hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 9 клас

Урок № 13 Тематична «Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн»та «Європа в добу революцій 1848—184

Урок № 13

Підсумковий контроль за темою 1 «Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн»
і темою 2 «Європа в добу революцій 1848—1849 рр.»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів, набутих у ході вивчення теми 1 «Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських війн» та теми 2 «Європа в добу революцій 1848—1849 рр.».

Тип уроку: контроль і перевірка рівня знань, умінь та навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати розвитку суспільства, характеризувати політичне становище в Європі після Віденського конгресу, основні риси економічного, політичного і суспільного життя країн Європи в 1815—1847 рр., причини й наслідки парламентської реформи у Великій Британії, чартистського руху, переходу Великої Британії до політики вільної торгівлі, розвиток національно-визвольного і революційного руху в Європі; відстежувати політичний розвиток Франції та Німеччини у 20—40-х рр. ХІХ ст., наслідки політики національного гноблення в Австрійській імперії; визначати причини й наслідки Липневої революції, характер і суть Липневої монархії, причини піднесення Прусії, роль Митного союзу в початку економічного об’єднання Німеччини; аналізувати суспільно-політичні рухи в країнах Східної і Західної Європи, причини революцій 1848—1849 рр.; розкривати особливості, характер, перебіг, причини поразок і наслідки революцій у європейських країнах у 1848—1849 рр.; показувати на карті країни Європи в першій половині ХІХ ст., революційні та національно-визвольні рухи; давати характеристику визначним особистостям цього періоду; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; висловлювати власну думку та поважати думку інших.

І.   Організаційний момент

Ознайомити учнів із порядком роботи, пояснити мету та завдання уроку, форми проведення підсумкового контролю.

ІІ. Контроль і перевірка рівня знань, умінь, навичок

Слово вчителя

     Робота проводиться індивідуально та самостійно.

     Письмову роботу потрібно виконувати на роздрукованих або чистих аркушах.

     Для проведення роботи виділяється ____________ хв.

     Після завершення роботи її потрібно здати вчителю.

     Завдання можна виконувати не за порядком.

Характеристика завдань та рекомендації щодо їх виконання

     Завдання 1—3 являють собою тести з вибором однієї правильної відповіді. Результат записується однією буквою. Наприклад: А або Г.

     Завдання 4 пропонує встановити відповідність — для кожного імені (поняття) в лівій колонці потрібно знайти одну відповідність (ім’я, назву або поняття) у правій колонці. Результат записати цифрою та відповідною буквою. Наприклад 1Б або 3А.

     Завдання 5 пропонує ознайомитися з текстом, визначити, про що в ньому йдеться, і обрати одну із запропонованих чотирьох відповідей. Результат записується однією буквою. Наприклад: Б або Г.

     Завдання 6 перевіряє знання з хронології. Запропоновані події потрібно розташувати у хронологічному порядку (спочатку подія, яка відбувалася найдавніше, і далі відповідно зростання дат). Відповідь записується цифрою і відповідною буквою, наприклад: 1Б 2Д 3 Г 4В 5А.

     У завданні 7 потрібно розподілити події, імена, назви або дати між двома запропонованими чинниками. Відповідь записується відповідно до тексту завдання — спочатку до таблиці записуються цифрами відповідні значення щодо першого із запропонованих чинників, потім — другого. Наприклад: Велика Британія: 1, 3, 4, 7, 9.

     Для виконання завдання 8 потрібно скласти план. (Простий чи складний план — визначає вчитель.)

     Завдання 9 краще виконувати у вигляді таблиці, самостійно визначивши критерії для порівняння.

     У завданні 10 потрібно прописати ланцюжок певних історичних подій, які привели до запропонованої події або виникнення певної структури.

     Завдання 11 передбачає створення схеми, яка графічно покаже відповідь на запропоноване завдання.

     Для виконання завдання 12 потрібно прочитати, проаналізувати текст та дати відповіді на запропоновані запитання. (Прості чи розгорнуті відповіді — визначає вчитель.)

Роздавальний матеріал

Варіант І

1)  Як називається період з історії Французької революції, пов’язаний з якобінцями?

А   якобінська революція

Б   якобінська диктатура

В   якобінська реформація

Г   якобінська конгрегація

Відповідь: Б.

2)  Укажіть назву руху за права у Великій Британії в середині ХІХ ст.

А   чарлтстон

Б   лудизм

В   чартизм

Г   торізм

Відповідь: В.

3)  Як називали дворян, які виступили в Росії за повалення царату в 1825 р.?

А   мартовці

Б   сентябристи

В   октябристи

Г   декабристи

Відповідь: Г.

4)  Установіть відповідність між назвами держав та їхніми представницькими органами.

1    Велика Британія

2    Франція

3    Німецькі держави

4    Іспанія

А   Кортеси

Б   Парламент

В   Рейхстаг

Г   Генеральні штати

Д   Сейм

Відповідь: 1Б 2Г 3В 4А.

5)  Визначте за описом, про яку битву йдеться.

Це найвидатніша морська битва початку ХІХ ст., яка відбулася 21 жовтня 1805 р. між англійським і франко-іспанським флотами біля мису на Атлантичному узбережжі Іспанії (біля міста Кадіс). Напередодні битви англійський адмірал Нельсон підняв на своєму кораблі сигнал: «Англія чекає, що кожен виконає свій обов’язок». Франко-іспанський флот, використовуючи стару лінійну тактику, був розрізаний двома колонами англійських кораблів та розсіяний. Ця битва перешкодила спробі Наполеона висадитися на Британських островах. А переможець битви, адмірал Нельсон, був смертельно поранений.

А   Трафальгарська битва

Б   Бородінська битва

В   Аустерліцька битва

Г   битва під Ватерлоо

Відповідь: А.

6)  Установіть хронологічну послідовність подій.

А   термідоріанський режим

Б   якобінська диктатура

В   повалення монархії

Г   штурм Бастилії

Д   установлення республіки

Відповідь: 1В 2Д 3Б 4А.

7)  Визначте, які з перелічених понять належать до історії 1848 р. в Угорській імперії, а які — до історії 1848 р. в Австрійській імперії.

1 — «12 вимог», 2 — Відень, 3 — інтервенція російських військ, 4 — Імперська конституція, 5 — Меттерніх, 6 — Пешт, 7 — Фердинанд І, 8 — Франц Йосиф, 9 — Ш. Петефі, 10 — Л. Кошут.

Угорська імперія

Австрійська імперія

 

 

 

8)  Складіть план відповіді за темою «Віденський конгрес».

9)  Складіть порівняльну характеристику імператорів Наполеона ІІІ та королеви Вікторії.

10)  Побудуйте причинно-наслідковий шлях революції 1848 р. у Франції за планом: а) передумови, б) причини, в) привід, г) події, д) наслідки, е) значення.

11)  Схематично зобразіть структуру правління Британської імперії.

12)  Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.

Із Декларації прав людини і громадянина

Національні збори визнають і оголошують перед лицем і протегуванням верховної особи такі права людини і громадянина:

1. Люди народжуються вільними і рівними в правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися тільки на загальній користі.

2. Метою всякого політичного союзу є збереження природних і невід’ємних прав людини. Права ці такі: свобода, власність, безпека та опір гнобленню.

3. Джерело всієї верховної влади завжди перебуває в нації. Жодна установа, жодна особа не може здійснювати влади, що не походить безпосередньо від нації.

4. Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншому...

5. Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Усе, що не заборонено законом, дозволено, і ніхто не може бути змушений робити те, чого закон не дозволяє.

6. Закон є вираженням загальної волі. Усі громадяни мають право особисто або через представників брати участь у виданні законів. Закон повинен бути рівний для всіх...

7. Ніхто не може бути обвинувачений, затриманий або арештований інакше, як у випадках, визначених законом, і за правилами, передбаченими ним...

8. Ніхто не повинен боятися за свої переконання, навіть релігійні, якщо їх прояви не порушують громадського порядку, встановленого законом...

9. Для утримання державних установ необхідні податки. Вони повинні бути розподілені рівномірно між громадянами, відповідно до їхніх засобів...

10. Оскільки власність є непорушним і священним правом, то ніхто не може бути її позбавлений, крім тих випадків, коли того явно вимагає громадська необхідність, законно засвідчена, і за умови справедливої та попередньої винагороди. <…>

1)  За яких умов був прийнятий цей документ і в якій країні?

2)  Чи повною мірою виконувалися умови цього документа? Чому?

3)  Наскільки актуальними залишилися пункти Декларації для наших часів? Які саме? Чому?

Варіант ІІ

1)  Яка битва отримала назву «Битва народів»?

А   битва під Аустерліцем

Б   Бородінська битва

В   битва під Лейпцигом

Г   битва під Ватерлоо

Відповідь: В.

2)  Як називали робітників, які виступали проти використання машин на виробництві та знищували їх?

А   лудити

Б   чартисти

В   радикали

Г   анархісти

Відповідь: А.

3)  Укажіть назву революційних подій 1848 р. в Європі?

А   «Зима народів»

Б   «Весна народів»

В   «Літо народів»

Г   «Осінь народів»

Відповідь: Б.

4)  Установіть відповідність між країнами та їхніми правителями.

1    Велика Британія

2    Франція

3    Росія

4    Пруссія

А   Луї Філіпп

Б   Фрідріх Вільгельм IV

В   Вікторія

Г   Олександр І

Д   Карл Альберт

Відповідь: 1В 2А 3Г 4Б

5)  Визначте, про яку битву йдеться.

Спочатку бої розгорнулися за Шевардінський редут, який після багатьох атак російські війська залишили. Невдовзі бої перенеслися до центру, де розташовувалася батарея Раєвського. Головні бойові дії розгорнулися на лівому фланзі російських військ. Кілька атак французів були відбиті, Наполеон зосередив на цій ділянці близько 45 тис. солдатів та 400 гармат, але всі атаки російські війська відбивали. Тільки опівдні російські загони повільно відступили та закріпилися біля Семенівського яру. У той самий час козаки завдали удару по лівому флангу французів, викликавши там переполох. Французи атакували по всьому фронту, але безрезультатно. Наполеон так і не наважився кинути у бій гвардію.

А   Трафальгарська битва

Б   Бородінська битва

В   Аустерліцька битва

Г   битва під Ватерлоо

Відповідь: Б.

6)  Установіть хронологічну послідовність діяльності організацій.

А   Північне і Південне товариства

Б   Повстання декабристів

В   «Союз порятунку»

Г   Виникнення клубів та масонських лож

Д   «Союз благоденства»

Відповідь: 1Г 2В 3Д 4А.

7)  Визначте, які з перелічених понять належать до історії Великої Британії, а які — до історії Франції середини ХІХ ст.

1 — тред-юніони, 2 — парламент, 3 — Друга імперія, 4 — Національні збори, 5 — імператор Наполеон ІІІ, 6 — королева Вікторія, 7 — консервативна партія, 8 — чартизм, 9 — національні майстерні, 10 — Друга республіка.

Велика Британія

Франція

 

 

8)  Складіть план відповіді за темою «Промисловий переворот у Великій Британії».

9)  Складіть порівняльну характеристику діяльності імператора Наполеона та імператора Олександра І.

10)  Побудуйте причинно-наслідковий шлях чартизму за планом: а) передумови, б) причини, в) привід, г) події, д) наслідки, е) значення.

11)  Схематично зобразіть структуру правління Франції часів Директорії.

12)  Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.

З акта Священного союзу, підписаного в Парижі 26 вересня 1815 р.

Їх величності: імператор австрійський, король прусський та імператор всеросійський, унаслідок великих подій, що ознаменували Європу протягом трьох останніх років...

Оголошують урочисто, що метою цього акта є відкриття перед лицем світу їх непохитної рішучості, як в управлінні довіреними їм державами, так і в політичних відносинах до всіх інших урядів, керуватися не іншими якими-небудь правилами, а заповідями цієї святої віри, заповідями любові, правди і миру...

Стаття І

...Три монархи, що домовляються, будуть з’єднані узами справжнього і нерозривного братерства, і, вважаючи себе немовби одноземцями, вони в усякому випадку і в усякому місці подаватимуть один одному підмогу і допомогу...

1)  Чому був підписаний цей документ і за яких умов?

2)  Чи використовувався цей союз у житті, коли і як?

3)  Чому цей союз не був довготривалим і розпався?

Категорія: Всесвітня історія 9 клас | Додав: uthitel (19.11.2013)
Переглядів: 8453 | Рейтинг: 2.2/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: