Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 8 клас

Урок № 11 Англія. Королева Єлизавета

Урок № 11

Англія

Мета: сформувати в учнів уявлення про життя різних верств населення на Британських островах; створити умови для розуміння причин королівської Реформації в Англії; схарактеризувати двір англійської королеви часів Єлизавети І; установити зв’язок між становленням абсолютної монархії в Англії та розвитком буржуазії; схарактеризувати пуританізм; розвивати вміння порівнювати абсолютну монархію Франції та Англії й висловлювати власну думку щодо англійського парламентаризму часів абсолютної монархії.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Британських островів, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття та назви: парламент, розсіяна мануфактура, огороджування, «криваве законодавство», англіканська церква, пуритани, пірати, Тюдори, Стюарти, Шотландія, Ірландія.

Основні дати та події: 1534 р. — підписання «Акта про супрематію (верховенство)», 1549 р. — повстання Роберта Кета, 1571 р. — «39 статей», 1603 р. — прихід до влади династії Стюартів.

Історичні постаті: Генріх VІІІ, Марія Тюдор (Кривава), Єлизавета І, Марія Стюарт, Яків VІ, Френсіс Дрейк.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов’язані зі становленням абсолютизму в Англії; показувати на карті події, пов’язані з історією англійської держави; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати пуританізм; наводити приклади життя королівського двору часів правління Єлизавети І; порівнювати абсолютну монархію Франції та Англії; висловлювати власну думку щодо англійського парламентаризму часів абсолютної монархії.

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учні вибірково зачитують твори за темою «Серед гезів».

Тестове завдання

Установіть відповідність між датами та подіями.

1   1567 р.

2   1572 р.

3   1579 р.

4   1648 р.

А  Підписання Утрехтської унії — об’єднання північних штатів

Б  Початок повстання під проводом В. Оранського в північних штатах. Захоплення гезами міста Білле

В  Офіційне визнання Іспанією незалежності Республіки

Г  Проголошення Республіки Об’єднаних Провінцій (Голландія) з вищим органом влади — Генеральними штатами

Д  Створення «Ради у справах про заколоти» («кривавої ради»)

 

Відповідь: 1Д, 2Б, 3А, 4В.

III. Вивчення нового матеріалу

План

1.   Зміни в житті країни.

1)  Зміни в економіці.

2)  Зміни в суспільстві.

3)  Огороджування.

2.   Королівська Реформація.

3.   Єлизавета І.

4.   Прихід до влади династії Стюартів.

1.   Зміни в житті країни

Розповідь учителя

У XVI ст. Англія стала невеликою за територією країною. Розміщуючись на Британських островах, вона не володіла всією їх територією — володіння Англії в Ірландії були незначними, Шотландія також не входила до її складу.

Населення Англії на початку XVI ст. налічувало близько 3 млн осіб, а наприкінці століття збільшилося до 4 млн жителів (не враховуючи Шотландію). На початку XVI ст. у містах проживало не більше ніж 10 % населення Англії, а наприкінці століття кількість городян зросла до 20 %.

Англія була аграрною країною. Земля належала дворянам-землевласникам і королю. Більшість селян власної землі не мала, а за користування нею сплачувала грошову ренту.

1)  Зміни в економіці

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Англія, як і інші країни Європи, постраждала від «революції цін». Підвищення цін призвело до того, що селяни втратили власні ділянки і перетворилися на жебраків. Разом із тим в Англії швидкими темпами стало розвиватися мануфактурне виробництво у провідних галузях. У декілька разів зросло виробництво металів, країна повністю забезпечувала себе вугіллям і почала продавати його за кордон, будівництво кораблів надавало Англії необхідну кількість військових, торговельних та рибальських суден. Але основною галуззю промисловості стало виробництво сукна. Замість вовни Англія почала вивозити до інших країн вовняне сукно. Невдовзі сукно становило 80 % загального англійського експорту, а збільшення попиту на нього привело до поширення мануфактурного виробництва.

Великі географічні відкриття змінили торговельні шляхи, й Англія опинилася на перехресті торговельних шляхів із Північної Європи до Середземномор’я, з Європи та Америки. Це сприяло розвитку англійської торгівлі — збагачувалося купецтво й зростали міста, розвивалися порти. Портом міжнародного значення став Лондон. Торгівля була небезпечною справою — бурі та пірати створювали небезпеку втрати товарів і навіть загибелі. У XVI ст. для зменшення ризику купці почали об’єднуватися в акціонерні компанії. Вони об’єднували свої капітали, ставали акціонерами компанії та отримували прибутки відповідно до власного внеску. Однією з найбільших торговельних акціонерних компаній стала Ост-Індська компанія, яка зосередила у своїх руках торгівлю з Африкою та Індією.

На початку XVI ст. сільське господарство Англії зазнало суттєвих змін. Попит на англійську вовну значно збільшився як в Англії, так і за кордоном. Землевласники зайнялися розведенням овець, часто за рахунок рільництва. Лендлорди (так називали цих землевласників) почали перетворювати землі у своїх володіннях на пасовиська для овець. Збільшуючи площі пасовиськ, власники зганяли селян із земель та огороджували їх. Цей процес дістав назву «огороджування». Вовна перетворилася на головне багатство країни. Огороджування призвело до зменшення вирощування пшениці, і невдовзі Англія почала завозити пшеницю із-за кордону. У XVI ст. розпочався процес аграрного перевороту — встановлення ринкових відносин у сільському господарстві.

Варіант 2

Робота в групах

Об’єднати учнів у три групи і запропонувати, використовуючи матеріал підручника, охарактеризувати розвиток відповідних галузей економіки Англії: промисловість (І група), сільське господарство (ІІ група), торгівля (ІІІ група). Після завершення роботи вчитель або учні узагальнюють інформацію у вигляді таблиці на дошці.

Зразок заповненої таблиці

Економіка Англії

 

Галузь

Характеристика

Промисловість

Розвиток суконного виробництва — мануфактури — основний товар експорту. Кораблебудування. Металургія

Сільське господарство

Розвиток зернового господарства, м’ясо-молочного скотарства та вівчарства. Огороджування. Увезення зерна до Англії

Торгівля

Виникнення світової торгівлі — зручні порти Англії. Власний флот. Торгівля без посередників. Створення акціонерних компаній

 

2)  Зміни в суспільстві

Розповідь учителя

Капіталістичні відносини, які активно почали розвиватися в Англії, привели до значних змін у суспільстві. Виникають нові верстви населення — буржуазія та наймані робітники. Дворянство продовжувало відігравати значну роль в Англійському королівстві, але й воно зазнало впливу Нового часу.

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Дворянство поділилося на дві великі групи — старі та нові дворяни. Життя старого дворянства не змінилося — вони жили на платежі від селян, несли службу у війську або при дворі. До інших справ вони ставилися з презирством, вважаючи їх нешляхетними. Старі дворяни не тільки ігнорували господарство, але й залишалися осторонь ділового життя. У результаті їхні прибутки падали і вони розорювались.

Нові дворяни, або джентрі, активно займалися господарством і вели торгівлю. Вони проводили огороджування, збільшуючи пасовиська для овець, вкладали капітали в торговельні компанії, а у своїх маєтках будували мануфактури з виробництва сукна. Нове дворянство швидко збагачувалось, зростав їхній вплив, і вони починали відігравати важливу роль у житті держави.

Варіант 2

Робота за варіантами

Об’єднати учнів у два варіанти і запропонувати, використовуючи матеріал підручника, охарактеризувати старе (І варіант) і нове (ІІ варіант) дворянство Англії. Після підготовки учні обмінюються інформацією та узагальнюють її на дошці.

Зразок відповіді

Англійське дворянство

Старі дворяни

Нові дворяни (джентрі)

Жили на платежі від селян.

Противники реформ та перетворень.

Служили при дворі або несли військову службу

Активно займалися торгівлею та виробництвом — вівчарство, мануфактури, торговельні компанії

 

3)  Огороджування

Варіант 1

Розповідь учителя

Підвищення попиту на вовну зробило вівчарство дуже прибутковою справою. Але збільшення поголів’я овець потребувало і зростання площ пасовиськ. Разом із тим вільної землі в Англії не було, адже її орендували у землевласників селяни. Тому збільшення площ пасовиськ проходило двома шляхами — або скуповуванням землі, або захопленням общинних земель (лісів, пасовиськ, лугів). Потім почали захоплювати і землю орендарів, зганяючи селян, а ділянки огороджували. Ріллю засівали травою і перетворювали на пасовище. Селянські будівлі знищувалися, а їхніх мешканців виганяли на вулицю.

Варіант 2

Робота зі схемою

Використовуючи відповідний матеріал підручника, складіть схему, яка б відображала передумови, причини, зміст і наслідки огороджування. Після завершення роботи вчитель або учні відтворюють схему на дошці.

Зразок схеми

Додатковий матеріал

Інший погляд на огороджування

Класичний погляд був сформований під впливом творів Томаса Мора. Саме цей погляд відображався в історичних працях ХІХ ст. Карл Маркс, описуючи огороджування, мав на увазі саме твори Мора. Радянські історики теж використовували ці джерела. Із залученням дедалі більшої кількості архівних матеріалів стало зрозуміло, що ситуація, яку зображав у своїх творах Томас Мор, не відповідає дійсності. Від початку ХХ ст. популярність цієї теорії помітно зменшується, але радянські вчені продовжували її дотримуватися, оскільки вона добре ілюструвала період формування капіталістичного суспільства. Крім того, вони не мали можливості ознайомитися з первинними архівними матеріалами, тому їх праці спираються на роботи істориків першої половини — середини ХІХ ст. та твори Томаса Мора. Разом із тим первинні архівні матеріали вказують на такі події.

Ціни на продукти (у тому числі зерно) за часів огороджування ще більше зросли порівняно з цінами на вовну. Економічно огороджування було невигідним.

Масштаби огороджування перебільшували — протягом ХVІ ст. (саме цей період описав Томас Мор) було огороджено лише близько 2 % земель.

Бунти проти огороджування відбувалися в районах, де огороджування практично не було.

У середині ХІV ст. чума значно скоротила кількість населення Англії, і протягом майже 200 років для обробітку землі не вистачало робочих рук. Наприкінці ХІІІ — на початку ХІV ст. було освоєно багато малородючих ґрунтів, які пізніше покинули. Ці землі навіть заростали лісом, і у ХVІ ст., тобто в часи Томаса Мора, їх почали обробляти. Землевласники були зацікавлені здавати в оренду такі землі великими площами, у першу чергу для випасання овець. Крім того, у ці часи існувала проблема сквотерів — найбідніших людей, які оселялися на землях, що пустували, займалися полюванням та рибальством, мали невеличке підсобне господарство, — звісно, оренду вони не платили. Тому коли з’являлися орендатори, вони виганяли сквотерів.

Що ж стосується бунтів проти огороджування, то виявилося, що більшість із них не мають жодного відношення до виступів проти перетворення ріллі на пасовиська. Ці бунти відбувалися переважно на територіях, де землі були бідні й тому більш придатні для випасання худоби. Зростання населення викликало необхідність збільшення виробництва м’яса та молока, тому на пасовиська виганяли велику рогату худобу. Разом із тим ціни підвищувалися, і на бідних прошарках суспільства це позначалося найбільше.

Такі факти, а точніше чутки про них у Лондоні, і породили класичне уявлення про огороджування.

2.   Королівська Реформація

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю за планом. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

У 1485 р. англійський престол перейшов до династії Тюдорів. Суттєве зміцнення держави і королівської влади відбулося за правління другого короля з цієї династії — Генріха VIII (1509—1547 рр.). У цей час в Англії розпочалася Реформація.

На відміну від інших держав, де Реформація здійснился внаслідок народного руху «знизу», в Англії Реформація відбувалася «згори» — за активного втручання і під керівництвом короля, унаслідок чого її називають королівською.

Спочатку Генріх VІІІ виступив против Реформації, проте сімейні обставини змусили змінити його позицію. Спроба розлучитися з іспанкою Катериною Арагонською не знайшла підтримки в Папи Римського. Тоді король виступив проти католицької церкви.

Під тиском Генріха VІІІ парламент у 1534 р. прийняв «Акт про супрематію (верховенство)», який проголосив короля главою і захисником англійської церкви. У 1536—1540 рр. була проведена секуляризація церковних земель — монастирі було закрито, а ченців розігнано. Усі землі й майно монастирів, а також власність церкви перейшли до скарбниці короля. Разом із тим майже всі католицькі догмати зберігалися. Нова церква стала називатися англіканською, вона була більш поміркованою порівняно з лютеранством та кальвінізмом.

Становлення англіканської церкви здійснювалося методами терору. За відмову від неї карали, як за державну зраду. Так, 1535 р. був страчений відомий гуманіст, канцлер Томас Мор.

Нащадок Генріха VІІІ Едуард VI (1547—1553 рр.) продовжував королівську Реформацію. Від 1549 р. служба почала здійснюватися англійською мовою, було спрощено церковні обряди.

За правління доньки Генріха VIII та Катерини Арагонської королеви Марії Тюдор (1553—1558 рр.) було здійснено спробу повернутися до католицизму. Королева відновила католицьку церкву, почала переслідування протестантів, за що в Англії її називали Марією Кривавою. Однак землі монастирям повернути не вдалося.

Після смерті Марії Тюдор корона перейшла до Єлизавети I (1558—1603 рр.) — доньки Анни Болейн та Генріха VIII. Вона відновила англіканську церкву. Почалося переслідування католиків, було видано суворі закони — перехід з англіканської церкви в католицьку вважався державною зрадою. Орден єзуїтів було заборонено. У 1571 р. був прийнятий англійський «Символ віри» (39 статей), у якому проголошувалися основні принципи англіканської церкви.

Частина віруючих залишилася незадоволеною королівською Реформацією і вимагала продовжити «очищення» церкви від католицизму. Називали їх пуританами (від латин. purus — чистий), вони не визнавали влади єпископів, відкидали всю церковну ієрархію. Поступово пуритани вийшли з англіканської церкви та стали створювати власні общини на чолі зі старшинами (пресвітерами). Королева Єлизавета І не підтримала пуритан і навіть почала їх переслідувати.

Метод «Мозковий штурм»

(Методика проведення: див. урок № 1.)

Визначте особливості правління династії Тюдорів.

Зразок відповіді

Правління Тюдорів

•        Посилення абсолютизму.

•        Парламент підпорядковувався монарху.

•        Слабкий чиновницький апарат, сильне місцеве самоврядування.

•        Відсутність регулярної сухопутної армії, сильний військовий і торговельний флот.

•        Королівська Реформація.

Варіант 2

Робота з таблицею

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та заповніть таблицю за планом (мета, привід, перебіг війни, наслідки).

Зразок заповненої таблиці

Королівська Реформація в Англії

План

Характеристика

Мета

Секуляризація церковних земель та багатства. Підпорядкування церкви королю. «Дешева церква»

Привід

Відмова Папи Римського дати дозвіл на розлучення короля Генріха VIII

Перебіг подій

1534 р. — підписання «Акта про супрематію (верховенство)», за яким король є єдиним головою англійської церкви. 1535 р. — страта Томаса Мора. Утворення англіканської церкви. 1536—1540 рр. — секуляризація (конфіскація церковної власності). 1549 р. — початок ведення служб англійською мовою. 1553—1558 рр. — відновлення католицизму за правління королеви Марії Кривавої. 1571 р. — відновлення англіканської церкви Єлизаветою І. 1567 р. — початок відділення пуритан (кальвіністів) від англіканської церкви. 1571 р. — прийняття нового «Символу віри» (39 статей) — наближення до кальвінізму, збереження ієрархії та ін. Завершення становлення англіканської церкви

Наслідки

Англія очолила протестантів у Європі. Зміцнення абсолютизму в Англії. Посилення протистояння з Іспанією. Церква приєднана до системи держави

 

3.   Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів

Варіант 1

Розповідь учителя

Правління королеви Єлизавети І тривало 45 років (1558—1603 рр.), цей період ще називають «золотою добою». Економіка й культура країни розквітла, а сама Англія перетворилася на провідну європейську державу.

Єлизавета І була обдарованою людиною та здобула чудову освіту. Вона знала дев’ять мов, писала вірші, чудово грала на музичних інструментах; вміла добирати собі оточення: її міністри й полководці, радники й державні службовці були поетами і філософами, воїнами і мореплавцями, героями і видатними політиками.

Релігійна політика королеви була зорієнтована на віротерпіння, але в межах державної політики. Єлизавета І прагнула залучити на свій бік як протестантів, так і католиків. Королева заборонила грабувати та руйнувати католицькі церкви, знищувати ікони. Вона стверджувала, що піклуватиметься про всіх своїх підданих, незалежно від їх віросповідання.

У королівстві проводилася політика протекціонізму — сприяння розвитку англійського виробництва й торгівлі. Англія надавала притулок усім, хто переховувався від релігійного переслідування, — майстри з різних країн, завдяки своїм секретам, сприяли відродженню старих галузей та розвитку нових. Уряд підтримував будівництво мануфактур, сприяв винахідникам. Торговельні компанії отримували привілеї, а в деякі торговельні компанії королева вкладала власні гроші. Англійські товари проникали в усі куточки світу. Відкриття Лондонської біржі (місце, де здійснювалися різноманітні торговельні операції) підтвердило успішну економічну політику уряду.

Єлизавета І проводила активну зовнішню політику. Англія починає будувати власну колоніальну імперію — у 1585 р. була заснована перша англійська колонія в Північній Америці — Вірджинія. Загострилися відносини з Іспанією. Королева надавала підтримку нідерландським повстанцям, сприяла англійським піратам, які грабували іспанські галеони. Френсіс Дрейк, який здійснив другу навколосвітню подорож (1577—1580 рр.), був посвячений у рицарі самою королевою. Протистояння з Іспанією переросло у військовий конфлікт — Іспанія відрядила до Англії величезний флот, який отримав назву «Непереможна армада». Англійський флот на чолі з Френсісом Дрейком розгромив іспанську ескадру в протоці Ла-Манш, а буря завершила знищення іспанців. Англія перетворилася на володарку морів.

Єлизавета І продовжувала політику приєднання земель на Британських островах. Вона активно підтримувала протестантів у Шотландії, унаслідок чого була ув’язнена, а потім страчена шотландська королева Марія Стюарт. Шотландія увійшла до складу англійського королівства вже після смерті Єлизавети. В Ірландії королева продовжила захоплення земель. Після придушення повстання у 1603 р. ірландські землі ввійшли до складу англійської корони.

Єлизавета не мала дітей і була останньою представницею династії Тюдорів. За домовленістю англійський трон успадкував шотландський король Яків (Джеймс) Стюарт (1603—1625 рр.), син страченої Марії Стюарт. Він об’єднав під своєю владою Англію, Шотландію та Ірландію, започаткувавши триєдине королівство — Велику Британію.

Варіант 2

Складання тез

Використовуючи відповідний матеріал підручника, складіть тезовий конспект про біографію Єлизавети І та її правління.

(Після підготовки вчитель опитує учнів по черзі та записує тези на дошці.)

Зразок відповіді

Правління Єлизавети І

•        Роки життя: 1558—1603 рр.

•        Знала дев’ять мов, писала вірші, грала на музичних інструментах.

•        Уміла добирати собі радників, міністрів, державних службовців.

•        Виступала за віротерпіння, але в межах державної політики.

•        Проводила політику протекціонізму.

•        Вкладала гроші в торговельні компанії.

•        За часів її правління зріс добробут англійців.

•        Активна діяльність парламенту, особливо палати громад.

•        1585 р. — заснування першої англійської колонії в Північній Америці — Вірджинії.

•        Загострення відносин з Іспанією.

•        Активна підтримка нідерландських повстанців.

•        1577—1580 рр. — експедиція Ф. Дрейка.

•        1588 р. — знищення іспанської «Непереможної армади».

•        Не мала дітей, була останньою представницею династії Тюдорів.

•        Трон успадкував шотландський король Яків (Джеймс) Стюарт (1603—1625 рр.), який об’єднав Англію, Шотландію та Ірландію.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність правління представників династії Тюдорів.

А  Едуард VI

Б  Єлизавета І

В  Генріх VII

Г  Марія І

Д  Генріх VIII

Відповідь: В, Д, А, Г, Б.

Робота з документом

Прочитайте уривок із «Акта про супрематію» і дайте відповіді на запитання.

Хоч Його Величність король справедливо і по праву є і має бути вищим главою англійської Церкви, <…> і для сприяння християнській релігії в королівстві Англія, для придушення і знищення всіх зловживань, існуючих у ньому досі, нехай буде встановлено владою цього парламенту, що король, наш верховний король, його нащадки й наступники, королі цього королівства, повинні прийматися, визнаватися й поважатися єдиним на світі верховним главою церкви Англії <…>, і повинен володіти імператорською короною цього королівства, і прибутками, що притаманні й належать посаді вищого глави церкви. Нашому государеві, його нащадкам і наступникам, королям цього королівства, має належати повне право і влада час від часу перевіряти, здійснювати візити, підтримувати порядок, придушувати, виправляти, реформувати, стримувати <…> усі ті помилкові думки, єресі, зловживання, вчинки й порушення порядку, що їх будь-яка духовна влада <…> повинна на законній підставі реформувати для добра всемогутнього Бога, для успіхів релігії Христа, для збереження миру, єдності, для спокою в королівстві.

1.   Чому був прийнятий цей документ?

2.   Які права він надавав королю?

Робота з контурною картою

На відповідній контурній карті позначте територію Англії, Шотландії та Ірландії, місто Лондон та центри мануфактурного виробництва.

V.   Підсумки уроку

Висновки

У ХVІ ст. в Англії відбувається становлення капіталістичних відносин. Країна збільшує власну територію, приєднуючи Шотландію та Ірландію, починається формування англійської колоніальної імперії. Після перемоги над Іспанією Англія поступово перетворюється на володарку морів. Посилюється абсолютизм і виникає англіканська церква в результаті королівської Реформації. За часів Єлизавети І Англія перетворилася на могутню світову державу. Англійський престол перейшов до династії Стюартів.

VI. Домашнє завдання

Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 10; 2. § 10; 3. § 10; 4. § 13.

 

Категорія: Всесвітня історія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 6972 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: