Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 8 клас (нова програма)

Урок № 1 Тема. Вступ: на порозі Нового часу.

Урок № 1

Тема.       Вступ: на порозі Нового часу.

Мета:      сформувати уявлення учнів про своєрідність історії Нового часу; створити умови для розуміння понять «цивілізація», «Новий час», «історичні джерела»; розглянути періодизацію історії людства; дати характеристику історичних джерел; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Основні поняття та назви:    християнська цивілізація, арабо-мусульманська цивілізація, Новий час, Ранньомодерна доба, аграрне суспільство, індустріальне суспільство, революція, республіка, гуманізм, Відродження.

Основні дати та події: XVI — початок XX ст. — історія Нового часу, кінець
XV — перша половина XVII ст. — Ранній Новий час.

Обладнання:     підручник, карти світу, Європи, Азії.

Тип уроку:    вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати:   учні навчаться: називати хронологічні межі історії Нового часу та її частин; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані з темою, застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; розповідати про історичні джерела; висловлювати власну думку.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Вступне слово вчителя. Актуалізація знань

Почати урок із бесіди з метою виявлення рівня знань учнів із предмета та їх відновлення.

Запитання

1.  Що таке історія?

2.  Що ви вивчали в 7 класі?

3.  Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?

Історія — наука про події минулого, їх причини та наслідки.

Ознайомити учнів зі структурою курсу (шість розділів, уроки узагальнення та тематичного оцінювання, практичні заняття) та підручника (шість розділів, 30 параграфів, пункти параграфа, основні терміни та поняття, особливі позначки, використані в параграфах), допоміжними матеріалами (якщо є зошит із друкованою основою — із його структурою), атласом, контурною картою тощо.

Розповісти про електронні ресурси та ознайомити із сайтом http://interactive.ranok.com.ua.

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.  Середні віки в історії людства.

2.  Що таке Новий час?

3.  Світ у Новий час.

4.  Європейське суспільство.

5.  Духовне життя.

Випереджальне запитання

Пояснити учням, що на початку кожного уроку вчитель ставитиме випереджальне запитання, відповідь на яке учні повинні будуть знайти протягом вивчення певної теми.

Звідки люди дізнаються про минуле?

1.  Середні віки в історії людства

2.  Що таке Новий час?

3.  Світ у Новий час

Учитель пропонує учням пригадати періодизацію історії і пояснює термін «Новий час». Новий час — період історії між Середніми віками та Новітнім часом, що тривав від кінця XV до початку XX ст.

Узагальнити матеріал про періодизацію всесвітньої історії за допомогою таблиці та пояснити, що у 8 класі буде вивчатися перший період Нового часу.

Періодизація всесвітньої історії

Первісний лад

Стародавній світ

Середньовіччя

Новий час

Новітній час

Ранній Новий час

Пізній Новий час

2 млн — 4 тис. до н. е.

4 тис. до н. е. — V ст. н. е.

V—XV ст.

Кінець XV — друга половина XVII ст.

Друга половина XVII — початок ХХ ст.

Початок ХХ—ХХI ст.

 

Розповідь учителя (завершується складанням узагальнюючої таблиці на дошці.)

У 8 класі ми будемо вивчати перший період Новітньої історії, який ще називають Раннім (кінець XV — перша половина XVII ст.). Ця доба починається визначним явищем — Великими географічними відкриттями, у результаті яких європейська цивілізація вийшла за межі континенту. Європа починає поширювати свій вплив на увесь світ. Десятки тисяч людей вирушили на пошуки нових земель, кращої долі, слави та процвітання. Суттєво змінилося життя всього світу і, зокрема, Європи.

Феодальні відносини не встигали за швидкими перетвореннями, натуральне господарство замінюється товарним. Технічні винаходи, нові погляди сприяють переходу від феодальних відносин до буржуазних, які охоплюють не тільки економічне, а й суспільне життя.

Змінюється і державна влада. Новий час вважається періодом становлення абсолютизму, за якого монархам належала вся влада в країні. Разом із тим у ці часи починається і активна боротьба з абсолютизмом і виникають перші прояви майбутньої демократії.

Починають формуватися кордони, які стають близькими до сучасних: об’єднується Франція, відбувається становлення Великої Британії та Іспанії, у Центральній Європі виникає велика держава Річ Посполита, а на сході Європи зростає Московське царство, яке стане однією з найбільших держав світу. Німеччина та Італія залишаються роздробленими.

Змінюється і сама людина. Під впливом різних чинників перетворюється духовний світ людини. Політичні, економічні й соціальні зрушення змінюють ставлення до католицької церкви, яка поступово втрачає авторитет. Виникає інша система цінностей у відносинах людини з Богом. Хоча в Ранній Новий час церква досі займала важливе місце в житті як окремої людини, так і всього суспільства.

Великі географічні відкриття змінили уявлення про світ — з’явилися нові континенти, торговельні шляхи, народи, цивілізації.

Виникнення держав у сучасних кордонах, зміни торговельних шляхів та взаємовплив культур сприяли наступному кроку — створенню націй із самобутньою мовою, культурою та традиціями.

Ранній Новий час (кінець XV — перша половина XVII ст.)

План

Характеристика

Феодальні відносини

Феодальні відносини змінюються буржуазними не тільки в економічній, а й у суспільній сфері

Державна влада

Зміна форми державної влади. Становлення абсолютизму, а потім — боротьба з ним

Кордони

Поява кордонів, близьких до сучасних

Людина Нового часу

Інша система цінностей

Нові землі

Відкриття нових континентів, створення шляхів

Риси сучасних народів

Мова, самобутність культури і традицій

 

4.  Європейське суспільство

Метод «Мозковий штурм»

Методика проведення. Учитель чітко формулює завдання (проблему), учні висловлюють свої ідеї, спрямовані на його розв’язання. Після цього відбувається аналіз і відбір запропонованих ідей. Шляхом колективного обговорення вчитель разом з учнями знаходять максимально ефективне розв’язання завдання (проблеми).

Ознайомившись із текстом підручника, зобразіть у вигляді схеми особливості переходу від аграрного суспільства, яке активно розвивалося в Середні віки, до індустріального, що виникло в період Нового часу.

Зразок відповіді

Аграрне суспільство

(Середні віки)

•     Період економічного піднесення: розвиток мануфактурного виробництва та торговельно-грошових відносин.

•     Торгівля набуває всесвітнього характеру.

•     Розвиток грошової справи: поява банків, векселів, капіталу.

•     Нові знаряддя праці.

•     Поява буржуазії.

•     Формування нової колоніальної системи.

•     Втрата впливу католицької церкви.

Індустріальне суспільство

(Новий час)

 

5.  Духовне життя

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати відповідний матеріал підручника, після чого організовує обговорення.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання і завдання

1.  Назвіть хронологічні межі періоду Раннього Нового часу.

2.  Що таке аграрне та індустріальне суспільство?

3.  Які події вплинули на розвиток світу в перший період Нового часу?

4.  Визначте основні ознаки Раннього Нового часу.

Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер назви або події.

1) Виникнення цехів, 2) відкриття Америки, 3) Хрестові походи, 4) Столітня війна, 5) походи гуситів, 6) Реформація, 7) виникнення ісламу, 8) Відродження, 9) становлення Священної Римської імперії, 10) виникнення колоніальних імперій.

 

Середні віки

Новий час

 

 

 

V. Підсумки уроку

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Новий час — період історії між Середніми віками та Новітнім часом, що тривав від кінця XV до початку XX ст.

У 8 класі ми вивчатимемо перший період Нового часу — Ранньомодерну добу.

Ранній Новий час характеризується переходом від аграрного до індустріального суспільства.

Відповідь на випереджальне запитання

Про минуле люди дізнаються з історичних джерел (писемних, речових, усних) та історичних наук (археології, етнографії, нумізматики та ін.). Історія — це наука про минуле, без знання якої неможливо побудувати успішне майбутнє.

VI. Домашнє завдання

Опрацюйте текст передмови і § 1.

 

Категорія: Всесвітня історія 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (09.10.2016)
Переглядів: 374 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: