hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок № 21 Про що і про кого розповідає історія рідного краю
Урок № 21
Про що і про кого розповідає історія рідного краю
Мета: пояснити зміст поняття «рідний край», з’ясувати основні події в історії краю, внесок видатних земляків у розвиток краю та країни, навчити використовувати матеріал підручника та додаткової літератури як джерело з вивчення історії краю, аналізувати діяльність істо-ричних постатей, виступати з повідомленням, рецензувати виступ із повідомленням, використо-вуючи пам’ятку; виховувати інтерес до дослідження історичного минулого краю.
Тип уроку: практичне заняття.
Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, ілюстрації.
Основні поняття: рідний край.
Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «рідний край»; знаходити на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей, розповідати про істори-чну подію та історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практи-чної роботи, висловлювати власне ставлення до історичних подій і діячів, зіставляти окремі події з історії родини й рідного краю та України.
Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід, свою землю — 
і ти побачиш свій шлях у життя.
Г. Сковорода
І. Організаційний етап
II. Актуалізація опорних знань
Бесіда
1. Пригадайте, у якому столітті було засновано місто/село, у якому ви живете.
2. Від якого слова походить назва вашого населеного пункту?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Робота з епіграфом
Прочитайте епіграф до уроку, записаний на дошці. Поясніть, як ви розумієте зміст слів, що на-лежать поету і філософу Григорію Сковороді.
IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Герб міста/села.
2. Рідний край за княжих часів.
3. Козацька доба в історії краю.
4. Наш край у період національного відродження.
5. Рідний край у вирі Української революції 1917—1920 рр. та Другої світової війни.
Варіант І
Учитель організовує на уроці роботу учнів із дослідження основних історичних подій та клю-чових постатей краю за відповідними підручниками і посібниками, а також за художньою літера-турою.
Варіант ІІ
1. Герб міста/села
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Словник
Герб — це відмітний знак держави, міста, дворянського роду або окремої особи.
Геральдика — це наука про герби та правила їх складання.
Розповідь учителя 
ПРАВИЛА ГЕРАЛЬДИКИ
1) Головна частина герба:
а) Форма — щит:
норманський (трикутний);
італійський (овальний);
іспанський (квадратний);
французький (прямокутний);
німецький (фігурний);
англійський (прямокутний із видовженими верхніми краями).
б) Кольори — червоний, пурпуровий, блакитний, зелений, чорний.
Блакитний — символізує великодушність, чесність, вірність і бездоганність, або небо.
Червоний — символізує хоробрість, мужність, любов, а також кров, пролиту в бороть-бі.
Зелений — символізує надію, достаток, свободу і радість, або луки, траву.
Чорний — символ обережності, мудрості, постійності у випробуваннях, а також печалі і трауру, смутку.
Пурпуровий — символізує благочестя, помірність, щедрість і верховне панування.
в) Метал — золото, срібло.
г) Хутро — горностаєве, вивіркове.
д) Ділення — розсічений, пересічений, скошений по діагоналі.

Геральдичні фігури:
а) глава щита;
б) край;
в) балка (пояс);
г) стовп;
д) перев’яз;
е) хрест тощо.
На щиті зображають також негеральдичні гербові фігури. Їх умовно можна поділити на три групи:
а) природні (людина, рослини, тварини, птахи, зірки);
б) штучні (лук, меч, шабля, підкова тощо);
в) фантастичні (дракон, пегас, сфінкс, Фенікс тощо).
2) Неголовна частина герба:
а) шолом (над щитом);
б) корона;
в) головні убори католицького духовенства — тіара;
г) мантія і намет — зображення плащів середньовічних рицарів. Мантія — оксамитове по-лотнище з хутром із горностая, що виходить із-під корони. Намет — віньєтка з-під шо-лома (верхня частина — будь-якого кольору, нижня — тільки срібло чи золото);
д) щитоутримувачі — фігурки (природні чи міфічні), що підтримують щит з обох боків;
е) девіз — переважно латинською мовою — розміщувався на стрічці під мантією. Девіз — це короткий вислів, що характеризує певні принципи життя, поведінки володаря герба.
Бесіда
1) Коли було створено герб нашого міста/села?
2) Що зображено на гербі?
3) Яку інформацію про населений пункт можемо «прочитати» на гербі?
4) Чи має герб девіз? Який саме?
2. Рідний край за княжих часів
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота з картою
1) Покажіть на карті територію вашого краю.
2) За допомогою карти визначте, які східнослов’янські племена проживали на території нашо-го краю.
Розповідь учителя
(Розповідь про край за княжих часів.)
Бесіда
1) Які історичні пам’ятки княжих часів збереглися на території краю?
2) Про які історичні події вони можуть розповісти?
3. Козацька доба в історії краю
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Розповідь учителя
(Розповідь про козацьку добу в історії краю.)
Запитання
Які історичні пам’ятки часів козаччини збереглися на території краю? Про які історичні події вони можуть розповісти?
Робота з картою
За допомогою карти визначте, чи входив наш край до території Української козацької держави Війська Запорозького.
4. Наш край у період національного відродження
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Розповідь учителя
(Розповідь про край у період національного відродження.)
Робота з картою
Використовуючи карту, визначте, до складу якої держави входив край у ХІХ ст.
Бесіда
1) Назвіть основні події періоду національного відродження.
2) Чи діяли у вашому краї громади, товариства «Просвіта» та ін.? Чим вони займалися?
3) Назвіть імена видатних земляків ХІХ ст. Що ви про них знаєте?
5. Рідний край у вирі Української революції 1917—1920 рр. та Другої світової війни
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Розповідь учителя
(Розповідь про край у період Української революції 1917—1920 рр. та Другої світової війни.)
Запитання
Яким чином на території краю розгорталися події Української революції 1917—1920 рр.?
Робота з картою
Покажіть на карті, до складу якої держави входив наш край перед початком Другої світової війни.
Запитання
1) Чи є серед ваших родичів учасники війни? Що вони розповідали вам про воєнні роки?
2) Яким було життя населення краю в роки німецької окупації?
3) Які пам’ятники героям боротьби та жертвам війни зведено на території краю?
Повідомлення учнів
Учні виступають із повідомленнями за темою «Війна в долі моєї родини». Виступи супрово-джуються демонструванням відповідних фотографій із сімейних альбомів.
Рецензування виступів учнів
Учитель пропонує декільком учням прорецензувати виступи доповідачів (виступ учня з відгу-ком до 1 хвилини) за планом (див. пам’ятку «Відгук на повідомлення однокласника»).
Відгук на повідомлення однокласника
1) Відповідність тексту повідомлення зазначеній темі.
2) Інформативність повідомлення.
3) Мовленнєва культура доповідача.
4) Характеристика невербальних засобів доповідачів (жести, міміка тощо).
5) Дотримання встановленого порядку.
V. Закріплення та систематизація вивченого матеріалу
Вправа «Незакінчені речення»
Закінчіть речення.
1. Для мене сьогодні важливим було…
2. Сьогодні я дізнався…
3. Мені хотілося б надалі навчитися…
Хронологічна задача
Складіть хронологічну задачу за темою уроку.
VІ. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
VІІ. Домашнє завдання
1. Підручник.
2. Складіть словник основних термінів і понять за темою уроку.
3. Відвідайте з тематичною екскурсією краєзнавчий музей.

Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (30.12.2013)
Переглядів: 8155 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: