hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 8 клас

Урок № 15 Північне Відродження

Урок № 15

Північне Відродження

Мета: сформувати в учнів уявлення про розвиток Північного Відродження на прикладі мистецтва Нідерландів, Франції та Німеччини; створити умови для розуміння високого рівня розвитку мистецтва; розглянути найвизначніші пам’ятки культури; установити зв’язок між політичним та економічним розвитком держав і розвитком культури на прикладі Північного Відродження; схарактеризувати діяльність митців Північного Відродження; розвивати вміння порівнювати Італійське та Північне Відродження і висловлювати власну думку щодо впливу суспільних відносин на культуру.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття та назви: автопортрет, портрет, натюрморт, батальна сцена, Пізнє Відродження, собор Паризької Богоматері, Рейнський собор, палац Дожів, ансамбль палаців Версаля.

Основні дати та події: 1577—1640 рр. — роки життя Пітера Пауля Рубенса, 1606—1669 рр. — роки життя Рембрандта ван Рейна, 1471—1528 рр. — роки життя Альбрехта Дюрера, 1599—1660 рр. — роки життя Дієго Веласкеса.

Історичні постаті: П. П. Рубенс, Рембрандт, А. Дюрер, Д. Веласкес, Б. Челліні.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов’язані з життям митців Північного Відродження; показувати на карті найвизначніші культурні центри; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати діяльність митців Північного Відродження; наводити приклади найвизначніших пам’яток культури; порівнювати Італійське та Північне Відродження; висловлювати власну думку щодо впливу суспільних відносин на культуру.

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Вибірково перевірити описи творів, що належать митцям Італійського Відродження.

Тестове завдання

Установіть відповідність між іменами авторів та назвами їхніх творів.

1   Леонардо да Вінчі

2   Рафаель Санті

3   Мікеланджело Буонарроті

4   Тиціан Вечелліо

А  «Воскресіння Лазаря»

Б  «Сикстинська мадонна»

В  «Папа Павло ІІІ із племінниками»

Г  «Таємна вечеря»

Д  «Давид»

 

Відповідь: 1Г, 2Б, 3Д, 4В.

III. Вивчення нового матеріалу

План

1.   Мистецтво Північного Відродження.

2.   Мистецтво бароко.

3.   Творці Північного Відродження та бароко.

1.   Мистецтво Північного Відродження

Розповідь учителя

Наприкінці XV — на початку XVI ст. Італійське Відродження почало поширюватися на інші країни Європи, розташовані на північ від Італії (Нідерланди, Франція, Німеччина та Англія), і отримало назву Північного Відродження.

Країни Північного Відродження не мали античного минулого і такого доступу до пам’яток давнини, як Італія. На відміну від Італійського, Північне Відродження формувалося під сильним впливом готичної культури з більшою тенденцією до світськості, мало більше заглиблення у внутрішній світ людини, зазнало суттєвого впливу Реформації, а у творах більш реалістично відображало навколишній світ.

Найяскравішим представником мистецтва Відродження Німеччини був Альбрехт Дюрер — живописець, гравер, математик, теоретик мистецтва. Одружившись із Агнес Фрай (із роду Медічі), отримав можливість більше не думати про заробіток і повністю присвятив себе мистецтву. Його роботи вплинули на розвиток пейзажу та натюрморту, у теоретичних працях він виклав основи живопису та рисунку. Дюрер став визнаним майстром друкованої гравюри. Прославився він і своїми живописними роботами на біблійну тематику, надаючи біблійним сюжетам національного, народного змісту.

Найвидатнішим художником Північного Відродження в Нідерландах був Ієронім Босх, який працював у рідному місті Гертогенбосі. У роботах живописця відображаються релігійно-містичні уявлення про світ, середньовічна фантастика й гротеск переплітаються з елементами фольклору, соціальної сатири та реалізмом у зображенні народних типів, побутових і пейзажних мотивів («Спокуса Св. Антонія», «Віз сіна», «Пекло», «Шахрай»). За алегоричною формою Босх приховував критику вад тогочасного суспільства.

Придворним живописцем англійського короля Генріха VIII був Гаяс Гольбейн Молодший, який створив цілу галерею портретів: самого монарха, придворної знаті, іноземних послів, купців, а також портрети гуманістів, із якими товаришував, — Е. Роттердамського, Т. Мора.

Північне Відродження заклало підвалини для подальшого розвитку культури людства — бароко.

2.   Мистецтво бароко

Варіант 1

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть тезовий конспект. (Зразок конспекту наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Хронологічним нащадком епохи Відродження стала епоха бароко (від фр. baroque — перлина неправильної форми, букв. — дивний, вибагливий, примхливий) — стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі кінця ХVІ — кінця ХVІІІ ст. Виникає в Італії у другій половині XVI ст. Досягнення італійського бароко були покладені в основу подальшого розвитку мистецтва Іспанії та її американських колоній, а також Німеччини, Австрії, частково Франції, Фландрії, Польщі, Чехословаччини та інших країн.

Мистецтво епохи бароко виникає на основі гуманістичних засад доби Відродження, розвивається на тлі розквіту абсолютизму і пов’язане з поширенням ідей Контрреформації. Для нього характерна пишність, парадність, яскравість кольорів, контрастність. Бароко приділяло головну увагу пристрастям і відчуттям людини, поєднувало реальне та уявне. Почуттєвий характер цього мистецтва, у якому художник ігнорує розміри й норму, зображує контрасти, що створюють ілюзію реальності, справляє велике враження на глядача. Маючи багато спільних рис, для кожної країни бароко має свої особливості розвитку. Для цього напрямку в архітектурі характерні розмах, використання складних криволінійних форм, створення ансамблів (Л. Берніні, Б. Растреллі); у живописі — відкритість, парадність та прості сюжети (П. Рубенс, Рембрандт, А. ван Дейк, Ф. Гварді, А. Маньяско); у скульптурі — зображення темпераменту, коротких миттєвостей життя  (Л. Берніні, Ф. Жирардон, Б. Пермозен); у музиці — розквіт складної поліфонії, поява опери (К. Монтеверді, А. Вівальді, Й. Бах, Г. Гендель); у літературі — алегоричні форми, різні види сатири, романи (П. Кальдерон, А. д’Обіньє, М. Ломоносов).

У той самий час протягом XVIІ ст. відбулася наукова революція, яка поклала край середньовічному баченню світу.

Варіант 2

Складання тез

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та складіть тезовий конспект.

Зразок відповіді

Бароко

•        Назва походить від італ. barocco — вибагливий, химерний.

•        Стиль у європейському мистецтві у XVI—XVIII ст.

•        Характерні риси: пишність, парадність, яскравість кольорів, контрастність.

•        Розвиток припадає на час розквіту абсолютизму.

•        Виникає в Італії у другій половині XVI ст.

•        Пов’язане з поширенням ідей Контрреформації — дух оновлення католицької релігійності.

•        У кожній країні мало свої особливості розвитку.

•        В архітектурі — розмах, використання складних криволінійних форм, створення ансамблів (Л. Берніні, Б. Растреллі).

•        У живописі — відкритість, парадність та прості сюжети (П. Рубенс, Рембрандт, А. ван Дейк, Ф. Гварді, А. Маньяско).

•        У скульптурі — зображення темпераменту, коротких миттєвостей життя (Л. Берніні, Ф. Жирардон, Б. Пермозен).

•        У музиці — розквіт складної поліфонії, поява опери (К. Монтеверді, А. Вівальді, Й. Бах, Г. Гендель).

•        У літературі — алегоричні форми, різні види сатири, романи (П. Кальдерон, А. д’Обіньє, М. Ломоносов).

•        Італія — архітектор і скульптор Д. Берніні, архітектори Ф. Борроміні та К. Фонтана, живописці П’єтро да Кортона, Л. Джордано, А. Маньяско, Дж. Б. Тьєполо.

•        Досягнення італійського бароко лягли в основу подальшого розвитку мистецтва Іспанії та її американських колоній, а також Німеччини, Австрії, частково Франції, Фландрії, Польщі, Чехословаччини та інших країн.

•        Росія — палац у Пушкіно (колишня назва — Царське Село), Зимовий палац, Смольний монастир, Нікольський військово-морський собор та інші будови стилю бароко Санкт-Петербурга, створені Б. Растреллі, С. Чевакінським і Д. Ухтомським.

3.   Творці Північного Відродження та бароко

Варіант 1

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про представників Північного Відродження та бароко. Решта школярів складають тезовий конспект за матеріалами доповідей.

Варіант 2

Метод «Ажурна пилка»

(Методика проведення: див. урок № 3.)

Об’єднати учнів у п’ять груп і запропонувати, використовуючи матеріал підручника (або карток), підготувати інформацію про одного з діячів Відродження: І. Босх (І група), П. Рубенс (ІІ група), А. Дюрер (ІІІ група), Рембрандт (IV група), Д. Веласкес (V група).

Зразок карток

Картка № 1

Ієронім Босх

1) Роки життя: 1450—1516 рр.; 2) нідерландський живописець; 3) працював у рідному місті Гертогенбосі; 4) релігійно-містичні уявлення про світ, середньовічна фантастика й гротеск переплітаються з елементами фольклору, соціальної сатири та реалізмом у зображенні народних типів, побутових і пейзажних мотивів («Спокуса Св. Антонія», «Віз сіна», «Пекло», «Шахрай»); 5) за алегоричною формою приховується критика вад тогочасного суспільства.

Картка № 2

Пітер Пауль Рубенс

1) Роки життя: 1577—1640 рр.; 2) походить зі старовинної антверпенської родини; 3) загальну освіту здобув у єзуїтській колегії, після чого служив пажем; 4) займатися живописом почав дуже рано; 5) в італійський період своєї діяльності не прагнув самостійної творчості; 6) його роботи: «Спорудження Хреста», «Терновий вінець», «Розп’яття», «Втеча Лота», «Суд Паріса», «Воскресіння Лазаря», «Вакханалія» та ін.; 7) створив власну майстерню; 8) мав величезну популярність — замовлень стало так багато, що він не встигав їх виконувати, тому частину малювали його учні (за ескізами майстра); 9) із його майстерні вийшло понад 3 тис. картин; 10) здійснив вагомий внесок у мистецтво пейзажу.

Картка № 3

Альбрехт Дюрер

1) Роки життя: 1471—1528 рр.; 2) німецький живописець, гравер, математик, теоретик мистецтва; 3) народився в Нюрнберзі (німецьке місто в центральній частині Баварії); 4) навчався у Німеччині та Італії (Венеція); 5) після одруження з Агнес Фрай (із роду Медічі) отримав можливість більше не думати про заробіток і повністю присвятив себе мистецтву; 6) вплинув на розвиток пейзажу та натюрморту; 7) у теоретичних працях виклав основи живопису та рисунку; 8) майстер друкованої гравюри; 9) надавав біблійним сюжетам національного, народного змісту; 10) його роботи: «Автопортрет» (Лувр, Париж), гравюра «Меланхолія».

Картка № 4

Гарменс Рембрандт ван Рейн

1) Роки життя: 1606—1669 рр.; 2) фламандський художник, офортист; 3) навчався в Лейдені в Я. ван Сваненбурга та в Антверпені в П. Ластмана; 4) від 1632 р. постійно жив в Амстердамі; 5) його новаторське мистецтво відрізняється демократизмом, життєвістю образів, поєднанням глибини психологічної характеристики з винятковою майстерністю живопису, що ґрунтується на ефектах світлотіні; 6) від 1629 до 1669 р. написав близько 60 автопортретів; 7) писав на релігійні й міфологічні сюжети; 8) залишив близько 600 картин, 300 гравюр, 2000 рисунків; 9) його роботи: «Автопортрет із Саскією», «Флора», «Вірсавія», «Даная», «Ассур, Аман та Есфір», «Повернення блудного сина».

Картка № 5

Дієго Веласкес

1) Роки життя: 1599—1660 рр.; 2) іспанський художник; 3) був придворним художником Філіппа IV, який сказав йому: «Ніхто, крім тебе, писати мене більше не буде», обраний членом Римської академії; 4) його роботи: «Поклоніння волхвів», «Христос у домі Марфи й Марії», «Вигнання маврів», «Портрет Філіппа IV», «Портрет Папи Інокентія X», «Портрет інфанти Марії Терези».

IV. Узагальнення та систематизація знань

Робота з карткою

Вставте пропущені слова.

Символом епохи ... (Відродження) в архітектурі Франції став ансамбль палаців ... (Версаля). Він розташований на південному заході від ... (Парижа). У його будівництві й оздобленні брали участь багато талановитих архітекторів, скульпторів. Його зведення розпочалося в 1620 р. спочатку це мав бути невеликий мисливський замок короля Франції, але з часом неодноразово добудовувався й перебудовувався.

Тестове завдання

Установіть відповідність між іменами митців та назвами їхніх творів.

1   Рембрандт

2   П. П. Рубенс

3   Д. Веласкес

4   А. Дюрер

А  Серія «Життя Марії Медічі»

Б  Серія гравюр «Апокаліпсис»

В  «Нічний дозор»

Г  «Пряхи»

Д  «Пекло»

 

Відповідь: 1В, 2А, 3Г, 4Б.

Робота з документом

Прочитайте уривок із книги «Похвала глупоті» Еразма Роттердамського та дайте відповідь на запитання.

Війна є основою і джерелом усіх славетних подвигів. А тим часом, що може бути безглуздіше за неї (якщо немає для того поважних причин)? Адже війна приносить обом супротивникам більше шкоди, ніж зиску. Я вже не кажу про полеглих, бо про них, як говорили колись мегарійці, нема чого розпатякувати. Але погляньмо на живих.

Ось стали непорушно одна проти одної дві бойові лави, закуті в залізо, і ріжки тужливо гудуть, закликаючи до бою. Скажіть, будь ласка, яка тепер користь від цих, вибачте мудрих — немічних людей, виснажених науками, з рідкою й холодною кров’ю? Адже тут потрібні товстуни, здоровані, бовдури, в котрих чим менше розуму, тим більше відваги. Кому потрібен такий воїн, як Демосфен, що за прикладом Архілоха кинув щит і втік із поля бою, ледве уздрівши ворогів? Оратор із нього добрий, а воїн — нікудишній.

Але, кажуть, і кмітливість у війнах дуже допомагає. Не заперечую, тільки ж кмітливість усе-таки військова, а не філософська: для вельми славної справи — війни — філософи та вчені, що проводять безсонні ночі над книгами, взагалі непридатні. Тут потрібні лайдаки, звідники, розбишаки, бандити, темні мужики, тупаки, боржники й подібні до них покидьки суспільства.

Чи поділяєте ви погляди Е. Роттердамського? Поясніть свою думку.

V.   Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Висновки

•        Північне Відродження, яке активно розвивалося у Нідерландах, Англії, Франції та Німеччині, торкалося проблем навколишнього світу, умов повсякденного життя людини, страху перед змінами.

•        Наступним кроком розвитку культури стало бароко, яке заступає Відродження. Для бароко характерна пишність, парадність, яскравість кольорів, контрастність. Цей напрямок приділяв головну увагу пристрастям і відчуттям людини, поєднував реальне та уявне.

VI. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 12 (С. 86—88); 2. § 12 (С. 106—108), § 13; 3. § 13, § 15 (С. 134—135); 4. § 7 (С. 65—69).

2.   Складіть кросворд за матеріалом уроку, узявши за основу слово «Відродження».

3.   Індивідуальні випереджальні завдання. Підготуйте повідомлення про письменників Відродження: В. Шекспіра, М. де Сервантеса, Ф. Рабле, Р. Декарта та інших.

 

Категорія: Всесвітня історія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 3424 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: