Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок № 23 Книги і мініатюри. «Остромирове Євангеліє» та «Апостол» Івана Федорова

Урок № 23

Книги і мініатюри. «Остромирове Євангеліє»
та «Апостол» Івана Федорова

Мета: пояснити зміст понять «Євангеліє», «мініатюра», «ініціал», з’ясувати історію створення «Остромирового Євангелія» та познайомитися з його мініатюрами, розповісти про початок книгодрукування в Україні, розвинути уміння аналізувати діяльність історичних постатей, аргументовано висловлювати власну точку зору, розвивати творчі здібності учнів; виховувати бережливе ставлення до книг.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, ілюстрації.

Основні поняття: Євангеліє, мініатюра, ініціал.

Персоналії: диякон Григорій, Іван Федоров.

Дати: 1056—1057 рр. — написання «Остромирового Євангелія», 1574 р. — вихід друком у Львові «Апостола» та «Букваря» Івана Федорова.

Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «Євангеліє», «мініатюра», «ініціал»; установлювати хронологічну послідовність написання «Остромирового Євангелія» та видання «Апостола», показувати на карті міста, де були створені зазначені пам’ятки, називати, розпізнавати та описувати пам’ятки на основі вивченого матеріалу.

Книги — кораблі думки, що мандрують по хвилям часу і обережно несуть
свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.

Ф. Бекон

І.   Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Вправа «Кмітливий олівець»

Впишіть пропущені літери та поясніть зміст понять, які ви вивчили з попередньої теми.

І С Т _ _ _ _ Н А  П А М’ _ _ _ А, Ф Р _ _ К А, Х _ _ М, М _ _ _ Ї К А, І К _ _ А.

Відповідь: історична пам’ятка, фреска, храм, мозаїка, ікона.

Звіт про віртуальну екскурсію

Учні, які віртуально відвідували Софійський собор та Києво-Печерську лавру, звітують про екскурсію, використовуючи записи у «Щоденнику екскурсій».

Презентація творчих робіт

Учні за бажанням зачитують написані вдома твори-роздуми. Решту робіт зібрати для перевірки.

III.  Актуалізація опорних знань

Бесіда

1.   Пригадайте, який князь Київської Русі мав найбільшу бібліотеку.

2.   Які давні книги княжих часів вам відомі?

IV.   Мотивація навчальної діяльності

Загадка

Бачить — не бачить,
Чути — не чує.
Мовчки говорить,
Дуже мудрує.

                 (Книга)

Слово вчителя

Отже, темою уроку є «Книги і мініатюри». Під час вивчення цієї теми ми дізнаємося, чому деякі книги належать до історичних пам’яток, які потребують особливого захисту та збереження, з’ясуємо, що означає слово «мініатюра», хто став першим друкарем в Україні. Окрім того під час творчого практикуму ми спробуємо намалювати ініціал у тому вигляді, яким його писали стародавні книжники.

V.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Книги і мініатюри.

2.   «Остромирове Євангеліє».

3.   «Апостол» Івана Федорова.

1.   Книги і мініатюри

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Бесіда

Пригадайте, які матеріали для письма вам відомі.

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і випишіть у словники визначення поняття «мініатюра».

Словник

Мініатюра — невеликий за обсягом живописний твір у рукописах і книгах.

Бесіда

1)  Який вигляд мали книги за княжих часів?

2)  Чому в давні часи книги були лише в бібліотеках заможних господарів?

Робота з репродукціями книжкових мініатюр

Розгляньте репродукції мініатюр із Радзивіллівського літопису: «Помста княгині Ольги», «Похід князя Святослава», «Хрещення князя Володимира Великого», «Заснування першої бібліотеки в Києві». Які події вітчизняної історії зображені на мініатюрах?

Додатковий матеріал[*]

Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

Український майстер мікромініатюри Микола Сядристий
про створення мініатюрного «Кобзаря» Т. Шевченка

Ще в давні часи були відомі книги-велетні і книги-ліліпути. Вони зберігаються в музеях багатьох країн.

Спробував і я свої сили в «друкованій» справі. При цьому не застосовував ніяких новітніх засобів сучасної техніки, крім мікроскопа. Зупинився на «Кобзареві» Тараса Шевченка.

Чотири місяці наполегливої щоденної праці вечорами — і книга готова. Площа її обкладинки — 0,6 квадратного міліметра. На торці сірника можна розмістити сім таких «Кобзарів», а в маковому зерні — три. Книгу легко протягнути крізь вушко голки або заховати у віях.

Товщина літер у середньому 0,0035 міліметра. Звичайною павутиною легко закрити рядок. У книзі — 12 сторінок, на кожній — 8 віршованих рядків. Дві сторінки — з ілюстраціями: портрет Т. Шевченка та копія малюнка «Батькова хата». На першій сторінці розміщено уривок із передмови Івана Франка до одного з видань «Кобзаря». Після передмови йде вступ до «Причинної» — «Реве та стогне Днiпр широкий». Далі — повний текст віршів «Садок вишневий коло хати», «Зaпoвiт» тощо.

Сторінка книги вдвічі тонша за цигарковий папір. Книжка зшита звичайною павутинкою, оскільки всі інші матеріали (нитки, волосся тощо) для цього занадто грубі. Обкладинка виготовлена з пелюстки безсмертника золотисто-жовтого кольору і прикрашена з обох боків золотими смужками.

Сторінки «Кобзаря» можна перегортати лише кінчиком загостреного волоса, а читати його можна лише під мікроскопом.

(http://ukr.sovfarfor.com/kulturna-spadwina/53-najmensha-u-svt-kniga.html)

1)  Що нового ви дізналися про мініатюрні книги?

2)  Чи бачили ви коли-небудь мініатюрні книги? Які саме? Де?

2.   «Остромирове Євангеліє»

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Робота із джерелом

Прочитайте уривок з «Остромирового Євангелія» і дайте відповіді на запитання.

Із післямови до «Остромирового Євангелія»

Слава тобі, Господи Царю Небесний, що сподобив мене написати Євангеліє се. Писати почав у рік 1056, а завершив у рік 1057. Написав же Євангеліє се рабу Божому, нареченому при хрещенні Йосип, а мирське ім’я — Остромир, своякові Ізяслава князя. Сам же Ізяслав князь правив столом отця свого Ярослава — Києвом. А столом брата свого, Новгородом, доручив правити родичеві своєму — Остромиру.

Най многая літа дарує Бог тому, хто набув Євангеліє се на утішання багатьом душам християнським!

Я, Григорій, диякон, написав Євангеліє се.

(Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. — Том 1. — К.: Дніпро, 2001. — С. 218—219.)

Запитання

1)  Хто і коли написав «Остромирове Євангеліє»?

2)  Чому «Євангеліє» отримало таку назву?

Розповідь учителя[†]

 «Остромирове Євангеліє» — одна з найдавніших пам’яток старослов’янського письменства Київської Русі. Воно було створене у 1056—1057 рр. у Києві священнослужителем Григорієм для новгородського посадника Остромира.

«Остромирове Євангеліє» два давньоруські майстри, імена яких не збереглися, оздобили зображеннями євангелістів Марка, Луки та Іоанна. Окрім того, «Євангеліє» прикрашене численними різнокольоровими заставками (однією великою і 17 малими) та ініціалами (понад 200), які виконані з вражаючою майстерністю.

Ініціал — яскраво орнаментована початкова літера, що за розміром більша від інших і займає два, три і більше рядків тексту. Ініціали «Остромирового Євангелія», яскраво розфарбовані зеленою, червоною, блакитною і білою фарбами та обведені золотом, вражають своєю красою. У них рослинні мотиви переплетені із зображеннями людських облич і тварин.

Сьогодні «Остромирове Євангеліє» зберігається у Російській національній бібліотеці ім. М. Салтикова-Щедріна у Санкт-Петербурзі.

Нещодавно «Остромирове Євангеліє» було включено до реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу». Концепція Програми «Пам’ять світу» полягає у тому, що всесвітня документальна спадщина є загальним надбанням, вона повинна усіляко оберігатися та захищатися в інтересах усіх та повинна бути усім доступною.

Робота з ілюстраціями

Учитель пропонує учням розглянути зображення окремих сторінок «Остромирового Євангелія» і дати відповіді на запитання.

1)  Що зображено на заставках «Остромирового Євангелія»?

2)  Що таке «ініціал»? Яким чином давньоруські майстри зображували ініціали в «Остромировому Євангелії»?

Творчий практикум

Запишіть у словники визначення понять «Євангеліє» та «ініціал». Використовуючи кольорові олівці, зобразіть початкові літери цих понять у стилі «Остромирового Євангелія».

Словник

Євангеліє — християнські твори, у яких розповідається про земне життя засновника християнства Ісуса Христа.

Ініціал — яскраво орнаментована початкова літера, що за розміром більша від інших і займає два, три і більше рядків тексту.

3.   «Апостол» Івана Федорова

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Думка історика

В. Романовський пише: «Ім’я Івана Федорова варте найщирішої пошани — це величний і прекрасний образ людини, що без краю віддана культурній праці».

Розповідь учителя

Перша друкована книжка в Європі побачила світ у 1450 р. в німецькому місті Майнц. До кінця ХV ст. друкарні з’явилися майже в кожній європейській країні. Першими друкарями українських книжок був німець Швайпольт Фіоль та білорус Франциск Скорина. Однак їхні книги були видані за межами України.

Засновником книгодрукування в Україні важається Іван Федоров. Саме заснована ним у 1570-х рр. у Львові друкарня поклала початок постійному українському друкарству.

І. Федоров був безмежно відданий своїй справі. Тривалий час він наполегливо вчився друкарства у Москві, винайшов нові зразки шрифтів. Підступи заздрісників змусили його залишити Москву. Він приїхав в українські землі, де на той час були кращі умови для його роботи.

Оселившись у Львові, І. Федоров організував друкарню і розпочав видання книг. Так, на початку 1574 р. у Львові він завершив друкувати першу книгу в Україні — «Апостол». Того самого року у друкарні побачив світ перший східнослов’янський «Буквар».

Бесіда

1)  Якого історичного діяча вважають засновником книгодрукування в Україні?

2)  Які книги побачили світ у львівській друкарні І. Федорова?

Робота із джерелом

Прочитайте текст і складіть до нього простий план.

«Апостол» Івана Федорова

«Апостол» вважається найдавнішою точно датованою книжкою, надрукованою в українських землях. Він побачив світ у друкарні Івана Федорова у Львові 1574 р. Друкувалася книга на кошти самого І. Федорова та зібрані ним серед львівських міщан.

«Апостол» надруковано на папері. Книга складається із 278 аркушів і відзначається гарним художнім оформленням. Серед її прикрас гравюри, заставки, кінцівки та ініціали.

Книгу було надруковано фарбами двох кольорів — чорного і червоного. Червоний колір застосовується І. Федоровим із суто функціональною метою — для полегшення користування книжкою.

Наклад видання «Апостола» був значним і становив понад 1 тис. примірників. До сьогодні збереглося понад 100 примірників книги.

Примірники «Апостола» є практично в усіх найбільших бібліотеках України — у Києві, Львові, Харкові, а також за кордоном.

Робота з ілюстраціями

Учитель пропонує учням розглянути зображення окремих сторінок «Апостола» І. Федорова, виданого у Львові 1574 р., і порівняти його художнє оформлення з «Остромировим Євангелієм».

VІ.   Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Варіант І

Завдання

Розшифруйте слово, розташувавши букви у правильному порядку, і поясніть зміст утворених понять.

1.   ЄІЛЕГНАВЄ

2.   ЦІАЛІНІ

3.   НІАМІРАТЮ

Відповідь: Євангеліє, ініціал, мініатюра.

Хронологічна задача

Накресліть лінію часу та позначте рік завершення написання «Остромирового Євангелія» та рік виходу друком «Апостола» Івана Федорова. Скільки років минуло між цими подіями?

Варіант ІІ

Творче завдання

Складіть синквейн із поняттям «мініатюра», «ініціал» (на вибір).

Робота з епіграфом

Поясніть, як ви розумієте слова англійського філософа Френсіса Бекона, взяті за епіграф до уроку.

VІІ. Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

•     до винайдення книгодрукування книги переписували від руки, зазвичай цим займалися ченці у храмах. Оправи оздоблювали коштовним камінням. Тому такі книги були дорогими;

•     мініатюра — невеликий за обсягом живописний твір у рукописах і книгах;

•     ініціал — яскраво орнаментована початкова літера, що за розміром більша від інших і займає два, три і більше рядків тексту;

•     «Остромирове Євангеліє» — одна з найдавніших пам’яток письменства Київської Русі. Воно було створене у 1056—1057 рр. у Києві священнослужителем Григорієм для новгородського посадника Остромира. Книга щедро прикрашена яскравими мініатюрами та ініціалами;

•     засновником книгодрукування в Україні вважається Іван Федоров. У 1574 р. у його львівській друкарні побачили світ «Апостол» та «Буквар».

VІІІ.   Домашнє завдання

1.   Підручник.

2.   Творче завдання. Уявіть, що ви — художник, якому потрібно намалювати мініатюру до одного з пунктів параграфа підручника. Виконайте завдання.

3.   Відвідайте з тематичною екскурсією Музей книги і друкарства України (м. Київ) та запишіть свої враження у «Щоденник екскурсій».

4.   Випереджальне завдання. Опрацюйте матеріал наступного параграфа і випишіть у словники визначення понять «замок», «фортеця», «палац». Об’єднайтеся у чотири групи і, використовуючи матеріал підручника та додаткову літературу, підготуйте розповідь та ілюстрації з тем: «Генуезька фортеця», «Кам’янець-Подільська фортеця», «Бахчисарайський палац», «Маріїнський палац». (Матеріали для учнів наведено в уроці № 24.)


Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (31.12.2013)
Переглядів: 7506 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: