різноманітні пам’ятки минулих часів, — це … (музей).

8.   Наприкінці ХІХ ст. археолог … (В. Хвойка) відкрив трипільську культуру.

9.   Трипільці, які жили приблизно 5—6 тис. років тому на українських землях, залишили після себе такі археологічні пам’ятки, як … (горщики та моделі жител із глини).

10.   Територія, на якій розташовується комплекс пам’яток історії та культури, яка охороняється державою, має назву … (історичний заповідник).

III.  Актуалізація опорних знань

Завдання

Поясніть походження назви столиці України — міста Києва.

IV.   Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

Прочитайте епіграф до уроку, записаний на дошці. Як ви розумієте слова українського мислителя Григорія Сковороди?

Слово вчителя

Тема нашого уроку «Географічні назви в історичній науці». Сьогодні ми дослідимо історію походження географічних назв України.

V.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Історична топоніміка.

2.   Історія виникнення географічних назв.

3.   Походження назв вулиць.

1.   Історична топоніміка

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Словник

Топоніми — географічні назви.

Топоніміка — наука, яка досліджує географічні назви.

Розповідь учителя

Топоніміку називають «мовою землі». Їй довірили зберігати пам’ять про себе минулі епохи, зниклі народи і культури.

Будь-яка географічна назва має своє значення. Розгадати деякі назви зовсім не складно. Так, місто Львів заснував у ХІІІ ст. князь Данило Галицький і назвав ім’ям свого сина Льва.

Робота в парах

Методична порада. Учні об’єднуються у пари. Кожна пара отримує картку із назвами населених пунктів України. Завдання учнів — пояснити походження назв міст, сіл і селищ України.

Картка 1

Балки (має в основі слово «балка», яке в українській мові має значення «степовий яр», «долина». Село Балки лежить у глибокому яру)

Вишеньки (назва походить від слова «вишні»)

 

Картка 2

Береги (назва походить від слова «берег» — «ділянка землі біля води»)

Гарбузи (назва походить від слова «гарбуз»)

 

Картка 3

Гірник (у селищі проживає багато гірників, що працюють на шахті)

Барвінкове (неподалік садиб перших поселенців була балка, в якій росло багато барвінку)

 

Картка 4

Грушки (назва походить від слова «груша»)

Дігтярі (мешканці селища виробляли дьоготь)

 

Картка 5

Жабка (назва походить від слова «жаба»)

Шевченко (селище назване на честь поета Т. Шевченка)

 

Картка 6

Дворіччя (біля селища дві річки Бахмутка і Мокра Плотва зливаються в одну)

Буки (на території села колись росли букові ліси)

 

Картка 7

Диканька (колись замість селища тут був маленький хутірець серед дикого лісу з вікових дубів)

Лебедин (назва походить від озера Лебедине, назване так тому, що на ньому водилося багато лебедів)

 

Картка 8

Землянки (колись у селищі замість хат були землянки)

Виноградів (жителі міста спрадавна займалися вирощування винограду)

 

Картка 9

Гуляйполе (слово «гуляйполе» означає «вільне, не засіяне ніким і не оброблюване поле», «роздолля»)

Пшеничне (назва походить від слова «пшениця»)

 

Картка 10

Кропивне (назва села походить від великої кількості кропиви, що росте у селі й зараз)

Лосинівка (колись на місці села були степи з болотами, у заростях яких водилося чимало лосів)

 

Картка 11

Івано-Франківськ (місто назване на честь письменника Івана Франка)

Млинів (місто стоїть на річці Ікві, на якій колись було чимало водяних млинів)

 

Розповідь учителя

Однак багато топонімів розгадати не так легко. Що, наприклад, означають назви Карпати, Прип’ять, Чернігів, Харків чи Азовське море? Щоб відповісти на ці запитання, вчені-топонімісти проводять багаторічні кропіткі дослідження, звертаючись до здобутків історії, мови, географії, археології та інших наук. Але деякі топоніми України, які дійшли до нас із глибини віків, і досі не вдалося розшифрувати. Невідомим, наприклад, залишається походження назв міст Фастів, Тульчин, озера Світязь тощо.

2.   Історія виникнення географічних назв

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і виконайте завдання.

Дидактична гра «Хто більше?»

Умови гри. Учні об’єднуються у малі групи, кожний учасник якої має усно скласти до прочитаного тексту запитання. Перемагає та група, яка складе найбільше запитань.

3.   Походження назв вулиць

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Метод «Мікрофон»

Поміркуйте, яким чином виникають назви тих чи інших вулиць.

Розповідь учителя

Назви вулиць формувалися поступово, деякі з них неодноразово змінювали своє найменування.

У давнину назви вулиць давали залежно від виду діяльності її жителів. Так, наприклад, виникли вулиці Гончарна та Кожум’яцька.

Окрім того чимало назв вулиць завдячують своєю появою народам, які на ній проживали. Завдяки цим назвам історики можуть з’ясувати, які народи колись мешкали на території того чи іншого українського міста. Так, в Одесі і досі існують вулиці Єврейська, Болгарська, Польська та Грецька.

На території України у різні часи проживали видатні педагоги, письменники, науковці, композитори, художники та державні діячі. Вдячні нащадки вирішили увіковічити їхню пам’ять у назвах вулиць. Так, у Києві є вулиця Володимирська, названа на честь князя-хрестителя Київської Русі Володимира Великого. Місто Сімферополь пишається тим, що деякий час у ньому жив всесвітньо відомий учений Володимир Вернадський. Тож закономірно, що у Сімферополі є вулиця Вернадського. У Львові розташовується вулиця, що названа іменем політичного діяча Степана Бандери. У Феодосії існує провулок Айвазовського, адже саме у цьому місті мешкав художник Іван Айвазовський, який уславився своїми морськими пейзажами.

Метод «Три речення»

Передайте трьома реченнями зміст розповіді учителя. (Виступає по одному учню від кожного ряду.)

VІ.   Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Варіант І

Бесіда

1.   Поясніть зміст поняття «топонім».

2.   Що вивчає історична топоніміка?

3.   Поясніть на прикладах, яку інформацію можуть отримати історики, дослідивши назви міст, сіл та вулиць.

Варіант ІІ

Творче завдання

Учні об’єднуються у групи по чотири особи. Потрібно за допомогою художніх засобів (малюнок, графіка) на аркуші формату А4 відобразити ключові моменти теми, що вивчалася. Групи по черзі біля дошки презентують виконані роботи. У презентації беруть участь усі члени групи, які працювали над малюнком.

VІІ. Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

  • топоніми — географічні назви;
  • топоніміка — наука, яка досліджує географічні назви;
  • в основу назв поселень покладено назви рослин, тварин, річок та професій, а також найменування племен і народів, що колись жили на наших землях;
  • на виникнення назв вулиць вплинули її розташування, заняття її жителів, зв’язки з історичною подією та особою.

VІІІ.   Домашнє завдання

1.   Підручник.

2.   Творчі завдання

1)  Складіть дерево своєї родини «Дерево роду…».

2)  Принесіть на урок фотографії із сімейного фотоальбому.

3.   Пошукове завдання. Використовуючи додаткову літературу, знайдіть пояснення назв топонімів, про які йдеться у віршах.

Література: Коваль А. П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2012. — 304 с.

1)     Матір Полтаво! В святому синівському праві,
Іменем пращурів, що поклонялись труду,
В шані високій вінець благородного лавра
Я тобі трепетно біля підніжжя кладу!

                                                       Б. Олійник

2)     Ой зійшла зоря вечіровая,
Над Почаївом стала:
Виступило турецьке військо,
Та як чорная хмара.

                         Народна пісня

3)     Помандрував козаченько
З Лубен до Прилуки.
Ой плакала дівчинонька,
Здіймаючи руки.

                    Народна пісня

4)     Пливе щука з Кременчука,
Пливе собі стиха,
Хто не знає закохання,
Той не знає лиха.

                      Народна пісня

5)     Козацька тверджа, давній Чигирине,
Уламок слави серед цих полів.

                                      Л. Костенко

6)     А вуса, вуса! — дві змії
Висять до самої землі;
Гадюки-вуса, кобеняк, —
Козак напевно з Кобеляк.

                              О. Олесь

7)     Поклав на коня золоту узду,
Золоту узду, срібне сідельце,
Та й сів на нього, і поїхав ним,
Ой горі містом, горі Галичем.

                                     Колядка

 

Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (29.08.2014)
Переглядів: 4791 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: