hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок № 20 Проголошення незалежності України
Урок № 20
Проголошення незалежності України
Мета: пояснити зміст понять «незалежність», «референдум», «конституція», «державні символи», ознайомити учнів із основними подіями з історії незалежної України, з’ясувати роль Конституції в житті держави, історію державних символів, місце України в Європі та світі, діяльність української діаспори; удосконалити вміння працювати з різними історичними джере-лами, давати оцінку історичних подій; сприяти усвідомленню важливості здобуття Україною незалежності, виховувати гордість за здобутки визначних представників науки, спорту та куль-тури сучасної України.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, ілюстрації.
Основні поняття: незалежність, референдум, конституція, державні символи.
Дати: 24 серпня 1991 р. — ухвалення Акта проголошення незалежності України; 1 грудня 1991 р. — Всеукраїнський референдум; 28 червня 1996 р. — прийняття Конституції України.
Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «незалежність», «референ-дум», «конституція», «державні символи»; розповідати про історичні події та діячів; виокрем-лювати в тексті головне й другорядне, висловлювати власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів.
В своїй хаті своя правда і сила, і воля!
Т. Шевченко
І. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
Варіант І
Презентація творчих робіт
Учні прикріплюють до дошки виконані вдома творчі роботи.
Історичний диктант
1. 1 вересня 1939 р. розпочалася … .
2. Західноукраїнські землі увійшли до складу СРСР у … р.
3. 22 червня 1941 р. Німеччина напала на … .
4. Україна була повністю окупована німецькими військами та їхніми союзниками у … р.
5. На окупованих гітлерівцями українських землях … .
6. Київ було звільнено військами Першого Українського фронту у … р.
7. Сидір Ковпак був … .
8. Українська повстанська армія в роки війни боролася за … .
9. Територія України була повністю визволена від німецьких окупантів … р.
10. День Перемоги в Україні щорічно святкується … .
Робота в парах
Учні під керівництвом учителя обмінюються складеними вдома хронологічними задачами і розв’язують їх.
Варіант ІІ
Тестові завдання 
І варіант
1. У роки війни Українська повстанська армія боролася за створення незалежної Української держави.
А так
Б ні
2. Тимчасове загарбання однією державою території іншої держави називається:
А війна
Б окупація
В наступ
3. Укажіть дату визволення Києва від загарбників.
А 1 вересня 1939 р.
Б 9 травня 1945 р.
В 6 листопада 1943 р.
4. Укажіть, яка військова нагорода зображена на ілюстрації.
 
А орден «Перемога»
Б орден Богдана Хмельницького
В орден Слави І ступеня
5. Про які події Другої світової війни йдеться в уривку з історичного джерела?
Народні школи закрито, учителям і учням треба відбувати трудову повинність. Трамваї ходять тільки в години переїзду робітників німецької промисловості, а мешканці Києва не мають права увійти в трамвай. Киян вивозять на роботу в Німеччину.
А визволення України
Б окупація України німецько-фашистськими військами
В завершення Другої світової війни
ІІ варіант
1. У роки війни в Україні діяли великі партизанські з’єднання під командуванням Сидора Ко-впака та Олексія Федорова.
А так
Б ні
2. На окупованих гітлерівцями землях:
А створювалися умови для національно-культурного розвитку України
Б запроваджувалася колективізація та індустріалізація
В здійснювалися масові розстріли мирного населення, молодь вивозилася на примусові роботи до Німеччини
3. Укажіть дату визволення України від загарбників.
А 22 червня 1941 р.
Б 28 жовтня 1944 р.
В 9 травня 1945 р.
4. Укажіть, який пам’ятник зображено на ілюстрації.
 
А пам’ятник Вічної слави на могилі Невідомого солдата у Києві
Б пам’ятник загиблим у Бабиному Яру
В пам’ятник військовому льотчику Іванові Кожедубу в Києві
5. Про які події Другої світової війни йдеться в уривку з історичного джерела?
Німецько-фашистське командування розуміло, що із втратою України впаде Східний фронт на півдні СРСР. За наказом Гітлера німецькі війська мали за будь-яку ціну втримати за собою багаті хлібні райони України.
А боротьба радянських партизанів
Б вигнання німецько-фашистських військ з України
В окупація України німецько-фашистськими військами
III. Актуалізація опорних знань
Робота з епіграфом
Поясніть, як ви розумієте слова Тараса Шевченка, взяті за епіграф до уроку.
IV. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
У різні часи українські землі входили до складу Литви, Польщі, Австрії, Румунії, Росії та інших держав. Не одне століття український народ звитяжно боровся за право жити у вільній, незалежній Україні. Тому що, як писав Великий Кобзар, лише «в своїй хаті своя правда і сила, і воля!». Сторіччя боротьби за право жити у своїй незалежній Українській державі не минули марно. Наприкінці ХХ ст. Україна здобула омріяну незалежність.
Якого числа святкує свій день народження Україна, ми дізнаємося, розглянувши тему «Прого-лошення незалежності України».
V. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Проголошення державної незалежності.
2. Конституція України.
3. Населення, національний склад та найбільші міста України.
4. Державні символи України.
5. Україна у Європі та світі.
1. Проголошення державної незалежності
Поетична хвилинка
Один із учнів читає акровірш, спроектований на екран.
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай.
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині рай.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без батьківщини.
(Микола Чернявський)
Робота із джерелом
Прочитайте текст документа.
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним пе-реворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;
— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами;
— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує
незалежність України та створення самостійної української держави — України.
Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
Верховна Рада України
24 серпня 1991 року
(Хрестоматія з історії України: посібник для вчителів / За ред. В. І. Червінського. — К.: Вежа, 1996. — С. 330—331.)
Розповідь учителя
Бути вільним, незалежним — одна з основних потреб не лише людини, а й держави. Жити у незалежній державі — означає бути господарями у своїй країні. Це можливість приймати самос-тійні рішення, які відповідають власним інтересам.
Будувати власне майбутнє можна лише в незалежній державі. Тому здобуття Україною неза-лежності було явищем закономірним. Сталася ця подія 24 серпня 1991 р., коли на засіданні Верхо-вної Ради України було прийнято Акт проголошення незалежності України. У світі з’явилася нова держава — Україна. Наприкінці ХХ ст. збулася віковічна мрія багатьох поколінь українців — Україна стала незалежною державою. Столицею новоутвореної держави стало місто Київ.
У пам’ять про цю видатну подію в Україні щорічно 24 серпня відзначається державне свято — День незалежності України.
Завдання
З’ясуйте історичне значення прийняття Акта проголошення незалежності України.
Словник
Незалежність — відсутність підлеглості, можливість приймати самостійні рішення, які відпо-відають власним інтересам.
Розповідь учителя 
1 грудня 1991 р. було проведено Всеукраїнський референдум, на якому проголошення неза-лежності України здобуло підтримку українського народу. Того самого дня відбулися вибори Пре-зидента України. Першим Президентом України було обрано Леоніда Кравчука. Наступними Пре-зидентами України стали Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович.
(Учитель розповідає про основні здобутки України за роки незалежності у сфері політичного, економічного та культурного життя; зазначає також проблеми, які потребують вирішення.)
Словник
Референдум — всенародне опитування.
Робота з картою
Покажіть на карті кордони та столицю України.
Хронологічна задача
Полічіть, скільки років на карті світу існує незалежна Україна.
Завдання
Складіть розповідь на основі спогадів своїх родичів про їхній внесок у будівництво демократи-чної України.
Поетична хвилинка
Прочитайте вірш Володимира Сосюри**.
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами. […]
Любіть у труді, у коханні, в бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
2. Конституція України
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Поетична хвилинка
Прочитайте вірш .
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Конституцію читають 
Тато, мама і дідусь, 
Я на неї теж дивлюсь, 
Сторінки перегортаю.
Гарна книжка і цікава, 
Всіх добра навчає 
І дарує людям право, 
Від зла захищає.
Скоро я навчусь читати 
І сам прочитаю, 
Бо вже дуже хочу знати, 
Які права маю.
Словник
Конституція — основний закон держави, який визначає права й обов’язки держави та грома-дян.
Розповідь учителя**
Важливим етапом державотворення стало ухвалення Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України, яка є Основним Законом держави. Конституція України складається з преамбули (вступної частини) та п’ятнадцяти розділів.
У Конституції Україна визначена як незалежна, суверенна, демократична і правова держава. За формою правління Україна є республікою, за державним устроєм — унітарною, тобто єдиною, соборною державою. Прийняття Конституції завершило період державного становлення, закріпило правові основи незалежності України.
На пам’ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України.
Робота із джерелом
Прочитайте рядки з преамбули Конституції України та дайте відповідь на запитання.
ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (1996 р.)
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національнос-тей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського держа-вотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на само-визначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демок-ратичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною сові-стю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення неза-лежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуван-ням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.
(Хрестоматія з історії України: посібник для вчителів / За ред. В. І. Червінського. — К.: Вежа, 1996. — С. 346.)
Запитання
З якою метою було прийнято Конституцію України?
3. Населення, національний склад та найбільші міста України
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Метод «Мікрофон»
Представники яких національностей проживають в Україні?
Розповідь учителя
Учитель зазначає, що в Україні проживає понад 45 млн осіб; що Україна — держава, в якій по-ряд з українцями живуть представники ста національностей — росіяни, кримські татари, білоруси, євреї, греки, вірмени, поляки, болгари та багато інших. Законодавство України забезпечує умови для національно-культурного розвитку представників національних меншин.
Робота з картою
Покажіть на карті межі областей України, АР Крим, а також найбільші міста.
4. Державні символи України
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Поетична хвилинка
Прослухайте (прочитайте) вірші .
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
(Олександр Олесь)
Наш герб — тризуб, 
Це воля, слава й сила; 
Наш герб — тризуб. 
Недоля нас косила, 
Та ми зросли, ми є, 
Ми завжди будем, 
Добро і пісню несемо
Ми людям.
(Н. Поклад)
Завдання
1) Назвіть державні символи України.
2) Намалюйте в зошиті, використовуючи олівці відповідних кольорів, Державний Прапор України.
3) Назвіть головний елемент Державного Герба України.
4) Назвіть імена авторів слів та музики Державного Гімну України.
Колективне виконання Державного Гімну України 
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
5. Україна у Європі та світі
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Поетична хвилинка
Один з учнів читає акровірш В. Самійленка, спроектований на екран.
У мене є одно кохання,
Котре не зраджу я вовік:
Росло воно не день, не рік,
А і зо мною виростало
І квіткою рясною стало...
Не одцвіте моє кохання,
А буде в серці до сконання.
Робота з картою
Покажіть на карті країни, які є сусідами України.
Розповідь учителя
Учитель розповідає про прагнення України стати членом Європейського Союзу, про співробіт-ництво з провідними європейськими та світовими організаціями.
Учитель розповідає про країни розселення української діаспори (США, Канада, Бразилія, Ар-гентина, Німеччина, Італія, Англія, Австралія), називає основні здобутки визначних представників закордонних українців (підприємець і меценат Петро Яцик, скульптор Леонід Молоджанин, письменники Улас Самчук та Іван Багряний і багато інших); наголошує на тому, що українська діаспора докладала чимало зусиль для наближення дня незалежності України.
Поетична хвилинка
Один з учнів читає вірш Олександра Олеся.
Радійте, співайте пісні голосні,
Квітками заквітчуйте чола ясні,
Ридайте і смійтесь в сльозах,
Стрівайте воскреслі надії свої.
Минули навіки дні чорних негод,
Живе Україна і вільний народ!
VІ. Закріплення та систематизація вивченого матеріалу
Варіант І
Завдання
1. З’ясуйте історичне значення ухвалення Акта проголошення незалежності України.
2. Назвіть імена Президентів України у хронологічній послідовності їх правління.
Вправа «Хронограф»
Складіть хронологічний ланцюжок найважливіших подій незалежної України.
Творче завдання
Сформулюйте побажання нашій державі з нагоди дня її народження.
Варіант ІІ
Творче завдання
Уявіть, що ви — мандрівник, який подорожує територією незалежної України. Розкажіть, свід-ками яких історичних подій ви стали. Свою розповідь супроводжуйте роботою з картою.
Варіант ІІІ
Творче завдання
Учні об’єднуються у групи по чотири особи. Потрібно за допомогою художніх засобів (малю-нок, графіка) на аркуші формату А4 відобразити ключові моменти теми, що вивчалася. Групи по черзі біля дошки презентують виконані роботи. У презентації беруть участь усі члени групи, які працювали над малюнком.
VІІ. Підсумки уроку
Основні висновки:
24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла документ історичної ваги — Акт проголо-шення незалежності України. Здійснилася віковічна мрія багатьох поколінь українців — Укра-їна стала незалежною державою. Розпочалося будівництво незалежної Української держави;
28 червня 1996 р. на сесії Верховної Ради України було ухвалено Основний Закон держави — Конституцію України;
державними символами України є Державний Гімн, Державний Герб та Державний Прапор.
VІІІ. Домашнє завдання
1. Підручник.
2. Позначте на контурній карті державні кордони та столицю України, межі та адміністратив-ні центри областей України.
3. Творче завдання. Напишіть твір за темами «День народження України» або «Україна — не-залежна європейська держава» (на вибір).
4. Випереджальне завдання. Підготуйте повідомлення за темою «Війна в долі моєї родини».
5. Заздалегідь запропонувати учням об’єднатися у малі групи, кожна з яких отримує тему з історії краю, над якою працює. Під час дослідження п’ятикласники використовують мате-ріали підручників і посібників з історії краю, а також інформацію з краєзнавчого музею. Урок відбувається у формі презентації учнівських проектів.

Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (30.12.2013)
Переглядів: 7050 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: