hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 9 клас

Урок № 4 Правління Наполеона Бонапарта

Урок № 4

Правління Наполеона Бонапарта

Мета: сформувати в учнів уявлення про наполеонівську Францію; аналізувати життя французів за часів Консульства та Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи; розглянути реформи Наполеона та його війни; пояснити суть політики континентальної блокади; охарактеризувати бонапартизм; розвивати в учнів уміння оцінювати політику держав під час наполеонівських війн; висловлювати власну думку щодо діяльності Наполеона Бонапарта.

Обладнання: підручник, стінна карта світу, роздавальний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: Консульство, конкордат, Кодекс Наполеона, імперія, Континентальна блокада, бонапартизм, коаліція, імператор.

Основні дати та події: 1804 р. — проголошення Наполеона імператором, прийняття Цивільного кодексу, 1805 р. — Трафальгарська та Аустерліцька битви, 1806 р. — початок Континентальної блокади, 1807 р. — Тильзитський мир.

Історичні постаті: Г. Нельсон, М. Кутузов, Л.-Н. Даву, І. Мюрат, Франц І, Олександр І.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст., походи Наполеона, місця основних битв; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати бонапартизм; аналізувати життя французів часів Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи; пояснювати суть політики Континентальної блокади та реформ Наполеона; давати оцінку політиці держав під час війн; висловлювати власну думку про діяльність Наполеона Бонапарта.

І.   Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Два-три учні представляють результати роботи (порівняльні таблиці), а решта учнів ставлять запитання.

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій.

А   Прийняття Конституції, передача повноважень Директорії

Б   Проголошення Франції республікою

В   Переворот 18 брюмера і встановлення Консульства

Г   Переворот 9 термідора — повалення влади якобінців

Відповідь: 1Б 2Г 3А 4В.

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Франція в період Консульства й Імперії

2.   Кодекси Наполеона

3.   Війни Наполеона

4.   Континентальна блокада

Проблемне запитання

Чому революційна Франція так швидко перетворилася на імперію?

1.   Франція в період Консульства та Імперії

Розповідь учителя

Переворот 9 листопада 1799 р. (18 брюмера VIII року Республіки) завершив Велику Французьку революцію. У державі встановився режим, який пізніше дістав назву «бонапартизм». Він засновувався на авторитеті Наполеона Бонапарта, який був переконаний, що Франції потрібна сильна влада, яка забезпечить її велич та процвітання, надасть громадянам порядок і стабільність, допоможе поширити ідеали французького суспільства у світі.

Здійснивши державний переворот, Наполеон зосередив у своїх руках усю владу в державі. Зміни відбулися в усіх сферах життя держави.

Організація державного управління визначалася Конституцією 1799 р. (Привернути увагу учнів до наведеної вище схеми.) Франція залишалася республікою. Законодавча влада поділялася між Державною радою (складала проекти законів), Трибунатом (обговорював проекти законів), Законодавчим корпусом (приймав закони) та Сенатом (охороняв закони). Виконавча влада зосереджувалася в руках Першого консула (за Конституцією на десять років Першим консулом проголошувався громадянин Бонапарт). У країні була встановлена жорстка вертикаль влади. Із цією метою була проведена адміністративна реформа — країна поділялася на департаменти, а ті, у свою чергу, — на округи. Самоврядування скасовувалося. Департаменти очолили перфекти, а міста — мери. Для забезпечення порядку в державі було створено Міністерство поліції.

На початку ХІХ ст. французька економіка перебувала в кризовому стані. Державний борг становив величезну суму, а в скарбниці не залишилося грошей. Для стабілізації фінансової ситуації великі паризькі банкіри створили Французький банк, були випущені нові асигнації (франк), які забезпечувалися золотом. Розвитку промисловості сприяло надання державних замовлень вітчизняним підприємцям. У країні розгорнулися будівельні роботи. Зріс обсяг сільськогосподарської продукції. Наполеон підтримував підприємців, заборонивши робітничі союзи і страйки, одночасно підприємцям було заборонено знижувати заробітну плату робітникам.

У Франції розпочалася промислова революція.

У державі був установлений поліцейський режим. Було закрито 60 періодичних видань, а ті 13, які залишилися, контролювалися поліцією. Уся країна була охоплена поліцейською мережею нагляду. Незадоволені урядовою політикою переслідувалися, заарештовувалися та висилалися в колонії.

Змінилися і відносини з церквою. 15 липня 1801 р. Наполеон уклав угоду (конкордат) із Папою Римським Пієм VII, за якою католицтво визнавалося релігією більшості французів, церковні споруди поверталися церкві, скасовувалося відокремлення церкви від держави. Католицька церква визнала право власників на придбані ними церковні землі, Наполеон як Перший консул здобув право призначати єпископів, яких потім затверджував Папа.

Для досягнення національного примирення Наполеон дозволив повернутися більшості емігрантів та оголосив для них загальну амністію, їм навіть повернули маєтки, які ще не були продані.

У серпні 1802 р. було проведено плебісцит (всенародне голосування), за результатами якого Сенат офіційно оголосив, що переважна більшість французів підтримали рішення щодо надання Наполеону Бонапарту довічного консульства. Цього самого року було засновано нову державну відзнаку — орден Почесного легіону та створено Консульську гвардію.

У травні 1804 р. Сенат проголосив Бонапарта імператором Наполеоном І. Урочиста коронація відбулася у грудні того ж року. У країні поступово зникають залишки республіканізму, і вже в 1808 р. Францію називають імперією.

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника, складіть тези розповіді про Францію за часів Консульства.

Зразок відповіді

     Заборона 60 політичних періодичних видань, інші 13 видань були підпорядковані міністру поліції.

     Поліцейське переслідування політичних противників Консульства.

     Проведення адміністративної реформи — країна поділялася на департаменти, а ті — на округи.

     Впровадження фінансової реформи — заснування Французького банку, зміцнення грошової одиниці — франка.

     Розвиток промисловості — надання державних замовлень вітчизняним підприємцям.

     Релігійні зміни — повернення церковних споруд католицькій церкві, укладено угоди з Папою Римським («конкордат»), за якою Наполеон здобув право призначати єпископів, католицтво оголошувалося релігією більшості французів, скасовувалося відокремлення церкви від держави.

     Повернення більшості емігрантів.

     Заснування ордену Почесного легіону.

     Юридичні реформи — прийняття Цивільного кодексу («Кодекс Наполеона»).

     Здобуття перемоги у війні з другою антифранцузькою коаліцією.

     Захоплення Італії, німецьких держав, Бельгії, Голландії.

     Проведення підготовки до вторгнення на Британські острови.

     Проголошення 2 грудня 1804 р. Бонапарта імператором Наполеоном І.

2.   Кодекси Наполеона

Розповідь учителя

Французька революція скасувала стару королівську законодавчу базу, замінивши її своєю. Але політична боротьба, кризи та війни потребували внесення змін у законодавство, яке вже не відповідало реаліям часу. Тому за часів Наполеона була розроблена нова система права, що увібрала в себе найкращі положення правових систем різних епох. Прийняті закони закріпили буржуазні перетворення та особисту владу імператора, тому їх називають «Кодексами Наполеона».

Цивільний кодекс (прийнятий у 1804 р.) закріплював недоторканність особи та приватної власності, рівність усіх перед законом, свободу совісті тощо. У ньому розглядалися питання сімейного права та права спадкоємців, трудові відносини та інші правові норми.

У 1807 р. був прийнятий Комерційний кодекс, у 1808 р. — Кримінально-процесуальний кодекс, у 1810 р. — Кримінальний кодекс.

Норми цих кодексів поширювалися на французькі колонії та підконтрольні Франції держави.

Робота в трійках

Методика проведення. Об’єднати учнів у групи по троє осіб. Кожна трійка отримує аналогічні тексти. Кожен з учнів трійки аналізує певну частину тексту, потім у групі обговорюють результати і роблять висновки. Після обговорень у групі проводиться загальне обговорення в класі з оголошенням результатів.

Проаналізуйте статті Цивільного кодексу.

Цивільний кодекс 1804 р. (витяги)

Про власність

Cт. 544. Власність є правом користуватися та розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоби користування не було таким, яке заборонене законом і регламентом.

Cт. 545. Нікого не можна примушувати поступитися своєю власністю, якщо це не робиться для суспільної користі та за справедливу і попередню винагороду.

Cт. 546. Власність на річ, як рухому, так і нерухому, дає право на все, що ця річ виробляє, і на те, що природно або штучно поєднується з цією річчю як її належність.

Зразок відповіді

     Проголошували рівність усіх перед законом.

     Проголошували недоторканність приватної власності та особи, свободу віросповідання.

     Закладали правову основу під нові буржуазні майнові відносини.

     Відіграли прогресивну роль у розвитку країни, оскільки руйнували залишки старих порядків.

Бесіда

Як ви вважаєте, чому Наполеон підкреслював: «Моя справжня слава не в тому, що я виграв 40 битв... Це може забутися, а вічно житиме мій Цивільний кодекс»?

3.   Війни Наполеона

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя почніть складати хронологічну таблицю. Роботу закінчіть на наступному уроці.

Зразок заповненої таблиці

Війни наполеонівської Франції

Роки

Супротивники Франції

Основні результати

1798—1801

Англія, Росія, Австрія, Туреччина, Неаполітанське королівство, Португалія

Розпад другої коаліції, створення Швейцарської та Римської республік

1803—1807

Англія, Росія, Австрія, Швеція, Неаполітанське королівство, Пруссія, Саксонія

Визнання Австрією завоювань Франції, створення королівств, підконтрольних Франції, Росія стає союзником Франції

1808—1811

Англія, Іспанія, Австрія

Підкорення Піренейського півострова та приєднання до Франції деяких німецьких земель

 

Розповідь учителя

У зовнішній політиці Наполеон продовжував боротьбу за домінування в Європі, агресивну політику та завойовницькі війни. Франція створила боєздатну армію, якій не могла протистояти жодна з європейських монархій. Це була перша регулярна армія в Європі (на відміну від європейських армій, які формувалися або найманцями, або рекрутами) та складалися з вільних селян (більшість із них мали землю або очікували її одержати). Офіцери отримували посади за виявлені здібності.

У 1800 р., продовжуючи боротьбу із другою антифранцузькою коаліцією, французька армія на чолі з Наполеоном здійснила другий італійський похід. Під Маренго Австрія зазнала нищівної поразки, і за умовами мирного договору до Франції відійшли Бельгія, землі на лівому березі Рейну, а Італія практично повністю потрапила в залежність від Наполеона. Із Англією Франція у 1802 р. підписала мирний договір. Проте обидві сторони розуміли, що це тимчасове перемир’я.

У 1805 р., після розстрілу французами одного з представників династії Бурбонів, сформувалася третя антифранцузька коаліція. До її складу ввійшли Англія, Австрія, Росія і Неаполітанське королівство. Наполеон почав готуватися до вторгнення на Британські острови. У жовтні 1805 р. біля мису Трафальгар англійський флот під командуванням адмірала Нельсона знищив об’єднаний франко-іспанський флот. Десант до Англії став неможливим.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням про Трафальгарську битву.

Зразок повідомлення

Трафальгарська битва

Однією з найважливіших подій наполеонівських війн доби Імперії вважається Трафальгарська битва.

У 1805 р. Наполеон розпочав підготовку великої десантної операції з висадки на Британських островах. Готувалося понад 2500 барж, які мали переправити близько 200 тис. французьких солдатів до Англії. Переправі заважав англійський флот, який налічував 202 лінійні кораблі і 277 фрегатів. Франція мала всього 39 лінійних кораблів та 35 фрегатів. Усе узбережжя Каналу (протоки, які відділяють Британські острови від континенту) було блоковано англійським флотом.

Проте Наполеон не залишав свої плани. Разом з іспанським флотом була сформована ескадра, метою якої було зібрати блоковані французькі кораблі та забезпечити висадку десанту. Об’єднаний флот очолював Вільнев.

Вирішальна морська битва відбулася 21 жовтня 1805 р. біля мису Трафальгар. Французький адмірал притримувався лінійної тактики розташування флоту, коли кораблі вишикуються в одну лінію і корму попереднього корабля прикриває наступний. Англійською ескадрою командував адмірал Гораціо Нельсон. Сили противників були практично рівні.

Близько 11-ї години англійці атакували двома колонами. Франко-іспанський флот був «розрізаний» на частини, і розпочалася битва між окремими кораблями. Вишкіл англійських моряків давав перевагу — на один вистріл із французького боку вони відповідали трьома. Невдовзі французькі та іспанські кораблі почали опускати прапори, здаючись. Частина кораблів змогла втекти.

У результаті Трафальгарської битви франко-іспанський флот був повністю знищений. Союзники втратили 22 кораблі і до 7 тис. убитими й полоненими, англійці — жодного корабля і 1587 осіб. Під час битви адмірал Нельсон загинув.

Знищення флоту унеможливило проведення десантної операції.

Щороку 21 жовтня в Англії відзначають День Трафальгар. Неподалік від собору Св. Павла була споруджена колона з фігурою адмірала Нельсона нагорі, а площа в центрі Лондона, яка колись носила ім’я короля Вільгельма, перейменована на Трафальгарську. На знак жалоби за адміралом Нельсоном англійські моряки носять чорні краватки.

Розповідь учителя

Наполеон спрямовує війська назустріч австрійській та російській арміям, розбиває австрійців під Ульмом та займає Відень. Вирішальна битва відбулася в грудні 1805 р. під Аустерліцем.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням про битву під Аустерліцем.

Розповідь учителя

Російсько-австрійська об’єднана армія, очолювана імператорами Росії та Австрії, була розбита. Австрія підписала з Францією принизливий мирний договір. Третя антифранцузька коаліція припинила своє існування.

Проте війна тривала. У 1806 р. утворилася четверта антифранцузька коаліція у складі Пруссії, Росії, Англії та Швеції. Проте в жовтні 1806 р. Франція у битвах під Єною та Ауерштадтом завдала поразки Пруссії. Французька армія урочисто вступила до Берліна. Коаліція припинила своє існування.

4.   Континентальна блокада

Варіант І

Розповідь учителя

Не маючи можливості вторгнутися до Англії, Наполеон вирішив підкорити її економічно. 21 листопада 1806 р., перебуваючи в Берліні, імператор оголосив Англії блокаду, яка отримала назву Континентальної. Берлінський декрет про блокаду забороняв будь-які відносини з Англією. Усі судна, навіть нейтральні, підлягали конфіскації, якщо вони заходили в англійські порти. Англійські товари, які були знайдені на континенті, підлягали знищенню. Континентальна блокада поширювалася на всі залежні від Франції держави. Проте ця блокада не мала очікуваного успіху, а навіть завдала збитків для багатьох країн-учасниць.

Тим часом воєнні дії тривали. Російські війська у Східній Пруссії в битвах під Прейсіш-Ейлау та Фрідландом не змогли розбити французів, але й французька армія не здобула вирішальної перемоги.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням про битву під Прейсіш-Ейлау.

Розповідь учителя

Такий хід подій привів до того, що в 1807 р. російський імператор Олександр І підписав із Наполеоном Тильзитський мир. За умовами цього миру Росія визнала всі завоювання Франції та приєдналася до Континентальної блокади.

У 1808 р. наполеонівська армія підкорила Іспанію. Наполеон відсторонив від влади іспанського короля з династії Бурбонів і призначив правителем свого брата Жозефа. Проте іспанці не підкорилися та розпочали партизанську війну. Імператор був змушений тримати в Іспанії 250-тисячну армію.

Навесні 1809 р. Австрія та Англія створили п’яту антифранцузьку коаліцію, яка проіснувала недовго. У битві під Ваграмом (5 липня 1809 р.) австрійська армія була розбита, і Австрія знову підписала мирний договір, відмовившись від великих територій.

У 1810—1811 рр. французька імперія Наполеона досягла своєї найбільшої могутності, контролюючи більшу частину території Європи. Проте постійні війни виснажували ресурси Франції, серед французів зростало незадоволення, на підкорених територіях постійно відбувалися повстання. Економіка імперії була неспроможна витримати постійні воєнні дії. Проте Наполеон мріяв про володарювання над світом. І однією з перепон на цьому шляху була Росія.

Варіант ІІ

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника, заповніть таблицю «Континентальна блокада».

Критерії характеристики

Характеристика

Проти кого була спрямована

 

Коли була оголошена

 

Учасники

 

Наслідки

 

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Робота з картою

Покажіть на карті держави — учасниці антифранцузьких коаліцій, місця важливих битв, напрямки походів, зміни територій.

Робота з документом

Прочитайте умови мирного договору, дайте відповіді на запитання.

Пруссія втрачала свої території на лівому березі р. Ельби, які переходили до новоутвореного Вестфальського королівства; території, отримані Пруссією під час поділів Польщі, утворювали Варшавське герцогство, Гданськ (Данциг) ставав вільним містом, округ Білосток відходив до Росії, а Вісла оголошувалася вільною для судноплавства; округ Котбус відходив до Саксонії. Росія визнала всі тер. зміни, проведені Наполеоном І у Європі, обіцяла виступити посередницею між Францією і Великою Британією у питанні про мир, зобов’язувалася укласти перемир’я з Туреччиною і вивести свої війська з Валахії та Молдови, визнала суверенітет Франції над Іонічними о-вами. Франція погоджувалася відновити герцогства Ольденбург, Мекленбург-Шверін і Саксен-Кобург та виплатити субсидії деяким нім. князям. Одночасно з мир. договором був укладений секр. трактат про оборонний та наступальний союз між Францією і Росією, відповідно до якого учасники зобов’язувалися проводити спільні дії у будь-якій війні, що велася б Францією чи Росією проти будь-якої європейської держави, і не укладати сепаратного миру. Трактат передбачав, що в разі відмови Великої Британії від російського посередництва й укладення миру з Францією Росія розірве з нею дипломатичні відносини і фактично приєднається до Континентальної блокади, а Франція, у свою чергу, брала на себе зобов’язання виступати на боці Росії проти Туреччини, якщо остання відмовиться від французького посередництва для укладення миру з Росією. Мирний договір між Францією та Пруссією, крім закріплення територіальних змін щодо Пруссії, передбачених франко-російським договором, зобов’язував Пруссію зменшити армію до 40 тис. осіб, сплатити Франції контрибуцію у розмірі 100 млн франків та вступити до системи Континентальної блокади.

Запитання до документа

1)  Яку назву має цей договір і між якими державами він був підписаний?

2)  Назвіть передумови його підписання.

3)  Кому був вигідний цей договір?

4)  Чи всі підписані сторони могли його виконати?

5)  Якою є доля цього договору? Що було виконано, а що — ні і чому?

Відповідь: Тильзитський договір, підписаний Францією та Росією 8 липня 1807 р.

V.  Підсумки уроку

Вибіркова перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

     Консульство стало новим етапом у розвитку Франції. Воно заклало основи до утворення імперії та укріплення влади Наполеона. Наступним кроком стало виникнення імперії Наполеона, яка за короткий час почала домінувати в Європі. Проте намагання Наполеона встановити повний контроль над континентом не здійснилося.

Робота над проблемним запитанням

Узагальнити відповіді учнів і звернути їхню увагу на різні верстви населення, які брали участь у революційних подіях, та їхні наміри.

VІ.   Домашнє завдання

1)  П.: 1, § 3; 2, § 5, с. 37—44; 3, § 3.

2)  ТЗ: складіть історичний портрет Наполеона.

3)  ВЗ: об’єднати учнів у групи. Кожній групі дати завдання для підготовки питання «Похід Наполеона в Росію» (список питань див. у наступному уроці).

 

Категорія: Всесвітня історія 9 клас | Додав: uthitel (19.11.2013)
Переглядів: 5549 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: