Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок 15. ВІДОМА ТА ЧУТА В УСІХ КІНЦЯХ ЗЕМЛІ, АБО НАЙВИЗНАЧНІШІ ПОДІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

    Урок 15. ВІДОМА ТА ЧУТА В УСІХ КІНЦЯХ ЗЕМЛІ, АБО НАЙВИЗНАЧНІШІ ПОДІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: установлювати хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносити подію, історичне явище і століття; знахо­дити на карті території, пов'язані з історією Київської Русі; розповідати про історич­ну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника; виокремлюва­ти в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника, зокрема у формі запитань; складати запитання щодо перебігу історичної події; висловлю­вати особисте ставлення до історичних подій, явищ і діячів, пропонованих для ви­вчення.

Обладнання: історична карта, портрети історичних діячів, картки з текстовими і ві­зуальними джерелами.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування нових навичок.

Хід уроку і. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголошення теми і мети уроку.

Учитель. Упродовж чотирьохсот років свого існування Київська держа­ва була однією з найбільших держав Європи. Вона заклала традиції державо­творення сучасної України, дала потужний поштовх для розвитку української народності та її культури. Давньоруський період був справжньою «золотою до­бою» в історії України і мав важливе значення для нашого народу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Київські князі

Учитель. Київська Русь утворилася в IX ст. у результаті об'єднання схід­них слов'ян і закономірних процесів їхнього суспільного розвитку.

Робота з термінами

Князь глава держави, владу якого передають у спадок. Християнство — світова релігія, віра в Ісуса Христа. Язичництво — обожнювання сил природи, віра в багатьох богів.

Повідомлення учнів

Учні виступають з повідомленнями про перших київських князів.

Робота з таблицею

Співвіднесіть наведені висловлювання з іменами князів.

1.

«Ви не князі і не князівського роду, а я князь»

А Кияни князю Святославу

2.

 

«Хай Київ буде.матір'ю містам російським

Б Олег перед убивством Аскольда і Діра

 

3.

 

«Якщо унадиться вовк до овець, то перетягає все стадо, якщо не уб'ють його, так і тут, якщо не уб'ємо його, він нас всіх погубить»

В Святослав, ідучи на ворога

 

4.

 

«Ти, князь, чужої землі шукаєш і захищаєш, а свою покинув, тільки нас не забрали пече­ніги...»

Г Олег, захопивши владу в Києві

 

5.

 

«Йду на ви...»

Д Древляни про Ігоря, що вирі­шив зібрати повторну данину

Відповідь: 1 Б; 2 Г; З Д; 4 А; 5 В.

Робота з хронологією: Поставити у хронологічній послідовності правління князів.

Аскольд і Дір

860-882 рр.

Олег                                            

882-912 рр.

Ігор

9 12-94 5рр.

Ольга

945-964 рр.

Святослав

964-972 рр.

Володимир Великий

980-1015 рр.

Ярослав Мудрий

1019-1054 рр.

Володимир Мономах

1113-1125рр.

Мстислав

1125-1132 рр.                                  

2. Щоб встановити мирні відносини з Візантією > княгиня Ольга здійснила по­дорож до Константинополя 957 року. Обчисліть, на який рік свого волода­рювання Ольга здійснила подорож до Константинополя. Скільки було тоді років Святославові, якщо відомо, що на той час, коли загинув його батько князь Ігор, йому виповнилося 3 роки?

Відповідь, (957-945) + 3 = 15.

Запровадження християнства

Учитель. Починаючи з X ст. Руська земля стає «відома й чута в усіх кін­цях землі». Визначна заслуга в цьому належала Володимиру Великому.

Робота з підручником

 Опрацюйте текст підручника на на С. 110—111 про Володимира Великого і виконайте завдання 4 на С. 111.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Завдання

Поєднайте стрілочками ім'я князя та факти його біографії.

1. Спалила місто Ікоростень

А Аскольд і Дір

2. Був убитий деревлянами

В Олег

3. Загинув у битві з печенігами

В Ігор

4. Київські князі, попередники Олега

Г Ольга

5. Прибив щита на воротах Царьграда та прийняв смерть «від коня свого»    

Д Кий, Щек і Хорив

6. Засновники міста Києва

Е Святослав

Відповідь: 1 Г; 2 В; З Е; 4 А; 5 Б; 6 Д.

Робота в парах

Підготуйте одне одному по 2-3 питання за матеріалом сьогоднішньої теми та дайте на них відповідь

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати текст підручника на С. 105-113.

Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (08.12.2013)
Переглядів: 1761 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: